Prapor polních myslivců č. 2 [1808-RRRR]

Feldjägerbataillon Nr. 2
     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 2 Feldjäger Battalion No. 2
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1808
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122. pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122nd Infantry Brigade
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lienz
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mayer, Hugo (Oberleutnant)
DD.01.1915-01.11.1916 Bräunlich, Otomar (Major)
01.11.1916-DD.03.1917 Bräunlich, Otomar (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407573 Version : 0
the Organization of the battalion of field hunters no 2 in 1914:

Headquarters battalion: Lienz
Field company: Lienz
Spare company: Hradec Králové

Source:
Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Vienna 1914).
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407575 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldjägerbataillon Nr. 2


prápor poľných strelcov č. 2


rok zriadenia: 1808


Doplňovací obvod - veliteľstvo: IX. Leitmeritz (Litoměřice)


Sídlo štábu:1904 - Königgrätz (Hradec Králové, ČR)
1909 - Tione
1914 - Borgo

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Carl slobodný pán Knopp von Kirchwald


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#240516 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Korespondenční lístek zaslal 31.3.1916 do místa svého bydliště - Velkých Hamrů příslušník Feldjägerbataillonu Nr. 2 Jäger Josef Nykrin, který byl dne 7.8.1916 zajat na italské frontě.


Zdroj: moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#316537 Version : 0
Source: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#410820 Version : 0
After the great-grandfather we have preserved the correspondence from military service for 2.the regiment of field hunters in Tione Smile.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#512154 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more