> Jaderné exploze od roku 1945 po současnost - seznam a základní charakteristiky

> Nuclear explosions from year 1945 till today - list and basic chracteristics

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze - úvod / Nuclear explosions - introductionZavedeny základní definice / Established basic definitions:


Jaderný test / Nuclear test - akce, při níž je provedena jedna nebo více současných jaderných explozí / akction, whereat executed one or more synchronous nuclear explosions


Jadená exploze / Nuclear explosion - akce, při níž je provedena detonace jaderné nálože / action, whereat executed nuclear blast detonationPokud je pořadové číslo jaderného testu pouze čtyřmístné číslo, jedná se o jaderný test se samostatnou jadernou explozí.
Where sequential nuber is only four-figure number, it is nuclear test with separate nuclear explosion.


Pokud je v pořadovém číslu lomítko, jedná se o jaderný test s více synchronními jadernými explozemi, kde:
- v řádce s číslicí "0" za lomítkem jsou uvedeny souhrnné informace vícenásobného jaderného testu;
- v řádce s číslicí "1" a větší za lomítkem jsou uvedeny hodnoty dílčích jaderných explozí, ze kterých je vícenásobný jaderný test sestaven.
Where is in sequential number slash, it is nucleat test with more synchronous partials nuclear explosions, where:
- in the line with number "0" written summary information from multiple nuclear test;
- in the line with number "1" or bigger written values partial nuclear explosion, of which nuclear test composed.Pokud není uvedena přesná ráže jaderné exploze, je zařazena podle změřených seismických hodnot do kategorie:
Where not specified accurate yield from nuclear explosion, ranked in categorie by measured seismic values:


Ráže / YieldPopisDescription
< 0.001jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než energie uvolněná výbuchem 1 t TNTno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 1t of TNT equivalent;
0.001- 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1 t do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 1 t to 20 kt;
< 5jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 5 kt TNT ekvivalentuno nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 5 kt;
5 - 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 5 kt do 20 kt TNT ekvivalentu nuclear explosions with energy release within the range from 5 kt to 20 kt;
< 20jaderná exploze, při níž je uvolněna energie menší než 20 kt TNT ekvivalentu no nuclear energy release or nuclear explosions with energy release below 20 kt;
20-150jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 150 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 150 kt;
20 - 200jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 20 kt do 200 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 20 kt to 200 kt;
200 -1 ,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 200 kt do 1000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 200 kt to 1,000 kt;
150 - 1,500jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 150 kt do 1500 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 150 kt to 1,500 kt;
1,500 - 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie od 1500 kt do 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release within the range from 1,500 kt to 10,000 kt;
>= 10,000jaderná exploze, při níž je uvolněna energie rovna nebo větší než 10000 kt TNT ekvivalentunuclear explosions with energy release exceeding 10,000 kt

Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/23-12:53
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346172 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze - zkratky / Nuclear explosions - shorcuts


Základní informace jsou čerpány z knihy / Basic informations from book:
V.N. Michailov, "Katalog nukleárních testů ve světě / Catalog of Worlwide Nuclear Testing", Begell House, New York, 1989.

Další informace jsou z / Other informations from:
- mého archivu / my personal archive
- The Nuclear Weapon Archive - http://nuclearweaponarchive.org/
- Dr. Abdul Qadeer Khan (Pakistan scientifist, personal website) - http://dr.abdulqadeer.8m.net/


Pro zjednodušení tabulek použity následující zkratky / For datatables simplification used next shortcuts:


==========================================
Poznámka / Notice:
Tabulka se zkratkami a jmény míst je přesunuta sem: Jaderné testy a útoky - seznam míst a souhrnná mapa
Table with abbreviation and places is moving here: Nuclear tests and attacks - list of places and aggregate map

==========================================


ZnakTypType
HLEhladinová exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, je to varianta pozemní exploze nad vodní hladinou, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se sice menší množství radioaktivního spadu ne u PzE, je ale doprovázena mohutnou vlnou (v podstatě tsunami) Water surface explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated on the water's surface
KOEkosmická exploze - exploze mimo zemskou atmosféru, nemá vliv na životní prostředí, není doprovázena hydrodynamickým ani magnetickým účinkem na Zemi Space explosion. Nuclear tests for which the effect on environment is essentially influenced by hydrodynamic effects and the magnetic field of the Earth
MLEmezilehlá exploze - výška exploze 1/3 * 35 až 100 m/kt, je mezi pozemní (hladinouvou) a vzdušnou explozí An intermediate category between the ground (or water) surface and air explosions determined by a range of the scaled heights of burst from 35 to 100 m/kt 1/3
PDEpodzemní exploze - hlobka exploze je taková, že nad zemský povrch nevystoupí její produkty, není vytvořen ani radioaktivní spad Underground explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the earth's surface.
PVEpodvodní exploze - hloubka exploze je mezi vodní hladinou a dnem oceánu (jezera) Underwater explosion. Nuclear test when a nuclear device is detonated below the water's surface
PZEpozemní exploze - výška exploze < 1/3 * 35 m/kt, má vázné radiační a ekologické důsledky, vytvoří se velké množství radioaktivního spadu Ground-surface explosion. In terms of physical criteria relating to the radiological-ecological effects, this category includes all nuclear tests with the scaled height of burst (HOB) of no more than 35 m/kt 1/3
VYEvýšková exploze - výška exploze > 7 km, stále je ale přítomna zemská atmosféra High-altitude explosion. Nuclear tests for which the fireball size is comparable with the characteristic size of atmosphere inhomogeneity (about 7 km )
VZEvzdušná exploze - jaderný test v atmosféře, výška exploze > 1/3 * 100 m/kt a menší než 7 km, ohnivá koule se nedotýka povrchu země Air explosion. The nuclear tests in the atmosphere with the scaled HOB of no less than 100 m/kt 1/3 (under these conditions the expanding fireball does not touch the ground surface). Within this category, we distinguish


ZnakÚčelPurpose
BETbezpečnostní experimentální test, zkoumání náhodných a nouzových stavů safety experiments (studies of accidental modes and emergencies).
JZCvojenské cvičení s použitím reálné jaderné zbraně military exercise with a real nuclear detonation.
JZPútok s použitím jaderné zbraně combat use of nuclear weapons
JZTtest jaderné zbraně, vývoj a modifikace jaderných zbraní nuclear weapons related tests (weapon development or modification).
PMTprůmyslová podzemní mírová jaderná exploze a test pro technologické mírové jaderné exploze (MJE) industrial underground peaceful nuclear explosions and testing of peaceful nuclear explosion (PNE) technologies.
UZTtest účinků jaderné zbraně, zkoumání účinků jaderné exploze na vojenské i civilní systémy a vybavení weapons effects tests (studies of effects of a nuclear explosion on military and civilian systems and equipment).
VMTjaderna exploze pro vývoj mírových jaderných zařízení peaceful nuclear device development.
ZMTzákladní a metodický test pro výzkum úkazů jaderné exploze fundamental and methodical studies of the phenomena of a nuclear explosion.


ZnakMetodaMethod
BalónJaderný test s nukleárním zařízením zavěšeným pod balónem Balloon A nuclear test with a nuclear device suspended and exploded from a balloon;
ČlunJaderný test s nukleárním zařízením umístěným na palubě člunu (lodě) Barge A nuclear test with a nuclear device exploded from a barge (ship);
KontejnerJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve speciálním ukotveném kontejneru Moored container A nuclear test with a nuclear device exploded in a special moored container;
PozemníJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na zemském povrchu nebo v jeho bezprostřední blízkosti (položené na zemi, ve vozidle, atp.)Surface A nuclear test with a nuclear device placed on or close to the earth's surface (a stand, a carriage, etc.);
ShozeníJaderný test s nukleárním zařízením shozeným z paluby letadla (bomba, kontejner, atp.) Airdrop A nuclear test with a nuclear device dropped from an aircraft (a bomb, a container, etc.);
TorpédoJaderný test s nukleárním zařízenímumístěném v torpédu Torpedo A nuclear test with a nuclear device placed within a torpedo;
VěžJaderný test s nukleárním zařízením umístěném na vrcholu zkušební věžeTower A nuclear test with a nuclear device mounted at the top of a test tower;
VýstřelJaderný test s nukleárním zařízením umístěném ve dělostřeleckém granátu vystřeleném z děla Airburst A nuclear test with a nuclear device fired from a cannon;

Poslední akutalizace / Last update: 2010/02/22-11:35
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#347937 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1945 / Nuclear explosions in the year 1945


Poř.č.
No.
Datum, čas
Date, time
Stát
State
Lokalita
Location
Souřadnice
Coordinates
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka
Height/Depth
Ráže
Yield
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

000116.07.1945
05:29:45 CST
JPA33°40'38.28"N
106°28'31.44"W
TrinityPZEJZTVěž
Tower
30.5 m21 ktSamostatná
Single
-První test jaderné zbraně USA, plutoniová nálož, 16.07.1945 11:29:45 UTC
First USA test of a nuclear weapon. Plutonium bomb, 16.07.1945 11:29:45 UTC
000206.08.1945
08:15:00 JST
HIR34°23'43.87"N
132°27'12.62"E
Little BoyVZEJZPShození
Airdrop
579 m15 ktSamostatná
Single
-První bojové použití JZ, uranová bomba, 05.08.1945 23:15:00 UTC
First combat use of a NW. Uranium bomb 05.08.1945 23:15:00 UTC
000309.08.1945
11:02:00 JST
NAG32°46'31.67"N
129°51'46.93"E
Fat ManVZEJZPShození
Airdrop
503 m21 ktSamostatná
Single
-Druhý útok s použitím JZ, plutoniová bomba, 09.08.1945 02:02:00 UTC
Second combat use of a NW. Plutonium bomb, 09.08.1945 02:02:00 UTC

Bombardování Hirošimy a Nagasaki - Pohledem té doby
Hiroshima and Nagasaki bombing - Look of that time


Poslední akutalizace / Last update: 2010/03/02-15:57
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346175 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1946 / Nuclear explosions in the year 1946


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

000430.06.1946ABIAbleMLEMLEShození
Airdrop
15821Samostatná
Single
-První nukleární test USA na atolu Bikiny. Největší mírová operace USA, Test přežití.
First nuclear test at Bikini Atoll. Largest USA peacetime military operation. DoD test
000524.07.1946ABIBakerPVEMLEKontejner
Moored container
-27.521Samostatná
Single
-Největší mírová operace USA, Test přežití.
Largest USA peacetime military operation. DoD test
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346177 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1947 / Nuclear explosions in the year 1947V roce 1947 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


In the year 1947 no nuclear explosion was executed.
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346178 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1948 / Nuclear explosions in the year 1948


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

000614.04.1948AENX-rayPZEJZTVěž
Tower
6137Samostatná
Single
-První nukleární test na atolu Enivetok
First nuclear test at Enewetak Atoll
000730.04.1948AENYokePZEJZTVěž
Tower
6149Samostatná
Single
--
000814.05.1948AENZebraPZEJZTVěž
Tower
6118Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346180 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1949 / Nuclear explosions in the year 1949


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

000929.08.1949JPS-PZEJZTVěž
Tower
3022Samostatná
Single
-První sovětský test jaderné zbraně, plutoniová nálož
First Soviet test of a nuclear weapon. Plutonium bomb
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346184 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1950 / Nuclear explosions in the year 1950V roce 1950 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


In the year 1950 no nuclear explosion was executed.
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346186 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1951 / Nuclear explosions in the year 1951


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

001027.01.1951JPNAbleVZEJZTShození
Airdrop
3231Samostatná
Single
-První jaderný test na jaderném polygonu v Nevadě
First nuclear test at Nevada test site
001128.01.1951JPNBakerVZEJZTShození
Airdrop
3298Samostatná
Single
--
001201.02.1951JPNEasyVZEJZTShození
Airdrop
3291Samostatná
Single
--
001302.02.1951JPNBaker-2VZEJZTShození
Airdrop
3358Samostatná
Single
--
001406.02.1951JPNFoxVZEJZTShození
Airdrop
43722Samostatná
Single
--
001507.04.1951AENDogPZEJZTVěž
Tower
91.581Samostatná
Single
--
001620.04.1951AENEasyPZEJZTVěž
Tower
91.547Samostatná
Single
--
001708.05.1951AENGeorgePZEJZTVěž
Tower
61225Samostatná
Single
-První termojaderná exploze USA
First USA thermonuclear test explosion
001824.05.1951AENItemPZEJZTVěž
Tower
6145.5Samostatná
Single
-První test USA na přetlakovém principu
First USA test of the boosting principle
002018.10.1951JPS-VZEJZTShození
Airdrop
38041Samostatná
Single
-První sovětský vzdušný test
First Soviet air test
002122.10.1951JPNAbleMLEJZTVěž
Tower
30.50.1Samostatná
Single
-První neúspěšný test USA
First USA fizzle
002228.10.1951JPNBakerVZEJZTShození
Airdrop
3413.5Samostatná
Single
--
002330.10.1951JPNCharlieVZEJZTShození
Airdrop
34514Samostatná
Single
--
002401.11.1951JPNDogVZEJZTShození
Airdrop
43221Samostatná
Single
--
002505.11.1951JPNEasyVZEJZTShození
Airdrop
40031Samostatná
Single
--
002619.11.1951JPNSugarPZEUZTPozemní
Suface
?1.2Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
002729.11.1951JPNUnclePDEUZTKráter
Crater
-5.21.2Samostatná
Single
-První podzemní test USA (kráter) + test přežití
First USA underground (crater) explosion. DoD test
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346261 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1952 / Nuclear explosions in the year 1952


