Main Menu
User Menu

Military history website

Prapor polních myslivců č. 2 [1808-RRRR]

Feldjägerbataillon Nr. 2

     
Název:
Name:
Prapor polních myslivců č. 2
Originální název:
Original Name:
Feldjägerbataillon Nr. 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1808
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 122. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lienz
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mayer, Hugo (Oberleutnant)
DD.01.1915-01.11.1916 Bräunlich, Otomar (Major)
01.11.1916-DD.03.1917 Bräunlich, Otomar (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
- Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407573Version : 0
MOD
the Organization of the battalion of field hunters no 2 in 1914:

Headquarters battalion: Lienz
Field company: Lienz
Spare company: Hradec Králové

Source:
Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1. April 1914 (Vienna 1914).
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#407575Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldjägerbataillon Nr. 2


prápor poľných strelcov č. 2


rok zriadenia: 1808


Doplňovací obvod - veliteľstvo: IX. Leitmeritz (Litoměřice)


Sídlo štábu:1904 - Königgrätz (Hradec Králové, ČR)
1909 - Tione
1914 - Borgo

Veliteľ práporu v roku 1909: podplukovník (Oberstleutnant) Carl slobodný pán Knopp von Kirchwald


Zdroj: www.mlorenz.at
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#240516Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Korespondenční lístek zaslal 31.3.1916 do místa svého bydliště - Velkých Hamrů příslušník Feldjägerbataillonu Nr. 2 Jäger Josef Nykrin, který byl dne 7.8.1916 zajat na italské frontě.


Zdroj: moje sbírka
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#316537Version : 0
Source: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#410820Version : 0
After the great-grandfather we have preserved the correspondence from military service for 2.the regiment of field hunters in Tione Smile.
URL : https://www.valka.cz/Prapor-polnich-myslivcu-c-2-1808-RRRR-t68590#512154Version : 0