Asarhaddon

Esarhaddon

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Asarhaddon, asyrský panovník


- vládl v letech 680 - 669 př. n. l., otec Ašurbanipala
URL : https://www.valka.cz/Asarhaddon-t24002#89496 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asarhaddon byl nejmladší syn krále Sinacheriba. Následníkem trůnu se stal poté, co v roce 699 př. n. l. zmizel beze stopy nejstarší králův syn Aššur-nadín-šumi, odvlečený do Elamu. Proti tomu se postavil prostřední bratr Arda-Mulissi a na jaře 681 př. n. l. přinutil svého otce, aby Asarhaddona poslal do vyhnanství. Po zavraždění Sinacheriba vtáhl Asarhaddon do Ninive, posádka přešla na jeho stranu a jeho bratr uprchl z města.


Asarhaddon byl nemocný muž a trpěl depresemi, ze kterých mu pomáhala víra v proroctví. 18. května 681 př. n. l. si nechal sestavit horoskop, na základě kterého potom zcela změnil dosavadní politiku Asýrie vůči Babylonu. Nařídil město, zničené jeho otcem, obnovit znovu v plné kráse.


Se svými sousedy na východě však vedl dlouhé války. V roce 679 př. n. l. dorazil k hranicím Egypta, ale ovládnout ho se mu nepodařilo. Teprve při druhém tažení v roce 672 př. n. l. porazil armádu egyptského faraona Taharaky a 11. července 671 př. n. l. vstoupil v čele svých vojsk do Memfisu - hlavního města Egypta. Taharaka uprchl na jih a zanechal ve městě státní pokladnu, svůj harém i vlastního syna. Asarhaddon pak poklady, jichž se zmocnil, použil k výstavbě Babylonu. V Egyptě za sebe nechal vládnout dosazeného guvernéra a jeho úředníky.


Po smrti své ženy Asarhaddon rozdělil svou říši mezi své dva syny - Asýrii určil staršímu Aššurbanipalovi, Babylon mladšímu - Šamašukínovi.

V posledním období své vlády byl král nucen čelit domácímu spiknutí a nové válce s Egyptem, kde v roce 670 př. n. l. vypuklo povstání. Zatímco spiklence v Ninive král rozdrtil, tažení proti Egyptu se již nedožil, neboť 1. listopadu 669 př. n. l. podlehl nemoci. V tažení proti vzpouře krále Taharaky po něm pokračoval jeho starší syn - Aššurbanipal.
Asarhaddon - Novoasyrská říše v roce 671 př. n. l. po Asarhaddonově úspěšné invazi do Egypta.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=600659

Novoasyrská říše v roce 671 př. n. l. po Asarhaddonově úspěšné invazi do Egypta.
commons.wikimedia.org

Asarhaddon - Asarhaddon je uznán jako král Ninive
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76042431

Asarhaddon je uznán jako král Ninive
commons.wikimedia.org

Asarhaddon - Portrét v kameni
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18177653

Portrét v kameni
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Asarhaddon-t24002#89919 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more