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

002801.04.1952JPNAbleVZEUZTShození
Airdrop
2421Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
002915.04.1952JPNBakerVZEUZTShození
Airdrop
3381Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
003022.04.1952JPNCharlieVZEJZTShození
Airdrop
105031Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
003101.05.1952JPNDogVZEJZTShození
Airdrop
31719Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
003207.05.1952JPNEasyMLEJZTVěž
Tower
91.512Samostatná
Single
--
003325.05.1952JPNFoxMLEJZTVěž
Tower
91.511Samostatná
Single
--
003401.06.1952JPNGeorgeMLEJZTVěž
Tower
91.515Samostatná
Single
--
003505.06.1952JPNHowMLEJZTVěž
Tower
91.514Samostatná
Single
--
003603.10.1952OMBHurricaneHLEUZTHMS Plym?25Samostatná
Single
-První jaderný test Velké Británie
First UK test of a nuclear weapon
003731.10.1952AENMikePZEJZTPozemní
Suface
010400Samostatná
Single
-Experimentální termojaderné zařízení s použitím kapalného deutérie
Experimental thermonuclear device using liquid deuterium
003815.11.1952AENKingMLEJZTShození
Airdrop
451500Samostatná
Single
-Největší atomová zbraň USA, uranová nálož
Largest USA fission weapon. Uranium bomb
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346263 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1953 / Nuclear explosions in the year 1953

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

003917.03.1953JPNAnnieMLEJZTVěž
Tower
91.516Samostatná
Single
--
004024.03.1953JPNNancyPZEJZTVěž
Tower
91.524Samostatná
Single
--
004131.03.1953JPNRuthVZEJZTVěž
Tower
92.50.2Samostatná
Single
--
004206.04.1953JPNDixieVZEJZTShození
Airdrop
183511Samostatná
Single
--
004311.04.1953JPNRayMLEJZTVěž
Tower
30.50.2Samostatná
Single
--
004418.04.1953JPNBadgerPZEJZTVěž
Tower
91.523Samostatná
Single
--
004525.04.1953JPNSimonPZEJZTVěž
Tower
91.543Samostatná
Single
--
004608.05.1953JPNEncoreVZEUZTShození
Airdrop
73827Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
004719.05.1953JPNHarryPZEJZTVěž
Tower
91.532Samostatná
Single
--
004825.05.1953JPNGrableMLEJZTVýstřel
Airburst
16015Samostatná
Single
-Výstřel z 280mm M65 děla, test přežití
Fired from 280mm M65 gun. DoD test
004904.06.1953JPNClimaxVZEJZTShození
Airdrop
40761Samostatná
Single
--
005012.08.1953JPS-PZEJZTVěž
Tower
30400Samostatná
Single
-První sovětská termojaderná exploze
First Soviet thermonuclear explosion
005123.08.1953JPS-VZEJZTShození
Airdrop
61028Samostatná
Single
-Il-28
005203.09.1953JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2555.8Samostatná
Single
--
005308.09.1953JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2101.6Samostatná
Single
--
005410.09.1953JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2604.9Samostatná
Single
--
005514.10.1953EFITotem 1PZEJZTVěž
Tower
3110Samostatná
Single
--
005626.10.1953EFITotem 2PZEJZTVěž
Tower
310.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346264 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1954 / Nuclear explosions in the year 1954


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

005728.02.1954ABIBravoPZEJZTPozemní
Suface
215000Samostatná
Single
-Experimentální termonukleární zařízení s použitím deuterid lithia
Experimental thermonuclear device using lithium deuteride
005826.03.1954ABIRomeoHLEJZTČlun
Badge
211000Samostatná
Single
--
005906.04.1954ABIKoonPZEJZTPozemní
Suface
4110Samostatná
Single
--
006025.04.1954ABIUnionHLEJZTČlun
Badge
26900Samostatná
Single
--
006104.05.1954ABIYankeeHLEJZTČlun
Badge
213500Samostatná
Single
--
006213.05.1954AENNectarHLEJZTČlun
Badge
21690Samostatná
Single
--
006314.09.1954TOR-VZEJZCShození
Airdrop
35040Samostatná
Single
-Vojenské cvičení s ostrým atomovým výbuchem na polygonu Tock
Military exercise with atomic bomb detonation
006429.09.1954JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2100.2Samostatná
Single
--
006501.10.1954JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1050.03Samostatná
Single
--
006603.10.1954JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1302Samostatná
Single
--
006705.10.1954JPS-PZEJZTShození
Airdrop
04Samostatná
Single
--
006808.10.1954JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2750.8Samostatná
Single
--
006919.10.1954JPS-MLEJZTVěž
Tower
15< 0.001Samostatná
Single
-První sovětský neúspěšný test
First Soviet fizzle
007023.10.1954JPS-VZEJZTShození
Airdrop
41065Samostatná
Single
--
007126.10.1954JPS-MLEJZTShození
Airdrop
1103.2Samostatná
Single
--
007230.10.1954JPS-PZEJZTShození
Airdrop
5510.5Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346271 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1955 / Nuclear explosions in the year 1955


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

007318.02.1955JPNWaspVZEUZTShození
Airdrop
2321Samostatná
Single
--
007422.02.1955JPNMothMLEJZTVěž
Tower
91.52Samostatná
Single
--
007501.03.1955JPNTeslaMLEJZTVěž
Tower
91.57Samostatná
Single
--
007607.03.1955JPNTurkMLEJZTVěž
Tower
15243Samostatná
Single
--
007712.03.1955JPNHornetMLEJZTVěž
Tower
91.54Samostatná
Single
--
007822.03.1955JPNBeeMLEJZTVěž
Tower
1528Samostatná
Single
--
007923.03.1955JPNEssPDEUZTKráter
Crater
-20.51Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
008029.03.1955JPNApple-1MLEJZTVěž
Tower
15214Samostatná
Single
--
008129.03.1955JPNWasp PrimeVZEJZTShození
Airdrop
2253Samostatná
Single
--
008206.04.1955JPNHA (High Altitude)VZEUZTShození
Airdrop
111623Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
008309.04.1955JPNPostMLEJZTVěž
Tower
91.52Samostatná
Single
--
008415.04.1955JPNMetMLEUZTVěž
Tower
12222Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
008505.05.1955JPNApple-2MLEJZTVěž
Tower
15229Samostatná
Single
--
008614.05.1955TOCWigwamPVEUZTKontejner
Moored container
-61030Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
008715.05.1955JPNZucchiniMLEJZTVěž
Tower
15228Samostatná
Single
--
008829.07.1955JPS-PZEJZTPozemní
Suface
2.51.3Samostatná
Single
--
008902.08.1955JPS-PZEJZTPozemní
Suface
2.511.6Samostatná
Single
--
009005.08.1955JPS-PZEJZTPozemní
Suface
1.51.2Samostatná
Single
--
009121.09.1955JPNZ-PVEUZTKontejner
Moored container
-123.5Samostatná
Single
-První nukleární test na jaderném polygonu Nová Země
First nuclear test at Novaya Zemlya
009201.11.1955JPNProject 56 No.1PZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Prvníjaderný bezpečnostní test USA, rozptýlené plutonium
First USA safety-related nuclear test. Pu dispersal
009303.11.1955JPNProject 56 No.2PZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Rozptýlené plutonium
Pu dispersal
009405.11.1955JPNProject 56 No.3PZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Rozptýlené plutonium
Pu dispersal
009506.11.1955JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1000250Samostatná
Single
--
009622.11.1955JPS-VZEJZTShození
Airdrop
15501600Samostatná
Single
-První sovětský test s dvoufázovou termonukleární náloží, největší jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
First Soviet test of a two-stage thermonuclear weapon; largest nuclear explosion at Semipatatinsk test site
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346272 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1956 / Nuclear explosions in the year 1956


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

009718.01.1956JPNProject 56 No.4PZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Rozptýlené plutonium
Pu dispersal
009802.02.1956KOR-PZEUZTRaketa
Rocket
00.3Samostatná
Single
-První sovětská jaderná exploze uskutečněná na raketě na jejím dosahu
First Soviet nuclear explosion in missile launch from DTR
009916.03.1956JPS-PZEJZTPozemní
Suface
?14Samostatná
Single
--
010025.03.1956JPS-PZEJZTPozemní
Suface
?5.5Samostatná
Single
--
010104.05.1956AENLacrossePZEJZTPozemní
Suface
540Samostatná
Single
--
010216.05.1956OMBMosaic 1PZEJZTVěž
Tower
3115Samostatná
Single
--
010320.05.1956ABICherokeeMLEJZTShození
Airdrop
13303800Samostatná
Single
-První termojaderný test USA provedený shozením bomby z letadla
First USA airdrop of a thermonuclear weapon
010427.05.1956ABIZuniPZEJZTPozemní
Suface
2.73500Samostatná
Single
--
010527.05.1956AENYumaVZEJZTVěž
Tower
62.50.19Samostatná
Single
--
010630.05.1956AENErieMLEJZTVěž
Tower
91.514.9Samostatná
Single
--
010706.06.1956AENSeminolePZEJZTPozemní
Suface
1.413.7Samostatná
Single
--
010811.06.1956ABIFlatheadHLEJZTČlun
Badge
4.6365Samostatná
Single
--
010911.06.1956AENBlackfootPZEJZTVěž
Tower
618Samostatná
Single
--
011013.06.1956AENKickapooMLEJZTVěž
Tower
91.51.49Samostatná
Single
--
011116.06.1956AENOsageVZEJZTShození
Airdrop
2041.7Samostatná
Single
--
011219.06.1956OMBMosaic 2PZEJZTVěž
Tower
3160Samostatná
Single
--
011321.06.1956AENIncaPZEJZTVěž
Tower
6115.2Samostatná
Single
--
011425.06.1956ABIDakotaHLEJZTČlun
Badge
01100Samostatná
Single
--
011502.07.1956AENMohawkPZEJZTVěž
Tower
91.5360Samostatná
Single
--
011608.07.1956AENApacheHLEJZTČlun
Badge
01850Samostatná
Single
--
011710.07.1956ABINavajoHLEJZTČlun
Badge
4.64500Samostatná
Single
--
011820.07.1956ABITewaHLEJZTČlun
Badge
4.65000Samostatná
Single
--
011921.07.1956AENHuronHLEJZTČlun
Badge
0250Samostatná
Single
--
012024.08.1956JPS-PZEJZTVěž
Tower
10027Samostatná
Single
--
012130.08.1956JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1100900Samostatná
Single
--
012202.09.1956JPS-VZEJZTShození
Airdrop
110051Samostatná
Single
--
012310.09.1956JPS-MLEJZTShození
Airdrop
34038Samostatná
Single
--
012427.09.1956MARBuffalo 1PZE?Věž
Tower
3115Samostatná
Single
--
012504.10.1956MARBuffalo 2PZEUZTPozemní
Suface
01.5Samostatná
Single
--
012611.10.1956MARBuffalo 3VZEJZTShození
Airdrop
1503Samostatná
Single
-První jaderný test Velké Británie provedený shozením bomby z letadla
First airdrop of a nuclear weapon by UK
012722.10.1956MARBuffalo 4PZE?Věž
Tower
3110Samostatná
Single
--
012817.11.1956JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2000900Samostatná
Single
--
012914.12.1956JPS-VZEJZTShození
Airdrop
196540Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346280 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1957, leden - červenec / Nuclear explosions in the year 1957, january - july

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

013019.01.1957DTRZUR-215VZEUZTRaketa
Rocket
1037010Samostatná
Single
--
013108.03.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
61019Samostatná
Single
--
013203.04.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
110043Samostatná
Single
--
013306.04.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
114557Samostatná
Single
--
013410.04.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2000680Samostatná
Single
--
013512.04.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
114522Samostatná
Single
--
013616.04.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1980320Samostatná
Single
--
013724.04.1957NAFRProject 57 No. 1PZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Rozptýlené plutonium
Pu dispersal
013815.05.1957OMAGrapple 1 Short GraniteVZEJZTShození
Airdrop
2200300Samostatná
Single
-Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Short Granite = Krátká žula
Development of the British thermonuclear weapon
013928.05.1957JPNBoltzmannMLEJZTVěž
Tower
15212Samostatná
Single
--
014031.05.1957OMAGrapple 2 Orange HeraldVZEJZTShození
Airdrop
2400720Samostatná
Single
-Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Orange Herald = Oranžový hlasatel
Development of the British thermonuclear weapon
014102.06.1957JPNFranklinVZEJZTVěž
Tower
91.50.14Samostatná
Single
--
014205.06.1957JPNLassenVZEJZTBalón
Balloon
1520.0005Samostatná
Single
--
014318.06.1957JPNWilsonMLEJZTBalón
Balloon
15210Samostatná
Single
--
014419.06.1957OMAGrapple 3 Purple GraniteVZEJZTShození
Airdrop
2400200Samostatná
Single
-Vývoj termonukleární zbraně Velkou Británií, Purple Granite = Purpurová žula
Development of the British thermonuclear weapon
014524.06.1957JPNPriscillaMLEJZTBalón
Balloon
21337Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
014601.07.1957JPNCoulomb-APZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
--
014705.07.1957JPNHoodVZEJZTBalón
Balloon
45774Samostatná
Single
--
014815.07.1957JPNDiabloMLEJZTVěž
Tower
15217Samostatná
Single
--
014919.07.1957JPNJohnVZEUZTRaketa
Rocket
56392Samostatná
Single
-První jaderný test USA provedený odpálením rakety vzduch-vzduch AIR-2 Genie, test přežití
First USA nuclear explosion in missile launch. Air-to-air missile AIR-2 Genie. DoD test
015024.07.1957JPNKeplerMLEJZTVěž
Tower
15210Samostatná
Single
--
015125.07.1957JPNOwensMLEJZTBalón
Balloon
1529.7Samostatná
Single
--
015226.07.1957JPNPascal-APDEBETŠachta
Shaft
-152?Samostatná
Single
-První podzemní jaderný test USA provedený ve vertikální šachtě, šachta nebyla zasypána
First USA underground (shaft) nuclear explosion. Unstemmed hole
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346289 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1957, srpen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1957, august - december

