Main Menu
User Menu

Military history website

199. pešia brigáda (ľahká) [1965-1972]

199th Infantry Brigade (Light) (Separate)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


USA 199. pešia brigáda (ľahká)
Datum vzniku 01.06.1966, Ft. Benning, GA
Předchůdce -
Datum zániku 15.10.1970, Ft. Benning, GA
Následovník -
Nadřízené velitelství -
Dislokace
01.06.1966-10.12.1966 Ft. Benning, GA
10.12.1966-xx.04.1967 Long Bien
xx.04.1967-xx.07.1967 Bien Hoa
xx.07.1967-xx.03.1968 Long Bien
xx.03.1968-xx.07.1968 Gao Ho Nai
xx.07.1968-11.10.1970 Long Bien
Velitel -
Podřízená velitelství -
Podřízená tělesa -
Podřízené oddíly 01.06.1966-15.10.1970 2.prápor (ľahký), 3. pešieho pluku
01.06.1966-15.10.1970 3.prápor (ľahký), 7. pešieho pluku
01.06.1966-15.10.1970 4.prápor (ľahký), 12. pešieho pluku
01.06.1966-15.10.1970 5.prápor (ľahký), 12. pešieho pluku
01.06.1966-15.10.1970 2.prápor (105mm), 40. delostreleckého pluku
01.06.1966-15.10.1970 7. zabezpečovací prápor
01.06.1966-15.10.1970 87. ženijná rota
01.06.1966-15.10.1970 313. spojovacia rota
01.06.1966-15.10.1970 Eskadra D (obrnená), 17. jazdeckého pluku
01.06.1966-26.12.1968 Rota F (LRP), 51. pešieho pluku
01.02.1969-15.10.1970 Rota M (Ranger), 75. pešieho pluku
01.06.1966-15.10.1970 40. oddiel pre vzťahy s verejnosťou
01.06.1966-15.10.1970 44. oddiel vojenskej histórie
01.06.1966-15.10.1970 76. peší oddiel (stopársky)
01.06.1966-15.10.1970 503. protichemický oddiel
01.06.1966-15.10.1970 856. oddiel armádnej bezpečnostnej agentúry ASA
01.06.1966-15.10.1970 49. pešia čata (psovodov)
01.06.1966-15.10.1970 152. čata vojenskej polície
Prameny -
Literatura Rottman,Gordon L.. The US Army in the Vietnam War 1965 -1973, vyd. : Osprey Publishing Ltd., 2008. 98 s. ISBN 978 1 84603 239 4
URL CZ: https://www.valka.cz/199-pesia-brigada-lahka-1965-1972-t83068#304801Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/199th-Infantry-Brigade-Light-Separate-t83068#304801Version : 0