Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Chlorbenzalmalondinitril (CS)

Chlorbenzalmalondinitril

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

CHLORBENZALMALONDINITRIL (CS)
(slzotvorná látka)


Chlorbenzalmalondinitril bol zavedený v USA v roku 1959 ako látka pre bojový výcvik a potláčanie nepokojov. Spôsobuje silné dráždenie a pálenie očí a mierny až ťažký zápal spojiviek. Spôsobuje tiež pálenie v nose a sliznici dýchacích ciest, čo vedie k výtoku nosného sekrétu. Na hrudi spôsobuje pocit zovretia a dusenia. Tiež dráždi kožu a spôsobuje opuch, začervenanie, či vyrážky. V lete kontaminuje terén na niekoľko dní, v zime a snehu sa udrží podstatne dlhšie, niekoľko týždňov.


základné údaje:
názov: chlorbenzalmalondinitril
označenie: CS
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 2698-41-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: 2-chlórbenzalmalondinitril
vzorec: (CN)2-CH=CH-C6H4-Cl
molekulová hmotnosť: 188,6
bežný fyzikálny stav: biela kryštalická látka
zápach: korenistý
teplota varu: 310-315°C (za rozkladu)
teplota topenia: okolo 95°C
hustota: kryštalický: 1,04 g/ml
tlak pár: 45,32 mPa pri 20°C
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: ?
rozpustnosť: nerozpustný vo vode; mierna v alkoholoch; dobre rozpustný v acetóne, chloroforme a benzéne
hydrolýza: ?
stálosť pri uskladnení: horľavý, no nie je ľahko zápalný; pri zahriatí môžu nádoby vybuchnúť
reakcie s kovmi a inými materiálmi: s kovmi môže dôjsť k vyvíjaniu výbušného plynu s obsahom vodíka


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#381427Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: pálenie a dráždenie
pokožka: dráždenie
vdychovanie: pocit dusenia
ochrana: ochranná maska a bežné poľné oblečenie, ktoré chráni aj krk, zápästia a členky
typ látky: látka na potláčanie nepokojov
účinok: okamžitýodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 52000-61000 mg.min./m3
5-90 min.
väčší ako 1
nízka
neznesiteľný
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 7 mg.min./m3
1 min.
?
strednázdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#381430Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZMES CS1


CS1 je zmes 95% jemne rozomletého prášku CS, zmiešaného s 5% silikagélom 1). Pri použití znižuje aglomeráciu CS (nahromadenie na jednom mieste), zvyšuje tekutosť a počas 5 dní postupne uvoľňuje CS, ktorý môže účinkovať.


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005


1) Silikagél je granulovaný, pórovitý oxid kremičitý (SiO2), ktorý je hygroskopický (ľahko absorbuje vodu).
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#381433Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZMES CS2


CS2 je zmes CS1 vo forme mikrokapsúl obohatená o hexametyldisiloxán 2), ktorý znižuje aglomeráciu CS (nahromadenie na jednom mieste) a rýchlosť hydrolýzy, čím sa predlžuje stálosť na približne 45 dní.


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005


2) Hexametyldisiloxán: (CH3)3-Si-O-Si-(CH3)3
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#381436Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ZMES CSX


CSX je zmes určená pre šírenie CS kvapalnou formou. Je to CS rozpustený v trioktylfosfite 3) v pomere 1:99. Má účinky podobné ako CS.


zdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005


3) Trioktylfosfit: (CH3-CH2-CH2-CH2-(CH3-CH2)CH-CH2-O)3-P
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#381445Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

CS patry medzi zneschopňovacie latky.Skupenstvo:viditelna para.Zapach:po pepry.Zasahuje dychaciu a traviacu sustavu.Učinna davka je pri vdychnuti 61000 mg na osobu.
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#23740Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

CS - chlorbenzalmalonnitril - patří mezi látky dráždivé (viz. rozdělení Ol v sekci fosgen). Je to bílá až světle žlutá krystalická látka se zápachem po pepři. Při odpálení (např. v náplni ručního granátu) se přemění na několik vtěřin v šedobílý kouř, posléze není viditelná.


vyvolává silné pálení a bolesti očí, slzení, zčervenání víček, pálení v ústech a na horních cestách dýchacích. Může také způsobovat pocit pálení na nekryté kůži. Obvykle se pouští rýma, silně nutí ke kašli a způsobuje nadměrné vyměšování slin. Při vysokých koncentracích dochází ke krvácení z nosu, zvracení a průjmům. Po opuštění zamořeného prostoru všechny obtíže takřka ihned ustávají.


Používá se především v ručních granátech, za války ve Vietnamu ji Američané vypouštěli z generátorů na vrtulnících.
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#23767Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tvrzení, že CS napadá nervovou soustavu je naprostý nesmysl. Jde o účelovou lež výrobců obranných "nervových" sprejů.
V AČR je tento plyn běžně používán k testování těsnosti ochranných masek. Dělám s ním už léta a neporozuruju na sobě žádné poruchy nerového systému Twisted Evil
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#23770Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chlorbenzalmalodinitril bol vynájdený v roku 1928 američanmi Benom Carsonom a Rogerom Staughtonom. (Preto označenie CS). Dnes sa používa aj v plynových nábojoch, či ako klasický obranný slzný plyn.
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#128238Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Souhlasím s tím co napsal Rad, jeho tvrzení potvrzuje i příspěvek v Roni v subfóru o látce CN - https://www.valka.cz/ftopic8278.html
URL : https://www.valka.cz/Chlorbenzalmalondinitril-CS-t8277#62824Version : 0