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

015307.08.1957JPNStokesVZEJZTBalón
Balloon
45719Samostatná
Single
--
015410.08.1957JPNSaturnPDEBETTunel
Tunnel
-30.5?Samostatná
Single
-První podzemní jaderný test USA provedený v horizintálním tunelu
First USA underground (tunnel) nuclear explosion
015518.08.1957JPNShastaMLEJZTVěž
Tower
15217Samostatná
Single
--
015622.08.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
1880520Samostatná
Single
--
015723.08.1957JPNDopplerVZEJZTBalón
Balloon
45711Samostatná
Single
--
015826.08.1957JPS-VZEBETShození
Airdrop
4100.095Samostatná
Single
-První sovětský bezpečnostní jaderný test
First Soviet safety-related nuclear test
015927.08.1957JPNPascal-BPDEBETŠachta
Shaft
-152?Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
016030.08.1957JPNFranklin PrimeVZEJZTBalón
Balloon
2294.7Samostatná
Single
--
016131.08.1957JPNSmokyMLEJZTVěž
Tower
21344Samostatná
Single
--
016202.09.1957JPNGalileoMLEJZTVěž
Tower
15211Samostatná
Single
--
016306.09.1957JPNWheelerVZEJZTBalón
Balloon
1520.197Samostatná
Single
--
016406.09.1957JPNCoulomb-BPZEBETPozemní
Suface
?0.3Samostatná
Single
--
016507.09.1957JPNZ-PZEZMTPozemní
Suface
?32Samostatná
Single
--
016608.09.1957JPNLaplaceVZEJZTBalón
Balloon
2291Samostatná
Single
--
016713.09.1957JPS-VZEJZTShozen
Airdrop
7806Samostatná
Single
--
016814.09.1957JPNFizeauMLEJZTVěž
Tower
15211Samostatná
Single
--
016914.09.1957MARAntler 1PZEJZTVěž
Tower
311Samostatná
Single
--
017016.09.1957JPNNewtonVZEJZTBalón
Balloon
45712Samostatná
Single
--
017119.09.1957JPNRainierPDEJZTTunel
Tunnel
-2741.7Samostatná
Single
-První jaderný test USA provedený v zahrnuté (uzavřené) štole
First USA nuclear detonation contained underground
017223.09.1957JPNWhitneyMLEJZTVěž
Tower
15219Samostatná
Single
--
017324.09.1957JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
20001600Samostatná
Single
-První vzdušný jaderný test provedený na polygonu Nová Země
First air nuclear test at Novaya Zemlya test site
017425.09.1957MARAntler 2PZEJZTVěž
Tower
316Samostatná
Single
--
017526.09.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
200013Samostatná
Single
--
017628.09.1957JPNCharlestonVZEJZTBalón
Balloon
45712Samostatná
Single
--
017706.10.1957JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
20002900Samostatná
Single
--
017807.10.1957JPNMorganMLEJZTBalón
Balloon
1528Samostatná
Single
--
017909.10.1957MARAntler 3VZEJZTBalón
Balloon
30025Samostatná
Single
--
018010.10.1957JPNZ-PVEUZTTorpédo
Torpedo
-355Samostatná
Single
--
018108.11.1957OVEGrapple XVZEJZTShození
Airdrop
22001800Samostatná
Single
-První britský jaderný test provedený s dvoufázovou termonukleární náloží
First UK test of a two-stage thermonuclear weapon
018206.12.1957JPNPascal-CPDEBETŠachta
Shaft
-76?Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
018309.12.1957JPNCoulomb-CPZEBETPozemní
Suface
?0.5Samostatná
Single
--
018428.12.1957JPS-VZEJZTShození
Airdrop
61512Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346290 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1958, leden - květen / Nuclear explosions in the year 1958, january - may


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

018504.01.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
4001.1Samostatná
Single
--
018617.01.1958JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
5000.5Samostatná
Single
--
018722.02.1958JPNVenusPDEBETTunel
Tunnel
-30.50.001Samostatná
Single
--
018823.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
2500860Samostatná
Single
--
018927.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
2500250Samostatná
Single
--
019027.02.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
?1500Samostatná
Single
--
019113.03.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
4751.2Samostatná
Single
--
019214.03.1958JPNUranusPDEBETTunel
Tunnel
-350.001Samostatná
Single
--
019314.03.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
103035Samostatná
Single
--
019414.03.1958JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
?40Samostatná
Single
--
019515.03.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
96513.5Samostatná
Single
--
019618.03.1958JPS-VZEZMTShození
Airdrop
2900.16Samostatná
Single
--
019720.03.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
101511.5Samostatná
Single
--
019821.03.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
2500650Samostatná
Single
--
019922.03.1958JPS-VZEJZTShození
Airdrop
141518Samostatná
Single
--
020028.04.1958TOCYuccaVZEUZTBalón
Balloon
262001.7Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
020128.04.1958OVEGrapple YVZEJZTShození
Airdrop
25003000Samostatná
Single
--
020205.05.1958AENCactusPZEJZTPozemní
Suface
0.918Samostatná
Single
--
020311.05.1958ABIFirHLEJZTČlun
Badge
31360Samostatná
Single
--
020411.05.1958AENButternutHLEJZTČlun
Badge
381Samostatná
Single
--
020512.05.1958AENKoaPZEJZTPozemní
Suface
0.91370Samostatná
Single
--
020616.05.1958AENWahooPVEUZTKontejner
Moored container
-1529Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
020720.05.1958AENHollyHLEJZTČlun
Badge
45.9Samostatná
Single
--
020821.05.1958ABINutmegHLEJZTČlun
Badge
3.725.1Samostatná
Single
--
020926.05.1958AENYellowwoodHLEJZTČlun
Badge
3330Samostatná
Single
--
021026.05.1958AENMagnoliaHLEJZTČlun
Badge
457Samostatná
Single
--
021130.05.1958AENTobaccoHLEJZTČlun
Badge
011.6Samostatná
Single
--
021231.05.1958ABISycamoreHLEJZTČlun
Badge
3.592Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346301 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1958, červen - červenec / Nuclear explosions in the year 1958, june - july


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

021302.06.1958AENRoseHLEJZTČlun
Badge
4.715Samostatná
Single
--
021408.06.1958AENUmbrellaPVEUZT?-468Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
021510.06.1958ABIMapleHLEJZTČlun
Badge
3.5213Samostatná
Single
--
021614.06.1958ABIAspenHLEJZTČlun
Badge
3.3319Samostatná
Single
--
021714.06.1958AENWalnutHLEJZTČlun
Badge
2.21450Samostatná
Single
--
021818.06.1958AENLindenHLEJZTČlun
Badge
2.511Samostatná
Single
--
021927.06.1958ABIRedwoodHLEJZTČlun
Badge
3.3412Samostatná
Single
--
022027.06.1958AENElderHLEJZTČlun
Badge
2.8880Samostatná
Single
--
022128.06.1958AENOakHLEJZTČlun
Badge
28900Samostatná
Single
--
022229.06.1958ABIHickoryHLEJZTČlun
Badge
3.714Samostatná
Single
--
022301.07.1958AENSequoiaHLEJZTČlun
Badge
25.2Samostatná
Single
--
022402.07.1958ABICedarHLEJZTČlun
Badge
3.3220Samostatná
Single
--
022505.07.1958AENDogwoodHLEJZTČlun
Badge
3.7397Samostatná
Single
--
022612.07.1958ABIPoplarHLEJZTČlun
Badge
3.59300Samostatná
Single
--
022714.07.1958AENScVZEvolaHLEBETČlun
Badge
6?Samostatná
Single
--
022817.07.1958AENPisoniaHLEJZTČlun
Badge
2255Samostatná
Single
--
022922.07.1958ABIJuniperHLEJZTČlun
Badge
3.765Samostatná
Single
-Poslední jaderný test na atolu Bikiny
Last nuclear test at Bikini Atoll
023022.07.1958AENOlive .HLEJZTČlun
Badge
2.4202Samostatná
Single
--
023126.07.1958AENPineHLEJZTČlun
Badge
2.42000Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346302 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1958, srpen - září / Nuclear explosions in the year 1958, august - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

023201.08.1958OJOTeakVYEUZTRaketa
Rocket
768003800Samostatná
Single
-První jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
First nuclear test at Johnston Island. DoD test
023306.08.1958AENQuincePZEJZTPozemní
Suface
0.9?Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
023412.08.1958OJOOrangeVYEUZTRaketa
Rocket
430003800Samostatná
Single
-DoD test
023518.08.1958AENFigPZEJZTPozemní
Suface
0.50.02Samostatná
Single
-Poslední jaderný test na atolu Eniwetok, test přežití
Last nuclear test at Enewetak Atoll. DoD test
023622.08.1958OVEGrapple Z1 PennantVZEJZTBalón
Balloon
45024Samostatná
Single
--
023727.08.1958JATArgus ISPEUZTRaketa
Rocket
?1-2Samostatná
Single
-První jaderná exploze USA v kosmickém prostoru, výška okolo 500 km, test přežití
First USA space nuclear explosion. About 500 km altitude. DoD test
023830.08.1958JATArgus IISPEUZTRaketa
Rocket
5000001-2Samostatná
Single
-Výška okolo 500 km, test přežití
About 500 km altitude. DoD test
023902.09.1958OVEGrapple Z2 FlagpoleVZEJZTShození
Airdrop
28001000Samostatná
Single
--
024006.09.1958JATArgus IIISPEUZTRaketa
Rocket
5000001-2Samostatná
Single
-Výška okolo 500 km, test přežití
About 500 km altitude. DoD test
024111.09.1958OVEGrapple Z3 HalliardVZEJZTShození
Airdrop
2600800Samostatná
Single
--
024212.09.1958JPNOteroPDEBETŠachta
Shaft
-1460.038Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
024317.09.1958JPNBernalilloPDEBETŠachta
Shaft
-1390.015Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
024419.09.1958JPNEddyVZEJZTBalón
Balloon
1520.083Samostatná
Single
--
024521.09.1958JPNLunaPDEBETŠachta
Shaft
-1470.0015Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
024623.09.1958JPNMercuryPDEBETTunel
Tunnel
-56?Samostatná
Single
--
024723.09.1958OVEGrapple Z4 BurgeeVZEJZTBalón
Balloon
45025Samostatná
Single
-Poslední britský jadrný test v zemské atmosféře
Last UK atmospheric nuclear test
024826.09.1958JPNValenciaPDEBETŠachta
Shaft
-1470.002Samostatná
Single
-Nezasypaná šachta
Unstemmed hole
024928.09.1958JPNMarsPDEBETTunel
Tunnel
-430.013Samostatná
Single
--
025029.09.1958JPNMoraVZEJZTBalón
Balloon
4572Samostatná
Single
--
025130.09.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
15001200Samostatná
Single
--
025230.09.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
2300800Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346303 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1958, říjen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1958, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

025302.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1620290Samostatná
Single
--
025402.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
?40Samostatná
Single
--
025504.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
8009Samostatná
Single
--
025605.10.1958JPNColfaxPDEBETŠachta
Shaft
-1070.0055Samostatná
Single
-Unstemmed hole
025705.10.1958JPNHidalgoVZEBETBalón
Balloon
1150.077Samostatná
Single
--
025805.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
120015Samostatná
Single
--
025906.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
12005.5Samostatná
Single
--
026008.10.1958JPNTamalpaisPDEJZTTunel
Tunnel
-1240.072Samostatná
Single
--
026110.10.1958JPNQuayMLEJZTVěž
Tower
30.50.079Samostatná
Single
--
026210.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
?68Samostatná
Single
--
026312.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
?1400Samostatná
Single
--
026413.10.1958JPNLeaVZEJZTBalón
Balloon
4571.4Samostatná
Single
--
026514.10.1958JPNNeptunePDEBETTunel
Tunnel
-33.50.115Samostatná
Single
--
026615.10.1958JPNHamiltonVZEJZTVěž
Tower
150.0012Samostatná
Single
-DoD test
026715.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
19701650Samostatná
Single
--
026816.10.1958JPNLoganPDEJZTTunel
Tunnel
-2845Samostatná
Single
--
026916.10.1958JPNDona AnaVZEJZTBalón
Balloon
1370.037Samostatná
Single
--
027017.10.1958JPNVestaPZEBETPozemní
Suface
?0.024Samostatná
Single
--
027118.10.1958JPNRio ArribaMLEJZTVěž
Tower
220.09Samostatná
Single
--
027218.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
?2900Samostatná
Single
--
027319.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
?40Samostatná
Single
--
027419.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
900< 0.001Samostatná
Single
--
027520.10.1958JPNSan JuanPDEBETŠachta
Shaft
-71?Samostatná
Single
-Unstemmed hole
027620.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
?460Samostatná
Single
--
027721.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
5702.4Samostatná
Single
--
027822.10.1958JPNSocorroVZEJZTBalón
Balloon
4416Samostatná
Single
--
027922.10.1958JPNWrangellVZEJZTBalón
Balloon
4570.115Samostatná
Single
--
028022.10.1958JPNRushmoreVZEJZTBalón
Balloon
1520.188Samostatná
Single
--
028122.10.1958JPNOberonMLEBETVěž
Tower
7.6?Samostatná
Single
--
028222.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
19802800Samostatná
Single
--
028324.10.1958JPNCatronMLEBETVěž
Tower
220.021Samostatná
Single
--
028424.10.1958JPNJunoPZEBETPozemní
Suface
?0.0017Samostatná
Single
--
028524.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
15251000Samostatná
Single
--
028625.10.1958JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1600190Samostatná
Single
--
028725.10.1958JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
300<0.1Samostatná
Single
--
028826.10.1958JPNCeresMLEBETVěž
Tower
7.60.0007Samostatná
Single
--
028926.10.1958JPNSanfordVZEJZTBalón
Balloon
4574.9Samostatná
Single
--
029026.10.1958JPNDe BacaVZEJZTBalón
Balloon
4572.2Samostatná
Single
--
029127.10.1958JPNChavezVZEBETVěž
Tower
160.0006Samostatná
Single
--
029229.10.1958JPNEvansPDEJZTTunel
Tunnel
-2600.055Samostatná
Single
--
029329.10.1958JPNHumboldtMLEJZTVěž
Tower
7.60.0078Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
029429.10.1958JPNMazamaVZEJZTVěž
Tower
15?Samostatná
Single
--
029530.10.1958JPNSanta FeVZEJZTBalón
Balloon
4571.3Samostatná
Single
--
029630.10.1958JPNBlancaPDEJZTTunel
Tunnel
-30122Samostatná
Single
--
029730.10.1958JPNGanymedePZEBETPozemní
Suface
??Samostatná
Single
-Zamořeny pozemní konstrukce
Contained in surface structure
029830.10.1958JPNTitaniaVZEBETVěž
Tower
7.60.0002Samostatná
Single
--
029901.11.1958DTR-VZEUZTRaketa
Rocket
610010Samostatná
Single
--
030003.11.1958DTR-VZEUZTRaketa
Rocket
610010Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346304 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1959 / Nuclear explosions in the year 1959V roce 1959 nebyly provedeny žádné jaderné exploze.


