Main Menu
User Menu

Military history website

56. strelecká divízia

56. strelkovaja divizia

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

56-я стрелковая дивизия


28. 4. 1919 - sformovaná v Kyjeve pod názvom 5. ukrajinská strelecká divízia
16. 7. 1919 - premenovaná na 56. streleckú divíziu
29. 10. 1919 - rozpustená


Účasť v bojoch:
apríl - júl 1919 - bojovala proti Denikinovým vojskám vo východnej časti Ukrajiny; od júla v Donskej oblasti (na rieke Choper)
august - september 1919 - stála proti jazdnej Mamontovovej skupine
október 1919 - zaujímala obranu na rieke Don


Nadriadené jednotky:
04.-05. 1919 - 3. Ukrajinská armáda
05.-06. 1919 - 8. armáda
07.-10. 1919 - 9. armáda


Náčelníci divízie:
28.4. 1919-16.10. 1919 - Sluvis M. V. (Слувис М.В.)
16.10 1919-29.10. 1919 - Radeckij (Радецкий)


Zdroj:
https://rkka.ru/handbook/regsd3.htm
URL : https://www.valka.cz/56-strelecka-divizia-t66968#236883Version : 0