In the year 1959 no nuclear explosion was executed.
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346308 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1960 / Nuclear explosions in the year 1960


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

030113.02.1960REGGerboise BleuePZEUZTVěž
Tower
10520-150Samostatná
Single
-První francouzský jaderný test
First French nuclear test
030201.04.1960REGGerboise BlanchePZEJZTPozemní
Surface
?<20Samostatná
Single
--
030327.12.1960REGGerboise RougePZEUZTVěž
Tower
100<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346309 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1961, leden - září / Nuclear explosions in the year 1961, january - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

030425.04.1961REGGerboise VertePZE?Věž
Tower
?< 1Samostatná
Single
-Poslední francouzský jaderný test v zmeské atmosféře
Last French atmospheric nuclear test in Algeria
030501.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
66016Samostatná
Single
--
030604.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7259Samostatná
Single
--
030705.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
71016Samostatná
Single
--
030806.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6851.1Samostatná
Single
--
030906.09.1961DTRGrozaVZEUZTRaketa
Rocket
2270011Samostatná
Single
--
031009.09.1961JPS-PZEBETPozemní
Suface
?0.38Samostatná
Single
--
031110.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
20002700Samostatná
Single
--
031210.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
39012Samostatná
Single
--
031310.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
1700.88Samostatná
Single
--
031411.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6900.21Samostatná
Single
--
031512.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
12201170Samostatná
Single
--
031613.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
2506Samostatná
Single
--
031713.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7100.001-20Samostatná
Single
--
031814.09.1961JPS-PZEJZTPozemní
Suface
?0.4Samostatná
Single
--
031914.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
17401200Samostatná
Single
--
032015.09.1961JPNAntlerPDEJZTTunel
Tunnel
-4022.6Samostatná
Single
--
032116.09.1961JPNShrewPDEJZTŠachta
Shaft
-98<20Samostatná
Single
--
032216.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
1320830Samostatná
Single
--
032317.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
69520-150Samostatná
Single
--
032418.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
15001000Samostatná
Single
--
032518.09.1961JPS-PZEBETPozemní
Surface
?0.005Samostatná
Single
--
032618.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
?0.75Samostatná
Single
--
032719.09.1961JPS-PZEBETPozemní
Surface
?0.025Samostatná
Single
--
032820.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
2704.8Samostatná
Single
--
032920.09.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
15701500Samostatná
Single
--
033021.09.1961JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
1100.8Samostatná
Single
--
033122.09.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1320260Samostatná
Single
--
033226.09.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6651.2Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346312 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1961, říjen / Nuclear explosions in the year 1961, october


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

033301.10.1961JPNBoomerPDEJZTŠachta
Shaft
-100<20Samostatná
Single
--
033401.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7003.2Samostatná
Single
--
033502.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500250Samostatná
Single
--
033604.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
60510.8Samostatná
Single
--
033704.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
21001500-10000Samostatná
Single
--
033806.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
25003900Samostatná
Single
--
033906.10.1961DTRGromVZEUZTRaketa
Rocket
4130040Samostatná
Single
--
034008.10.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
150015Samostatná
Single
--
034110.10.1961JPNChenaPDEJZTTunel
Tunnel
-255<20Samostatná
Single
--
034211.10.1961JPS-PDEZMTTunel
Tunnel V-1
?1Samostatná
Single
-První sovětská podzemní jaderná exploze v horizontálním tunelu
First Soviet underground (tunnel) nuclear explosion
034312.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
67015.2Samostatná
Single
--
034417.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
5056.6Samostatná
Single
--
034519.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7100.001-20Samostatná
Single
--
034620.10.1961JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
10001450Samostatná
Single
--
034723.10.1961JPNZ-PVEUZTTorpédo
Torpedo
?4.8Samostatná
Single
--
034823.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
350012500Samostatná
Single
--
034925.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500300Samostatná
Single
--
035025.10.1961JPS-VZEZMTShození
Airdrop
5000.4Samostatná
Single
--
035127.10.1961JPNZ-HLEUZTTorpédo
Torpedo
?16Samostatná
Single
--
035227.10.1961DTRK-1SPEUZTRaketa
Rocket
1500001.2Samostatná
Single
-První sovětská kosmická jaderná exploze
First Soviet space nuclear explosion
035327.10.1961DTRK-2SPEUZTRaketa
Rocket
3000001.2Samostatná
Single
--
035429.10.1961JPNMinkPDEJZTŠachta
Shaft
-192<20Samostatná
Single
--
035530.10.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
4700.09Samostatná
Single
--
035630.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
400050000Samostatná
Single
-Nejsilnější sovětská i světová jaderná exploze
Largest Soviet and woldwide nuclear explosion
035731.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
22805000Samostatná
Single
--
035831.10.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1530150-1500Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346313 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1961, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1961, november - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

035901.11.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
4752.7Samostatná
Single
--
036002.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1400120Samostatná
Single
--
036102.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500280Samostatná
Single
--
036202.11.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6450.6Samostatná
Single
--
036303.11.1961JPS-PZEBETPozemní
Surface
?< 0.001Samostatná
Single
--
036403.11.1961JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6350.9Samostatná
Single
--
036504.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
177015Samostatná
Single
--
036604.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1750150-1500Samostatná
Single
--
036704.11.1961JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
22406.2Samostatná
Single
--
036804.11.1961JPS-PZEJZTPozemní
Surface
?0.2Samostatná
Single
--
036907.11.1961HOGAgathePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
-První francouzský jaderný test v horizontálním tunelu
First French underground (tunnel) nuclear explosion
037003.12.1961JPNFisherPDEJZTŠachta
Shaft
-36613.4Samostatná
Single
--
037110.12.1961NMEGnomePDEPMTŠachta
Shaft
-3603Samostatná
Single
-Program Plowshare (česky Radlice), víceúčelový experiment v protředí soli
Program Plowshare. Multiple-purpose experiment in salt
037213.12.1961JPNMadPDEJZTŠachta
Shaft
-1810.5Samostatná
Single
--
037317.12.1961JPNRingtailPDEJZTŠachta
Shaft
-366<20Samostatná
Single
--
037422.12.1961JPNFeatherPDEJZTTunel
Tunnel
-2470.15Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346314 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1962, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1962, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

037509.01.1962JPNStoatPDEJZTŠachta
Shaft
-3055.1Samostatná
Single
--
037618.01.1962JPNAgoutiPDEJZTŠachta
Shaft
-2616.4Samostatná
Single
--
037730.01.1962JPNDormousePDEJZTŠachta
Shaft
-363<20Samostatná
Single
--
037802.02.1962JPS-PDEUZTTunel A-1
Tunnel A-1
?0.001-20Samostatná
Single
-První sovětská podzemní jaderná exploze pro zbraňový efekt
First Soviet underground nuclear explosion for weapons effects
037908.02.1962JPNStillwaterPDEJZTŠachta
Shaft
-1813.07Samostatná
Single
--
038009.02.1962JPNArmadilloPDEJZTŠachta
Shaft
-2407.1Samostatná
Single
--
038115.02.1962JPNHard HatPDEUZTŠachta
Shaft
-2905.7Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
038219.02.1962JPNChinchillaPDEJZTŠachta
Shaft
-1501.9Samostatná
Single
--
038319.02.1962JPNCodsawPDEJZTŠachta
Shaft
-212<20Samostatná
Single
--
038423.02.1962JPNCimarronPDEJZTŠachta
Shaft
-30511.9Samostatná
Single
--
038524.02.1962JPNPlatypusPDEJZTŠachta
Shaft
-58<20Samostatná
Single
--
038601.03.1962JPNPampasPDEJZTŠachta
Shaft
-3669.5Samostatná
Single
-První britský podzemní jaderný test ve vertikální šachtě
First UK underground (shaft) nuclear explosion
038705.03.1962JPNDanny BoyPDEUZTKráter
Crater
-33.50.43Samostatná
Single
-Kráter v bazaltu, test přežití
Crater in basalt. DoD test
038806.03.1962JPNErminePDEBETŠachta
Shaft
-73<20Samostatná
Single
--
038908.03.1962JPNBrazosPDEJZTŠachta
Shaft
-2568.4Samostatná
Single
--
039015.03.1962JPNHognosePDEJZTŠachta
Shaft
-244<20Samostatná
Single
--
039128.03.1962JPNHoosicPDEJZTŠachta
Shaft
-1873.4Samostatná
Single
--
039231.03.1962JPNChinchilla IIPDEJZTŠachta
Shaft
-140<20Samostatná
Single
--
039305.04.1962JPNDormouse PrimePDEJZTŠachta
Shaft
-26110.6Samostatná
Single
--
039406.04.1962JPNPassaicPDEJZTŠachta
Shaft
-233<20Samostatná
Single
--
039512.04.1962JPNHudsonPDEJZTTunel
Tunnel
-146<20Samostatná
Single
--
039614.04.1962JPNPlattePDEJZTTunel
Tunnel
-1711.85Samostatná
Single
--
039721.04.1962JPNDeadPDEJZTŠachta
Shaft
-193<20Samostatná
Single
--
039825.04.1962OVEAdobeVZEJZTShození
Airdrop
885190Samostatná
Single
-První jaderný test USA na Vánočním ostrově
First USA nuclear test at Christmas Island
039927.04.1962OVAAztecVZEJZTShození
Airdrop
795410Samostatná
Single
--
040027.04.1962JPNBlackPDEJZTŠachta
Shaft
-218<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346328 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1962, květen - červen / Nuclear explosions in the year 1962, may - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

040101.05.1962HOGBerylPDEJZTTunel
Tunnel
?20-150Samostatná
Single
--
040202.05.1962OVAArkansasVZEJZTShození
Airdrop
15331090Samostatná
Single
--
040304.05.1962OVAQuestaVZEJZTShození
Airdrop
1594670Samostatná
Single
--
040406.05.1962TOCFrigate BirdVZEJZTRaketa
Rocket
2530600Samostatná
Single
-Bojová hlavice ponorkové rakety Polaris
Warhead in missile launched from Polaris submarine
040507.05.1962JPNPacaPDEJZTŠachta
Shaft
-258<20Samostatná
Single
--
040608.05.1962OVAYUKonVZEJZTShození
Airdrop
878100Samostatná
Single
--
040709.05.1962OVAMesillaVZEJZTShození
Airdrop
747100Samostatná
Single
--
040810.05.1962JPNArikareePDEJZTŠachta
Shaft
-167<20Samostatná
Single
--
040911.05.1962OVAMuskegonVZEJZTShození
Airdrop
91350Samostatná
Single
--
041011.05.1962TOCSwordfishPVEUZTRaketa
Rocket
-198<20Samostatná
Single
-Zkouška odolnosti protiponorkového raketového systému, test přežití
Antisubmarine rocket system proof test. DoD test
041112.05.1962OVAEncinoVZEJZTShození
Airdrop
1679500Samostatná
Single
--
041212.05.1962JPNAardvarkPDEJZTŠachta
Shaft
-43440Samostatná
Single
--
041314.05.1962OVASwaneeVZEJZTShození
Airdrop
89697Samostatná
Single
--
041419.05.1962JPNEelPDEJZTŠachta
Shaft
-2174.5Samostatná
Single
--
041519.05.1962OVAChetcoVZEJZTShození
Airdrop
210573Samostatná
Single
--
041625.05.1962JPNWhitePDEJZTŠachta
Shaft
-193<20Samostatná
Single
--
041725.05.1962OVATananaVZEJZTShození
Airdrop
27522.6Samostatná
Single
--
041827.05.1962OVANambeVZEJZTShození
Airdrop
217643Samostatná
Single
--
041901.06.1962JPNRaccoonPDEJZTŠachta
Shaft
-164<20Samostatná
Single
--
042006.06.1962JPNPackratPDEJZTŠachta
Shaft
-262<20Samostatná
Single
--
042108.06.1962OVAAlmaVZEJZTShození
Airdrop
2702782Samostatná
Single
--
042209.06.1962OVATruckeeVZEJZTShození
Airdrop
2124210Samostatná
Single
--
042310.06.1962OVAYesoVZEJZTShození
Airdrop
25373000Samostatná
Single
--
042412.06.1962OVAHarlemVZEJZTShození
Airdrop
41591200Samostatná
Single
--
042513.06.1962JPNDes MoinesPDEJZTTunel
-Tunnel
-2012.9Samostatná
Single
--
042615.06.1962OVARinconadaVZEJZTShození
Airdrop
2775800Samostatná
Single
--
042717.06.1962OVADulceVZEJZTShození
Airdrop
277052Samostatná
Single
--
042819.06.1962OVAPetitVZEJZTShození
Airdrop
45702.2Samostatná
Single
--
042921.06.1962JPNDaman 1PDEJZTŠachta
Shaft
-260<20Samostatná
Single
--
043022.06.1962OVAOtowiVZEJZTShození
Airdrop
274681.5Samostatná
Single
--
043127.06.1962OVABighornVZEJZTShození
Airdrop
36007650Samostatná
Single
--
043227.06.1962JPNHaymakerPDEJZTŠachta
Shaft
-40867Samostatná
Single
--
043328.06.1962JPNMarshmallowPDEUZTTunel
Tunnel
-311<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
043430.06.1962OVABluestoneVZEJZTShození
Airdrop
15181270Samostatná
Single
--
043530.06.1962JPNSacramentoPDEJZTŠachta
Shaft
-152<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346330 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1962, červenec - srpen / Nuclear explosions in the year 1962, july - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

043606.07.1962JPNSedanPDEPMTKráter
Crater
-193104Samostatná
Single
-Program Plowshare, experiment na vyhloubení jámy termojadernou náloží
Program Plowshare. Excavation experiment. Thermonuclear device
043707.07.1962JPNLittle Feller IIPZEUZTPozemní
Suface
?0.022Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
043809.07.1962OJOStarfish PrimeSPEUZTRaketa
Rocket
3990001400Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
043910.07.1962OVASunsetVZEJZTShození
Airdrop
15241000Samostatná
Single
--
044011.07.1962OVAPamlicoVZEJZTShození
Airdrop
43683880Samostatná
Single
-Poslední jaderný test na Vánočním ostrově
Last nuclear test at Christmas Island
044111.07.1962JPNJohnnie BoyPDEUZTKráter
Crater
-0.60.5Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
044213.07.1962JPNMerrimacPDEJZTŠachta
Shaft
-41620-200Samostatná
Single
--
044314.07.1962JPNSmall BoyPZEUZTVěž
Tower
31.65Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
044417.07.1962JPNLittle Feller IPZEUZTPozemní
Suface
0.90.018Samostatná
Single
-Poslední jaderný test v zemské atmospéře na jaderném polygonu Nevada
Last atmospheric nuclear test at Nevada test site. DoD test
044527.07.1962JPNWichitaPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
044601.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
4302.4Samostatná
Single
--
044703.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
1801.6Samostatná
Single
--
044804.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
3903.8Samostatná
Single
--
044905.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
360020900Samostatná
Single
--
045007.08.1962JPS-PZEJZTRaketa
Rocket
09.9Samostatná
Single
--
045110.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1560150-1500Samostatná
Single
--
045218.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7057.4Samostatná
Single
--
045318.08.1962JPS-VZEJZTRaketa
Rocket
3105.8Samostatná
Single
--
045420.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
25002800Samostatná
Single
--
045521.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
59020-150Samostatná
Single
--
045622.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
17001600Samostatná
Single
--
045722.08.1962JPNZ-HLEJZTRaketa
Rocket
236Samostatná
Single
--
045822.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7403Samostatná
Single
--
045923.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6802.5Samostatná
Single
--
046024.08.1962JPNYorkPDEJZTŠachta
Shaft
-227<20Samostatná
Single
--
046124.08.1962JPNBobacPDEJZTŠachta
Shaft
-207<20Samostatná
Single
--
046225.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
29801500-10000Samostatná
Single
--
046325.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7150.001-20Samostatná
Single
--
046427.08.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
30004200Samostatná
Single
--
046527.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
24510.8Samostatná
Single
--
046631.08.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7002.7Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346331 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1962, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1962, september - october


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

046702.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
132080Samostatná
Single
--
046806.09.1962JPNRaritanPDEJZTŠachta
Shaft
-157<20Samostatná
Single
--
046908.09.1962JPNZ-VZEJZTRaketa
Rocket
15001800Samostatná
Single
--
047014.09.1962JPNHyraxPDEJZTŠachta
Shaft
-216<20Samostatná
Single
--
047115.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
22503100Samostatná
Single
--
047216.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
22503300Samostatná
Single
--
047318.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
20001350Samostatná
Single
--
047419.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
33001500-10000Samostatná
Single
--
047520.09.1962JPNPebaPDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Samostatná
Single
--
047621.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
30002400Samostatná
Single
--
047722.09.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?0.21Samostatná
Single
--
047824.09.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6301.2Samostatná
Single
--
047925.09.1962JPS-PZEJZTRaketa
Rocket
07Samostatná
Single
--
048025.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
400019100Samostatná
Single
--
048127.09.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
4170>10000Samostatná
Single
--
048228.09.1962JPS-VZEZMTShození
Airdrop
6951.3Samostatná
Single
--
048329.09.1962JPNAlleghenyPDEJZTŠachta
Shaft
-211<20Samostatná
Single
--
048402.10.1962OJOAndroscogginVZEJZTShození
Airdrop
312775Samostatná
Single
--
048505.10.1962JPNMississippiPDEJZTŠachta
Shaft
-494115Samostatná
Single
--
048606.10.1962OJOBumpingVZEJZTShození
Airdrop
304811.3Samostatná
Single
--
048707.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1440320Samostatná
Single
--
048809.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6458.1Samostatná
Single
--
048909.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
300014Samostatná
Single
--
049010.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6659.2Samostatná
Single
--
049112.10.1962JPNRoanokePDEJZTŠachta
Shaft
-176<20Samostatná
Single
--
049212.10.1962JPNWolverinePDEJZTŠachta
Shaft
-73<20Samostatná
Single
--
049313.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7204.9Samostatná
Single
--
049414.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7250.001-20Samostatná
Single
--
049518.10.1962OJOChamaVZEJZTShození
Airdrop
36481590Samostatná
Single
--
049618.10.1962JPNTiogaPDEJZTŠachta
Shaft
-61<20Samostatná
Single
--
049719.10.1962JPNBandicootPDEJZTŠachta
Shaft
-24412.5Samostatná
Single
--
049820.10.1962OJOCheckmateSPEUZTRaketa
Rocket
147300<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
049920.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6356.7Samostatná
Single
--
050022.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
30008200Samostatná
Single
--
050122.10.1962DTRK-3SPEUZTRaketa
Rocket
290000300Samostatná
Single
--
050226.10.1962OJOBluegill 3 PrimeVYEUZTRaketa
Rocket
48300200-1000Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
050327.10.1962JPNSanteePDEJZTŠachta
Shaft
-319<20Samostatná
Single
--
050427.10.1962OJOCalamityVZEJZTShození
Airdrop
3590800Samostatná
Single
--
050527.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1550260Samostatná
Single
--
050628.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6707.8Samostatná
Single
--
050728.10.1962DTRK-4SPEUZTRaketa
Rocket
150000300Samostatná
Single
--
050828.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6457.8Samostatná
Single
--
050929.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1550360Samostatná
Single
--
051030.10.1962OJOHousatonicVZEJZTShození
Airdrop
36978300Samostatná
Single
--
051130.10.1962JPS-PZEJZTPozemní
Suface
?1.1Samostatná
Single
--
051230.10.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500300Samostatná
Single
--
051331.10.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
69010.2Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346332 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1962, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1962, november - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

051401.11.1962OJOKingfishSPEUZTRaketa
Rocket
96600200-1000Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
051501.11.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7003Samostatná
Single
--
051601.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500250Samostatná
Single
--
051701.11.1962DTRK-5VYEUZTRaketa
Rocket
59000300Samostatná
Single
--
051803.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1500400Samostatná
Single
--
051903.11.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
400045Samostatná
Single
--
052003.11.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7104.7Samostatná
Single
--
052104.11.1962OJOTightropeVZEUZTRaketa
Rocket
20930<20Samostatná
Single
-Poslední jaderný test na ostrově Johnston, test přežití
Last nuclear test at Johnston Island . DoD test
052204.11.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
7008.4Samostatná
Single
--
052305.11.1962JPS-PZEUZTVěž
Tower
150.4Samostatná
Single
--
052409.11.1962JPNSt.LawrencePDEJZTŠachta
Shaft
-166<20Samostatná
Single
--
052511.11.1962JPS-PZEJZTVěž
Tower
80.055Samostatná
Single
--
052613.11.1962JPS-PZEJZTPozemní
Suface
?< 0.001Samostatná
Single
--
052714.11.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
66011.5Samostatná
Single
--
052815.11.1962JPNGundiPDEJZTŠachta
Shaft
-244<20Samostatná
Single
--
052917.11.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
71518.5Samostatná
Single
--
053024.11.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?< 0.001Samostatná
Single
--
053126.11.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?0.031Samostatná
Single
--
053227.11.1962JPNAnacostiaPDEVMTŠachta
Shaft
-228<20Samostatná
Single
-Program Plowshare (česky Radlice), vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
053301.12.1962JPS-VZEJZTShození
Airdrop
6802.4Samostatná
Single
--
053404.12.1962JPNTauntonPDEJZTŠachta
Shaft
-228<20Samostatná
Single
--
053507.12.1962JPNTendracPDEJZTŠachta
Shaft
-303<20Samostatná
Single
--
053612.12.1962JPNMadisonPDEJZTTunel
Tunnel
-402<20Samostatná
Single
--
053712.12.1962JPNNumbatPDEJZTŠachta
Shaft
-232<20Samostatná
Single
--
053814.12.1962JPNManateePDEJZTŠachta
Shaft
-58<20Samostatná
Single
--
053918.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1600110Samostatná
Single
--
054018.12.1962JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
150069Samostatná
Single
--
054120.12.1962JPNZ-VZEZMTShození
Airdrop
10708.3Samostatná
Single
--
054222.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
10506.3Samostatná
Single
--
054323.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
1460430Samostatná
Single
--
054423.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
14708.3Samostatná
Single
--
054523.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
12702.4Samostatná
Single
--
054623.12.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?< 0.001Samostatná
Single
--
054724.12.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?0.007Samostatná
Single
--
054824.12.1962JPS-PZEBETPozemní
Suface
?0.028Samostatná
Single
--
054924.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
13201100Samostatná
Single
--
055024.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
375022300Samostatná
Single
--
055125.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
22503100Samostatná
Single
--
055225.12.1962JPNZ-VZEJZTShození
Airdrop
10508.5Samostatná
Single
-Poslední sovětský jaderný test v zemské atmosféře
Last Soviet atmospheric nuclear explosion
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346333 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1963 leden - květen / Nuclear explosions in the year 1963, january - may


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

055308.02.1963JPNCasselmanPDEJZTŠachta
Shaft
-303<20Samostatná
Single
--
055408.02.1963JPNAcushiPDEJZTŠachta
Shaft
-261<20Samostatná
Single
--
055508.02.1963JPNFerretPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
055608.02.1963JPNHatchiePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
055715.02.1963JPNChipmunkPDEBETŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
055821.02.1963JPNKaweahPDEVMTŠachta
Shaft
-227<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
055921.02.1963JPNCarmelPDEJZTŠachta
Shaft
-163<20Samostatná
Single
--
056001.03.1963JPNJerboaPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
056115.03.1963JPNToyahPDEJZTŠachta
Shaft
-131<20Samostatná
Single
--
056218.03.1963HOGEmeraudePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
056329.03.1963JPNGerbilPDEJZTŠachta
Shaft
-280<20Samostatná
Single
--
056430.03.1963HOGAmethystePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
056505.04.1963JPNFerret PrimePDEJZTŠachta
Shaft
-242<20Samostatná
Single
--
056610.04.1963JPNCoypuPDEBETŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
056711.04.1963JPNCumberlandPDEJZTŠachta
Shaft
-227<20Samostatná
Single
--
056824.04.1963JPNKootanaiPDEJZTŠachta
Shaft
-182<20Samostatná
Single
--
056924.04.1963JPNPaisanoPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
057009.05.1963JPNGundi PrimePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
057115.05.1963NAFRDouble TracksPZEBETPozemní Surface??Samostatná
Single
-Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
Joint US-UK experiment. Pu dispersal
057217.05.1963JPNHarkeePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
057317.05.1963JPNTejonPDEBETŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
057422.05.1963JPNStones?JZTŠachta
Shaft
-39520-200Samostatná
Single
--
057525.05.1963NAFRClean Slate IPZEBETPozemní Surface??Samostatná
Single
-Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
Joint US-UK experiment. Pu dispersal
057629.05.1963JPNPleasantPDEJZTŠachta
Shaft
-210<20Samostatná
Single
--
057731.05.1963NAFRClean Slate IIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
Single
-Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem
Joint US-UK experiment. Pu dispersal
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346419 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1963 červen - prosinec / Nuclear explosions in the year 1963, june - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

057805.06.1963JPNYubaPDEJZTTunel
Tunnel
-2433.1Samostatná
Single
--
057906.06.1963JPNHutiaPDEJZTŠachta
Shaft
-135<20Samostatná
Single
--
058006.06.1963JPNApshapaPDEJZTŠachta
Shaft
-90<20Samostatná
Single
--
058109.06.1963NAFRClean Slate IIIPZEBETPozemní Surface??Samostatná
Single
-Společný test USA a Velké Británie, experiment s rozptýleným plutoniem, poslední test USA v zemské atmosféře Joint US-UK experiment. Pu dispersal. Last USA atmospheric nuclear test
058214.06.1963JPNMatacoPDEJZTŠachta
Shaft
-196<20Samostatná
Single
--
058325.06.1963JPNKennebecPDEJZTŠachta
Shaft
-225<20Samostatná
Single
--
058412.08.1963JPNPekanPDEJZTŠachta
Shaft
-302<20Samostatná
Single
--
058515.08.1963JPNSatsopPDEJZTŠachta
Shaft
-225<20Samostatná
Single
--
0586/023.08.1963JPNKohoctonPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
První simultánní detonace USA, samostané jámy First USA simultaneous detonations, separate holes
-0586/123.08.1963JPNKohoctonPDEJZTŠachta
Shaft
-225<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0586/223.08.1963JPNNatchesPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
058713.09.1963JPNAhtanumPDEJZTŠachta
Shaft
-225<20Samostatná
Single
--
058813.09.1963JPNBilbyPDEJZTŠachta
Shaft
-714249Samostatná
Single
--
058927.09.1963JPNCarpPDEJZTŠachta
Shaft
-330<20Samostatná
Single
--
059027.09.1963JPNNarraguagusPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
059111.10.1963JPNGrunionPDEJZTŠachta
Shaft
-261<20Samostatná
Single
--
059211.10.1963JPNTornilloPDEVMTŠachta
Shaft
-149<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
059316.10.1963JPNClearwaterPDEJZTŠachta
Shaft
-54820-200Samostatná
Single
--
059417.10.1963JPNMulletPDEBETŠachta
Shaft
-60<20Samostatná
Single
--
059520.10.1963HOGRubisPDEJZTTunel
Tunnel
?20-150Samostatná
Single
--
059626.10.1963NEVShoalPDEZMTŠachta
Shaft
-36712Samostatná
Single
-První test programu Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
First Vela Uniform explosion. Nuclear test detection research experiment
059714.11.1963JPNAnchovyPDEJZTŠachta
Shaft
-260<20Samostatná
Single
--
059815.11.1963JPNMustangPDEJZTŠachta
Shaft
-166<20Samostatná
Single
--
059922.11.1963JPNGreysPDEJZTŠachta
Shaft
-30120-200Samostatná
Single
--
0600/004.12.1963JPNSardinePDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0600/104.12.1963JPNBarracudaPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0600/204.12.1963JPNSardinePDEJZTŠachta
Shaft
-262<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
060112.12.1963JPNEaglePDEJZTŠachta
Shaft
-1655.3Samostatná
Single
--
060220.12.1963JPNTunaPDEJZTŠachta
Shaft
-414<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346420 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1964, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1964, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

060316.01.1964JPNForePDEJZTŠachta
Shaft
-49120-200Samostatná
Single
--
060423.01.1964JPNOcontoPDEJZTŠachta
Shaft
-26510.5Samostatná
Single
--
060530.01.1964JPNClubPDEJZTŠachta
Shaft
-180<20Samostatná
Single
--
060612.02.1964JPNSolendonPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
060713.02.1964JPNBunkerPDEJZTŠachta
Shaft
-227<20Samostatná
Single
--
060814.02.1964HOGOpalePDEJZTTunel
Tunnel
-353<20Samostatná
Single
--
060918.02.1964JPNBonefishPDEJZTŠachta
Shaft
-300<20Samostatná
Single
--
061018.02.1964JPNMackerelPDEJZTŠachta
Shaft
-333<20Samostatná
Single
--
061120.02.1964JPNKlickitatPDEVMTŠachta
Shaft
-49220-200Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
061212.03.1964JPNHandicapPDEJZTŠachta
Shaft
-143<20Samostatná
Single
--
061313.03.1964JPNPikePDEJZTŠachta
Shaft
-115<20Samostatná
Single
--
061415.03.1964JPS-PDEUZTTunel A-6
Tunnel A-6
?20-150Samostatná
Single
--
061514.04.1964JPNHookPDEJZTŠachta
Shaft
-204<20Samostatná
Single
--
061615.04.1964JPNSturgeonPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
061717.04.1964JPNBogeyPDEJZTŠachta
Shaft
-119<20Samostatná
Single
--
061824.04.1964JPNTurfPDEJZTŠachta
Shaft
-50720-200Samostatná
Single
--
061929.04.1964JPNPipefishPDEJZTŠachta
Shaft
-262<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346424 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1964, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1964, may - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

062007.05.1964JPNDriverPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
062114.05.1964JPNBackswingPDEJZTŠachta
Shaft
-163<20Samostatná
Single
--
062215.05.1964JPNMinnowPDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Samostatná
Single
--
062316.05.1964JPS-PDEJZTTunel A-4
Tunnel A-4
?20-150Samostatná
Single
--
062406.06.1964JPS-PDEZMTTunel V-2
Tunnel V-2
?0.001-20Samostatná
Single
--
062511.06.1964JPNAcePDEVMTŠachta
Shaft
-263<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
062612.06.1964JPNBitterlingPDEJZTŠachta
Shaft
-192<20Samostatná
Single
--
062715.06.1964HOGTopazePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
062818.06.1964JPNDufferPDEJZTŠachta
Shaft
-446<20Samostatná
Single
--
062925.06.1964JPNFadePDEJZTŠachta
Shaft
-205<20Samostatná
Single
--
063030.06.1964JPNDubPDEVMTŠachta
Shaft
-258<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení
Program Plowshare. Device development
063116.07.1964JPNByePDEJZTŠachta
Shaft
-38920-200Samostatná
Single
--
063217.07.1964JPNCormorantPDE?Šachta
Shaft
-27220-200Samostatná
Single
--
063319.07.1964JPS-PDEZMTTunel A-5
Tunnel A-5
?20-150Samostatná
Single
--
063423.07.1964JPNLinksPDEJZTŠachta
Shaft
-120<20Samostatná
Single
--
063524.07.1964JPNTrogonPDEJZTŠachta
Shaft
-193<20Samostatná
Single
--
063618.08.1964JPS-PDEJZTTunel A-8Š
Tunnel A-8Sh
?0.001-20Samostatná
Single
--
063719.08.1964JPNAlvaPDEJZTŠachta
Shaft
-1664.4Samostatná
Single
--
063822.08.1964JPNCanvasbackPDEJZTŠachta
Shaft
-448<20Samostatná
Single
--
063927.08.1964JPNPlayerPDEBETŠachta
Shaft
-90<20Samostatná
Single
--
064028.08.1964JPNHaddockPDEJZTŠachta
Shaft
-364<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346425 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1964, září - říjen / Nuclear explosions in the year 1964, september - october


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

064104.09.1964JPNGuanayPDEJZTŠachta
Shaft
-261<20Samostatná
Single
--
064211.09.1964JPNSpoonPDEJZTŠachta
Shaft
-180<20Samostatná
Single
--
064318.09.1964JPNZ-PDEZMTTunel G
Tunnel G
?0.001-20Samostatná
Single
-První podzemní jaderný test na polygonu Nová Země
First underground nuclear test in a tunnel at Novaya Zemlya test site
064425.09.1964JPNCourserPDE?Šachta
Shaft
-359?Samostatná
Single
--
064530.09.1964JPS-PDEZMTTunel A-6Š
Tunnel A-6Sh
?0.001-20Samostatná
Single
--
064602.10.1964JPNAUKPDEJZTŠachta
Shaft
-452<20Samostatná
Single
--
064709.10.1964JPNParPDEPMTŠachta
Shaft
-40438Samostatná
Single
-Program Plowshare, produkce izotopů při zkušební explozi
Program Plowshare. Isotope production and explosive development
0648/016.10.1964JPNBarbelPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0648/116.10.1964JPNBarbelPDEJZTŠachta
Shaft
-259<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
-
-0648/216.10.1964JPNTurnstonePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
-
-064916.10.1964LOP-MLEJZTVěž Tower10222Samostatná
Single
-První čínský jaderný test, uranová nálož
First Chinese nuclear test. Uranium bomb
065022.10.1964MISSalmonPDEZMTŠachta
Shaft
-8285.3Samostatná
Single
-Program Vela uniform, detekční výzkumné experimenty při jaderném výbuchu
Program Vela Uniform. Nuclear test detection research experiment
065123.10.1964JPNGardenPDEJZTŠachta
Shaft
-149<20Samostatná
Single
--
065225.10.1964JPNZ-PDEVMTTunel B
Tunnel B
?0.001-20Samostatná
Single
--
065331.10.1964JPNForestPDEJZTŠachta
Shaft
-381<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346430 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1964, listopad - prosinec / Nuclear explosions in the year 1964, november - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

065405.11.1964JPNHandcarPDEPMTŠachta
Shaft
-40312Samostatná
Single
-Program Plowshare, exploze kontaminovala karbonátové sedimenty
Program Plowshare. Effects of contained explosion in carbonate rock
065516.11.1964JPS-PDEVMTTunel Z-5
Tunnel Z-5
?20-150Samostatná
Single
--
065628.11.1964HOGTurquoisPDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
065705.12.1964JPNCrepePDEJZTŠachta
Shaft
-40420-200Samostatná
Single
--
0658/005.12.1964JPNDrillPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Společný prostor
Joint area
Simultánní, v jedné jámě
Simultaneous, same hole
-0658/105.12.1964JPNDrill Source-LowerPDEJZTŠachta
Shaft
-202<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Společný prostor
Joint area
-
-0658/205.12.1964JPNDrill Target-UpperPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Společný prostor
Joint area
-
065916.12.1964JPNParrotPDEJZTŠachta
Shaft
-1801.3Samostatná
Single
--
066016.12.1964JPNMudpackPDEUZTŠachta
Shaft
-1522.7Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
0661/016.12.1964JPNCassowaryPDEJZT--<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0661/116.12.1964JPNCassowaryPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
-
-0661/216.12.1964JPNHoopoePDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná synchronní
Multiple synchronous
Samostatný prostor
Separate area
-
066218.12.1964JPNSulkyPDEPMTŠachta
Shaft
-27.50.092Samostatná
Single
-Program Plowshare, vyprodukována hromada rozbitého kamení
Program Plowshare. Produced mound of broken rock
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346431 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1965, leden - duben / Nuclear explosions in the year 1965, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

066314.01.1965JPNWoolPDEJZTŠachta
Shaft
-215<20Samostatná
Single
--
066415.01.1965JPSChaganPDEPMTKráter Crater-178140Samostatná
Single
-První sovětská průmyslová jaderná exploze, vývoj jaderné technologie k hloubení štol a tunelů, vyhloubena štola 1004
First Soviet industrial nuclear explosion; development of nuclear excavation technology. Shaft 1004
066529.01.1965JPNTernPDEJZTŠachta
Shaft
-210<20Samostatná
Single
--
066604.02.1965JPNCashmerePDEJZTŠachta
Shaft
-232<20Samostatná
Single
--
066704.02.1965JPS-PDEZMTTunel
Tunnel A
?0.001-20Samostatná
Single
--
066812.02.1965JPNAlpacaPDEJZTŠachta
Shaft
-2250.33Samostatná
Single
--
066916.02.1965JPNMerlinPDEJZTŠachta
Shaft
-29610.1Samostatná
Single
--
067018.02.1965JPNWishbonePDEUZTŠachta
Shaft
-179<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
067119.02.1965JPNSeersuckerPDEJZTŠachta
Shaft
-144<20Samostatná
Single
--
067227.02.1965HOGSaphirPDEJZTTunel
Tunnel
-78520-150Samostatná
Single
-Největší francouzská podzemní jaderná exploze provedený v Alžíru
French largest underground nuclear test in Algeria
067303.03.1965JPNWagtailPDEJZTŠachta
Shaft
-75020-200Samostatná
Single
--
067403.03.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel Zh-3
?0.001-20Samostatná
Single
--
067520.03.1965JPNSuedePDEJZTŠachta
Shaft
-143<20Samostatná
Single
--
067626.03.1965JPNCupPDEJZTŠachta
Shaft
-53720-200Samostatná
Single
--
067727.03.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel V-2P
?0.001-20Samostatná
Single
--
0678/030.03.1965BARButan-1PDEPMT--4.6Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
První sovětský simultánní jaderný test, první test s použitím olejového stimulátoru
First Soviet simultaneous nuclear detonations; first oil stimulation experiment
-0678/130.03.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
Shaft 617
-13412.3Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0678/230.03.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
Shaft 618
-13502.3Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
067905.04.1965JPNKestrelPDEJZTŠachta
Shaft
-447<20Samostatná
Single
--
068014.04.1965JPNPalanquinPDEPMTKráter Crater-854.3Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
068121.04.1965JPNGum DropPDEUZTTunel
Tunnel
-305<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
068222.04.1965JPNChenillePDEJZTŠachta
Shaft
-140<20Samostatná
Single
--
068323.04.1965JPNMuscovyPDEJZTŠachta
Shaft
-180<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346436 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1965, květen - srpen / Nuclear explosions in the year 1965 may - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

068407.05.1965JPNTeePDEUZTŠachta
Shaft
-1907Samostatná
Single
--
068511.05.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel A-P
?0.001-20Samostatná
Single
--
068612.05.1965JPNButeoPDEJZTŠachta
Shaft
-695<20Samostatná
Single
--
068714.05.1965JPNScaupPDEJZTŠachta
Shaft
-427<20Samostatná
Single
--
068814.05.1965JPNCambricPDEJZTŠachta
Shaft
?0.75Samostatná
Single
--
068914.05.1965LOP-VZEJZTShození Airdrop50035Samostatná
Single
-První čínský jaderný test s použitím bomby shozené z letadla
First airdrop of a nuclear weapon by CHN
069021.05.1965JPNTweedPDEJZTŠachta
Shaft
-281<20Samostatná
Single
--
069130.05.1965HOGJadePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
069210.06.1965BARButan-1PDEPMTŠachta
Shaft 622
-13507.6Samostatná
Single
-Exploze s olejovým stimulátorem
Oil stimulation explosion
069311.06.1965JPNPetrelPDEJZTŠachta
Shaft
-1681.3Samostatná
Single
--
069411.06.1965JPNOrgandyPDEJZTŠachta
Shaft
-168<20Samostatná
Single
--
069516.06.1965JPNDiluted WatersPDEUZTŠachta
Shaft
-190<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
069617.06.1965JPNTiny TotPDEUZTTunel
Tunnel
-111<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
069717.06.1965JPS-PDEVMTTunel
Tunnel Zh-1
?0.001-20Samostatná
Single
--
069816.07.1965JPNIzzerPDEJZTŠachta
Shaft
-163<20Samostatná
Single
--
069922.07.1965JPNPongeePDEJZTŠachta
Shaft
-134<20Samostatná
Single
--
070023.07.1965JPNBronzePDEJZTŠachta
Shaft
-53020-200Samostatná
Single
--
070129.07.1965JPS-PDEZMTTunel
Tunnel A-1Sh
?0.001-20Samostatná
Single
--
070206.08.1965JPNMauvePDEJZTŠachta
Shaft
-321<20Samostatná
Single
--
070321.08.1965JPNTickingPDEJZTŠachta
Shaft
-208<20Samostatná
Single
--
070427.08.1965JPNCentaurPDEJZTŠachta
Shaft
-172<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346437 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1965, září - prosinec / Nuclear explosions in the year 1965, september - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

0705/001.09.1965JPNScreamerPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0705/101.09.1965JPNMoaPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0705/201.09.1965JPNScreamerPDEJZTŠachta
Shaft
-302<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
070610.09.1965JPNCharcoalPDE?Šachta
Shaft
-45520-200Samostatná
Single
--
070717.09.1965JPNElkhartPDEJZTŠachta
Shaft
-220<20Samostatná
Single
--
070817.09.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 1
?0.001-20Samostatná
Single
--
070901.10.1965HOGCorindonPDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
071008.10.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel Z-1
?0.001-20Samostatná
Single
--
071114.10.1965JPS-PDEPMTKráter Crater-481.1Samostatná
Single
-Exploze v jámě, vyhloubena šachta 1003
Excavation explosion.
Shaft 1003
071229.10.1965OAMLong ShotPDEZMTŠachta
Shaft
-70180Samostatná
Single
-Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test a test přežití
Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
071312.11.1965JPNSepiaPDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Samostatná
Single
--
071421.11.1965JPS-PDEJZTTunel
Tunnel Zh-2
?29Samostatná
Single
--
071523.11.1965JPNKermetPDEJZTŠachta
Shaft
-196<20Samostatná
Single
--
071601.12.1965HOGTourmalinePDEJZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
--
071703.12.1965JPNCorduroyPDEJZTŠachta
Shaft
-68120-200Samostatná
Single
--
071816.12.1965JPNEmersonPDEJZTŠachta
Shaft
-260<20Samostatná
Single
--
071916.12.1965JPNBuffPDEJZTŠachta
Shaft
-50020-200Samostatná
Single
--
072024.12.1965JPS-PDEVMTTunel
Tunnel Z-3
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346438 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1966, leden - březen / Nuclear explosions in the year 1966, january - mart


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

072113.01.1966JPNMaxwellPDEJZTŠachta
Shaft
-183<20Samostatná
Single
--
072218.01.1966JPNLampblackPDEJZTŠachta
Shaft
-56120-200Samostatná
Single
--
072318.01.1966JPNSiennaPDEJZTŠachta
Shaft
-275<20Samostatná
Single
--
072421.01.1966JPNDovekiePDEJZTŠachta
Shaft
-333<20Samostatná
Single
--
072522.01.1966JPNReoPDEJZTŠachta
Shaft
-208<20Samostatná
Single
--
072603.02.1966JPNPlaid IIPDEJZTŠachta
Shaft
-270<20Samostatná
Single
--
072713.02.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel E-1
?125Samostatná
Single
-Největší jaderná exploze ve vodorovném tune na jaderném polygonu Semipalatinsk
Largest nuclear explosion in a tunnel at Semipalatinsk test site
072816.02.1966HOGGrenatPDEJZTTunel
Tunnel
-403<20Samostatná
Single
-Poslední francouzský jaderný test v Alžíru
Last French underground nuclear test in Algeria
072924.02.1966JPNRexPDEJZTŠachta
Shaft
-67219Samostatná
Single
--
073005.03.1966JPNRed HotPDEUZTTunel
Tunnel
-405<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
0731/007.03.1966JPNFinfootPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0731/107.03.1966JPNFinfootPDEJZTŠachta
Shaft
-195<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0731/207.03.1966JPNCinnamonPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area[/B]
-
073212.03.1966JPNClymerPDEJZTŠachta
Shaft
-398<20Samostatná
Single
--
073318.03.1966JPNPurplePDEJZTŠachta
Shaft
-333<20Samostatná
Single
--
073420.03.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 11
?100Samostatná
Single
--
073524.03.1966JPNTemplarPDEVMTŠachta
Shaft
-151<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
Program Plowshare. Excavation device development
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346447 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1966, duben - červen / Nuclear explosions in the year 1966, april - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

073601.04.1966JPNLimePDEJZTŠachta
Shaft
-561<20Samostatná
Single
--
073706.04.1966JPNStutzPDEJZTŠachta
Shaft
-225<20Samostatná
Single
--
073807.04.1966JPNTomatoPDEJZTŠachta
Shaft
-226<20Samostatná
Single
--
073914.04.1966JPNDuryeaPDEJZTŠachta
Shaft
-54470Samostatná
Single
--
074021.04.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel A-4P
?0.001-20Samostatná
Single
--
074122.04.1966AGR-PDEPMTŠachta
Shaft A-l
-1611.1Samostatná
Single
-První jaderný test v Azgiru pro vytvarování dutiny v soli First
Azgir nuclear explosion to form cavities in salt
074223.04.1966JPNFentonPDEJZTŠachta
Shaft
-1671.4Samostatná
Single
--
074325.04.1966JPNPin StripePDEUZTŠachta
Shaft
-296<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
074429.04.1966JPNOchrePDEBETŠachta
Shaft
-126<20Samostatná
Single
--
074504.05.1966JPNTravelerPDEJZTŠachta
Shaft
-196<20Samostatná
Single
--
074605.05.1966JPNCyclamenPDEJZTŠachta
Shaft
-30512Samostatná
Single
--
074706.05.1966JPNChartreusePDEJZTŠachta
Shaft
-66573Samostatná
Single
--
074807.05.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 25[/B]
?4Samostatná
Single
--
074909.05.1966LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?250Samostatná
Single
-První čínský pokus o zapálení termojaderného paliva
First Chinese attempt to burn thermonuclear fuel
075012.05.1966JPNTapestryPDEJZTŠachta
Shaft
-247<20Samostatná
Single
--
075113.05.1966JPNPiranhaPDEJZTŠachta
Shaft
-54920-200Samostatná
Single
--
075219.05.1966JPNDumontPDEJZTŠachta
Shaft
-67020-200Samostatná
Single
--
075327.05.1966JPNDiscus ThrowerPDEUZTŠachta
Shaft
-33722Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
075402.06.1966JPNPile DriverPDEUZTTunel
Tunnel
-46362Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
075503.06.1966JPNTanPDEJZTŠachta
Shaft
-56020-200Samostatná
Single
--
075610.06.1966JPNPucePDEJZTŠachta
Shaft
-485<20Samostatná
Single
--
075715.06.1966JPNDouble PlayPDEUZTTunel
Tunnel
-320<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
075815.06.1966JPNKankakeePDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
075925.06.1966JPNVulcanPDEVMTŠachta
Shaft
-32225Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
Program Plowshare. Excavation device development
076029.06.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel Z-6
?20-150Samostatná
Single
--
076130.06.1966JPNHalfbeakPDEJZTŠachta
Shaft
-819365Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346448 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1966, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1966, july - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

076202.07.1966AMUAldebaranHLEJZTČlun
Badge
028Samostatná
Single
-První francouzský jaderný test v Polynésii
First French nuclear test in Polynesia
076319.07.1966AMUTamoureVZEJZTShození Airdrop100050Samostatná
Single
-První francouzský jaderný test shozením bomby z letadla
First airdrop of a nuclear weapon by France
076421.07.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 24
?20-150Samostatná
Single
--
076521.07.1966AMUGanymedeVZEBETVěž
Tower
12?Samostatná
Single
--
076628.07.1966JPNSaxonPDEVMTŠachta
Shaft
-153<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
Program Plowshare. Excavation device development
076705.08.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 17
?0.001-20Samostatná
Single
--
076810.08.1966JPNRovenaPDEJZTŠachta
Shaft
-195<20Samostatná
Single
--
076912.08.1966JPNTangerinePDEBETŠachta
Shaft
-87<20Samostatná
Single
--
077019.08.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel Z-1P
?0.001-20Samostatná
Single
--
077107.09.1966JPS-PDEZMTTunel
Tunnel Zh-1P
?0.001-20Samostatná
Single
--
077211.09.1966AMUBetelgeuseMLEJZTBalón
Balloon
470110Samostatná
Single
--
077312.09.1966JPNDerringerPDEUZTŠachta
Shaft
-2557.8Samostatná
Single
--
077423.09.1966JPNDaiquiriPDEJZTŠachta
Shaft
-561<20Samostatná
Single
--
077524.09.1966FANRigelHLEJZTČlun
Badge
3125Samostatná
Single
-Francouzský test na přetlakovém principu
French test of the boosting principle
077629.09.1966JPNNewarkPDEJZTŠachta
Shaft
-229<20Samostatná
Single
--
077730.09.1966BUR-PDEPMTŠachta
Shaft 1-s
-153230Samostatná
Single
-Eliminace úniku plynu z vrtu
Elimination of a runaway gas well
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346449 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1966, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 19669, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

077804.10.1966AMUSiriusHLEJZTČlun
Badge
10205Samostatná
Single
--
077915.10.1966JPNKhakiPDEJZTŠachta
Shaft
-232<20Samostatná
Single
--
078019.10.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 13
?20-150Samostatná
Single
--
078127.10.1966JPNZ-PDEJZTTunel
Tunnel A-1
?150-1500Samostatná
Single
--
078227.10.1966JPNZ-PDEJZTTunel
Tunnel A-2
?150-1500Samostatná
Single
--
078327.10.1966LOP-VZEJZTRaketa
Rocket
57012Samostatná
Single
--
078429.10.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel G
?0.001-20Samostatná
Single
--
078505.11.1966JPNSimmsPDEVMTŠachta
Shaft
-198<20Samostatná
Single
-Program Plowshare, vývoj zařízení na hloubení jam
Program Plowshare. Excavation device development
078611.11.1966JPNAjaxPDEJZTŠachta
Shaft
-238<20Samostatná
Single
--
078718.11.1966JPNCerisePDEJZTŠachta
Shaft
-211<20Samostatná
Single
--
078819.11.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 2h-3P
?0.001-20Samostatná
Single
--
078922.11.1966JPNVigilPDEBETŠachta
Shaft
-91<20Samostatná
Single
--
079003.12.1966MISSterlingPDEZMTŠachta
Shaft
-8280.38Samostatná
Single
-Program Vela Uniform, detekční experimentální jaderný test
Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
0791/003.12.1966JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor Joint areaPrvní sovětská simultánní detonace v jednom tunelu
First soviet simultaneous nuclear detonations in a Single tunnel
-0791/103.12.1966JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 14
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor Joint area
-0792/203.12.1966JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 14
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor Joint area
079213.12.1966JPNNew PointPDEUZTŠachta
Shaft
-239<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
079313.12.1966JPNSidecarPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
079418.12.1966JPS-PDEVMTŠachta
Shaft 101
?20-150Samostatná
Single
--
079520.12.1966JPNGreeleyPDEJZTŠachta
Shaft
-1215870Samostatná
Single
--
079628.12.1966LOP-PZEJZTVěž
Tower
102120Samostatná
Single
-Čínský jaderný test dvoufázové termonukleární bomby
Chinese two-stage thermonuclear bomb principles test
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346450 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1967, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1967, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

079718.01.1967JPNRivet IPDEJZTŠachta
Shaft
-151<20Samostatná
Single
--
079819.01.1967JPNNashPDEJZTŠachta
Shaft
-36439Samostatná
Single
--
079920.01.1967JPNBourbonPDEJZTŠachta
Shaft
-56020-200Samostatná
Single
--
080026.01.1967JPNRivet IIPDEJZTŠachta
Shaft
-197<20Samostatná
Single
--
0801/030.01.1967JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0801/130.01.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 611
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0801/230.01.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 611
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
080208.02.1967JPNWardPDEJZTŠachta
Shaft
-257<20Samostatná
Single
--
080323.02.1967JPNPersimmonPDEJZTŠachta
Shaft
-299<20Samostatná
Single
--
080423.02.1967JPNAgilePDEJZTŠachta
Shaft
-73120-200Samostatná
Single
--
080526.02.1967JPS-PDEZMTTunel
Tunnel 21
?20-150Samostatná
Single
--
080602.03.1967JPNRivet IIIPDEJZTŠachta
Shaft
-271<20Samostatná
Single
--
080703.03.1967JPNMushroomPDEJZTŠachta
Shaft
-179<20Samostatná
Single
--
080810.03.1967JPNFizzPDEBETŠachta
Shaft
-117<20Samostatná
Single
--
0809/025.03.1967JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0809/125.03.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 19
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0809/225.03.1967JPS-PDEUZTTunel
Tunnel 19
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
081004.04.1967JPNOaklandPDEJZTŠachta
Shaft
-165<20Samostatná
Single
--
081106.04.1967JPNHeilmanPDEJZTŠachta
Shaft
-152<20Samostatná
Single
--
081207.04.1967JPNFawnPDEJZTŠachta
Shaft
-271<20Samostatná
Single
--
081320.04.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 25P
?20-150Samostatná
Single
--
081421.04.1967JPNChocolatePDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
081527.04.1967JPNEffendiPDEJZTŠachta
Shaft
-219<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346453 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1967, kv2ten - srpen / Nuclear explosion in the year 1967, may - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

081610.05.1967JPNMickeyPDEJZTŠachta
Shaft
-50020-200Samostatná
Single
--
081720.05.1967JPNCommodorePDEJZTŠachta
Shaft
-747250Samostatná
Single
--
081823.05.1967JPNScotchPDEJZTŠachta
Shaft
-978155Samostatná
Single
--
081926.05.1967JPNKnickerbockerPDEJZTŠachta
Shaft
-63176Samostatná
Single
--
082026.05.1967JPNAbsinthePDEBETŠachta
Shaft
-118<20Samostatná
Single
--
0821/028.05.1967JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0821/128.05.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 11P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0821/228.05.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 11P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
082205.06.1967AMUAltairVZEJZTBalón
Balloon
29515Samostatná
Single
--
082317.06.1967LOP-VZEJZTShození
Airdrop
29603300Samostatná
Single
-První čínský test dvoufázové termojaderné zbraně
First Chinese test of a two-stage thermonuclear weapon
082422.06.1967JPNSwitchPDEVMTŠachta
Shaft
-302<20Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
082526.06.1967JPNMidi MistPDEUZTTunel
Tunnel
-378<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
082627.06.1967AMUAntaresMLEJZTBaló
Balloon
340120Samostatná
Single
--
082729.06.1967JPNUmberPDEUZTŠachta
Shaft
-31010Samostatná
Single
--
082829.06.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 703
?0.001-20Samostatná
Single
--
082902.07.1967AMUArcturusHLEJZTČlun
Badge
022Samostatná
Single
--
083014.07.1967JPNVitoPDEBETŠachta
Shaft
-96<20Samostatná
Single
--
083115.07.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel 506
?0.001-20Samostatná
Single
--
083227.07.1967JPNStanleyPDEJZTŠachta
Shaft
-48420-200Samostatná
Single
--
083304.08.1967JPNGibsonPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
0834/004.08.1967JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0834/104.08.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0834/204.08.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
083510.08.1967JPNWasherPDEJZTŠachta
Shaft
-468<20Samostatná
Single
--
083618.08.1967JPNBordeauxPDEJZTŠachta
Shaft
-332<20Samostatná
Single
--
083724.08.1967JPNLexingtonPDEJZTŠachta
Shaft
-226<20Samostatná
Single
--
083831.08.1967JPNDoor MistPDEUZTTunel
Tunnel
-446<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346454 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1967, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1967, september - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

083902.09.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 13P
?0.001-20Samostatná
Single
--
084007.09.1967JPNYardPDEJZTŠachta
Shaft
-52120-200Samostatná
Single
--
084115.09.1967JPNGilroyPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
084216.09.1967JPS-PDEJZTŠachta
Shaft 102
?0.001-20Samostatná
Single
--
084321.09.1967JPNMarvelPDEPMTŠachta
Shaft
-1742.2Samostatná
Single
-Program Plowshare, experiment na tvoření postavení
Program Plowshare. Emplacement technique experiment
084422.09.1967JPS-PDEJZTŠachta
Shaft 105
?10Samostatná
Single
--
084527.09.1967JPNZazaPDEJZTŠachta
Shaft
-66720-200Samostatná
Single
--
084606.10.1967TURTavdaPDEPMTŠachta
Shaft
-1720.3Samostatná
Single
-Vytvoření podzemní dutiny
Construction of underground cavities
0847/017.10.1967JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0847/117.10.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel B
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0847/217.10.1967JPS-PDEVMTTunel
Tunnel B
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
084818.10.1967JPNLanpherPDEJZTŠachta
Shaft
-71520-200Samostatná
Single
--
0849/021.10.1967JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0849/121.10.1967JPNZ-PDEJZTTunel
Tunnel A-4
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0849/221.10.1967JPNZ-PDEJZTTunel
Tunnel A-4
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
085025.10.1967JPNSazeracPDEJZTŠachta
Shaft
-301<20Samostatná
Single
--
085125.10.1967JPNCognacPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
085225.10.1967JPNWorthPDEJZTŠachta
Shaft
-187<20Samostatná
Single
--
085330.10.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 501
?0.001-20Samostatná
Single
--
085408.11.1967JPNCobblerPDEJZTŠachta
Shaft
-671<20Samostatná
Single
--
085522.11.1967JPS-PDEJZTŠachta
Shaft 106
?0.001-20Samostatná
Single
--
085606.12.1967JPNPolkaPDEJZTŠachta
Shaft
-190<20Samostatná
Single
--
085708.12.1967JPS-PDEJZTTunel
Tunnel 507
?0.001-20Samostatná
Single
--
085810.12.1967NMEGasbuggyPDEPMTŠachta
Shaft
-129329Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
085915.12.1967JPNStiltPDEJZTŠachta
Shaft
-333<20Samostatná
Single
--
086024.12.1967LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?15-25Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346455 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1968, leden / březen / Nuclear explosion in the year 1968, january - martP.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

086107.01.1968JPS-PDEVMTTunel 810
Tunnel 810
?0.001-20Samostatná
Single
--
086218.01.1968JPNHupmobilePDEUZTŠachta
Shaft
-2477.4Samostatná
Single
--
086319.01.1968JPNStaccatoPDEJZTŠachta
Shaft
-44320-200Samostatná
Single
--
086419.01.1968NEVFaultlessPDEJZTŠachta
Shaft
-976200-1000Samostatná
Single
--
086524.01.1968JPNBrushPDEJZTŠachta
Shaft
-118<20Samostatná
Single
--
086626.01.1968JPNCabrioletPDEPMTKráter
Crater
-522.3Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
086731.01.1968JPNMalletPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
086821.02.1968JPNKnoxPDEJZTŠachta
Shaft
-64520-200Samostatná
Single
--
086921.02.1968JPNTorchPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
087029.02.1968JPNDorsal FinPDEUZTŠachta
Shaft
-410<20Samostatná
Single
--
087105.03.1968JPNRussetPDEJZTŠachta
Shaft
-120<20Samostatná
Single
--
0872/012.03.1968JPNBuggyPDEPMT--5.4Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Program Plowshare, simultánní, samostané jámy
Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
-0872/112.03.1968JPNBuggy APDEPMTKráter
Crater
-411.08Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0872/212.03.1968JPNBuggy BPDEPMTKráter
Crater
-411.08Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0872/312.03.1968JPNBuggy CPDEPMTKráter
Crater
-411.08Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0872/412.03.1968JPNBuggy DPDEPMTKráter
Crater
-411.08Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0872/512.03.1968JPNBuggy EPDEPMTKráter
Crater
-411.08Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
087314.03.1968JPNPommardPDEJZTŠachta
Shaft
-2091.5Samostatná
Single
--
087422.03.1968JPNStingerPDEJZTŠachta
Shaft
-66820-200Samostatná
Single
--
087525.03.1968JPNMilk ShakePDEUZTŠachta
Shaft
-265<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346755 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1968, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1968, april - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

087604.04.1968JPNBevelPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
0877/010.04.1968JPNNoorPDEJZT--20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostané jámy
Simultaneous, separate holes
-0877/110.04.1968JPNNoorPDEJZTŠachta
Shaft
-382<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0877/210.04.1968JPNThrowPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
087818.04.1968JPNShufflePDEJZTŠachta
Shaft
-49420-200Samostatná
Single
--
087923.04.1968JPNScrollPDEZMTŠachta
Shaft
-229<20Samostatná
Single
-Program Vela Uniform, experiment na detekci jaderného testu
Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment
088024.04.1968JPS-PDEJZTTunel 505
Tunnel 505
?0.001-20Samostatná
Single
--
088126.04.1968JPNBoxcarPDEJZTŠachta
Shaft
-11691300Samostatná
Single
--
088203.05.1968JPNHatchetPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
088308.05.1968JPNCrockPDEJZTŠachta
Shaft
-181<20Samostatná
Single
--
088417.05.1968JPNClarksmobilePDEJZTŠachta
Shaft
-47320-200Samostatná
Single
--
088521.05.1968KDR-PDEPMTŠachta
Shaft
-244047Samostatná
Single
-Eliminace úniku plynu z vrtu
Elimination of a runaway gas well
088623.05.1968JPS-PDEJZTTunel 504
Tunnel 504
?< 0.001Samostatná
Single
--
088728.05.1968JPNAdzePDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
088805.06.1968JPNWembleyPDEJZTŠachta
Shaft
-238<20Samostatná
Single
--
0889/006.06.1968JPNTubPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0889/106.06.1968JPNTub APDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0889/206.06.1968JPNTub BPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0889/306.06.1968JPNTub CPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0889/406.06.1968JPNTub DPDEJZTŠachta
Shaft
-273<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0889/506.06.1968JPNTub FPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
089011.06.1968JPS-PDEJZTTunel 605
Tunnel 605
?0.001-20Samostatná
Single
--
089115.06.1968JPNRickeyPDEJZTŠachta
Shaft
-68420-200Samostatná
Single
--
089219.06.1968JPS-PDEZMTŠachta 1053
Shaft 1053
?0.001-20Samostatná
Single
--
089325.06.1968JPNFunnelPDEJZTŠachta
Shaft
-118<20Samostatná
Single
--
089425.06.1968JPNSevillaPDEJZTŠachta
Shaft
-358<20Samostatná
Single
--
089528.06.1968JPNChateaugayPDEJZTŠachta
Shaft
-60720-200Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346758 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1968, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1968, july - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

089601.07.1968AGR-PDEPMTŠachta A-II
Shaft A-II
-60027Samostatná
Single
-Experiment na vytvoření dutiny v soli
Experiment to form cavities in salt
089707.07.1968AMUCapellaMLEJZTBalón
Balloon
463115Samostatná
Single
-Uranová bomba
Uranium bomb
0898/012.07.1968JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0898/112.07.1968JPS-PDEJZTTunel 608
Tunnel 608
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0898/212.07.1968JPS-PDEJZTTunel 608
Tunnel 608
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
089915.07.1968AMUCastorMLEJZTBalón
Balloon
650450Samostatná
Single
--
090017.07.1968JPNSpudPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
090130.07.1968JPNTanyaPDEJZTŠachta
Shaft
-38120-200Samostatná
Single
--
090203.08.1968AMUPolluxMLEJZTBalón
Balloon
490150Samostatná
Single
--
090309.08.1968JPNImpPDEJZTŠachta
Shaft
-182<20Samostatná
Single
--
090415.08.1968JPNRackPDEJZTŠachta
Shaft
-200<20Samostatná
Single
--
0905/020.08.1968JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0905/120.08.1968JPS-PDEJZTTunel A-7
Tunnel A-7
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0905/220.08.1968JPS-PDEBETTunel A-7
Tunnel A-7
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
090624.08.1968FANCanopusMLEJZTBalón
Balloon
5202600Samostatná
Single
-První francouzský test dvoufázové termonukleární zbraně
First French test of a two-stage thermonuclear weapon
090727.08.1968JPNDiana MoonPDEUZTŠachta
Shaft
-242<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
090829.08.1968JPNSledPDEJZTŠachta
Shaft
-73020-200Samostatná
Single
--
090905.09.1968JPS-PDEUZTTunel 509
Tunnel 509
?0.001-20Samostatná
Single
--
091006.09.1968JPNNogginPDEJZTŠachta
Shaft
-58220-200Samostatná
Single
--
091108.09.1968AMUProcyonMLEJZTBalón
Balloon
7001280Samostatná
Single
--
091212.09.1968JPNKnife APDEJZTŠachta
Shaft
-332<20Samostatná
Single
--
091317.09.1968JPNStoddardPDEVMTŠachta
Shaft
-46720-200Samostatná
Single
-Program plowshare, vývoj technologie na vyhloubení jámy
Program Plowshare. Excavation device development
091424.09.1968JPNHudson SealPDEUZTTunel
Tunnel
-333<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
091529.09.1968JPS-PDEUZTTunel E-2
Tunnel E-2
?60Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346759 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1968, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1968, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

091603.10.1968JPNKnife CPDEJZTŠachta
Shaft
-302<20Samostatná
Single
--
091703.10.1968JPNWelderPDEBETŠachta
Shaft
-117<20Samostatná
Single
--
091810.10.1968JPNVatPDEJZTŠachta
Shaft
-192<20Samostatná
Single
--
091921.10.1968JPSTelkemPDEPMTKráter
Crater
-31.40.24Samostatná
Single
-Exploze na vytvoření šachty 2308
Excavation explosion. Shaft 2308
092029.10.1968JPNHulaPDEJZTŠachta
Shaft
-200<20Samostatná
Single
--
092129.10.1968JPS-PDEJZTTunel 504P
Tunnel 504P
?0.001-20Samostatná
Single
--
0922/031.10.1968JPNBitPDEBET-?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-0922/131.10.1968JPNBit APDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0922/231.10.1968JPNBit BPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
092331.10.1968JPNFilePDEJZTŠachta
Shaft
-229<20Samostatná
Single
--
092404.11.1968JPNCrewPDEJZTŠachta
Shaft
-60420-200Samostatná
Single
--
0925/004.11.1968JPNCrewPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-0925/104.11.1968JPNCrew-2rdPDEJZTŠachta
Shaft
-360<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0925/204.11.1968JPNCrew-3rdPDEJZTŠachta
Shaft
-360<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
0926/007.11.1968JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0926/107.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
Tunnel A-3
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0926/207.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
Tunnel A-3
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-0926/307.11.1968JPNZ-PDEJZTTunel A-3
Tunnel A-3
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
092709.11.1968JPS-PDEVMTTunel 606
Tunnel 606
?0.001-20Samostatná
Single
--
0928/012.11.1968JPSTelkem-2PDEPMT--0.72Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Exploze na vytvoření šachet 2305, 2306 a 2307
Excavation explosion. Shafts 2305, 2306, and 2307
-0928/112.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
Crater
-31.40.24Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 2305
Excavation Shaft 2305
-0928/212.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
Crater
-31.40.24Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 2306
Excavation Shaft 2306
-0928/312.11.1968JPSTelkem-2PDEPMTKráter
Crater
-31.40.24Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 2307
Excavation Shaft 2307
092915.11.1968JPNKnife BPDEJZTŠachta
Shaft
-363<20Samostatná
Single
--
093015.11.1968JPNAugerPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
093120.11.1968JPNMing VasePDEUZTTunel
Tunnel
-308<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
093222.11.1968JPNTinderboxPDEJZTŠachta
Shaft
-442<20Samostatná
Single
--
093308.12.1968JPNSchoonerPDEPMTKráter
Crater
-11130Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
0934/012.12.1968JPNTygPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0934/112.12.1968JPNTyg APDEJZTŠachta
Shaft
-228<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0934/212.12.1968JPNTyg BPDEJZTŠachta
Shaft
-251<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0934/312.12.1968JPNTyg CPDEJZTŠachta
Shaft
-228<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0934/412.12.1968JPNTyg DPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0934/512.12.1968JPNTyg EPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0934/612.12.1968JPNTyg FPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
093512.12.1968JPNBay LeafPDEBETŠachta
Shaft
-130<20Samostatná
Single
--
093612.12.1968JPNScissorsPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
093718.12.1968JPS-PDEVMTTunel 508
Tunnel 508
?0.001-20Samostatná
Single
--
093819.12.1968JPNBenhamPDEJZTŠachta
Shaft
-14031150Samostatná
Single
--
093927.12.1968LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?3000Samostatná
Single
-První čínský jaderný test s použitím plutonia
First Chinese nuclear device using plutonium
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346765 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1969 leden - březen / Nuclear explosion in the year 1969, january - mart


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice
094015.01.1969JPNPackardPDEUZTŠachta
Shaft
-24710Samostatná
Single
--
094115.01.1969JPNWineskinPDEJZTŠachta
Shaft
-51820-200Samostatná
Single
--
094222.01.1969JPNShavePDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
094330.01.1969JPNVisePDEJZTŠachta
Shaft
-45420-200Samostatná
Single
--
094430.01.1969JPNBigginPDEJZTŠachta
Shaft
-242<20Samostatná
Single
--
094504.02.1969JPNNipperPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
094604.02.1969JPNWinchPDEJZTŠachta
Shaft
-240<20Samostatná
Single
--
094712.02.1969JPNCypressPDEUZTTunel
Tunnel
-412<20Samostatná
Single
--
094807.03.1969JPS-PDEJZTTunel Ž-2P
Tunnel Zh-2P
?20-150Samostatná
Single
--
094918.03.1969JPNValisePDEBETŠachta
Shaft
-90<20Samostatná
Single
--
095018.03.1969JPNChattyPDEJZTŠachta
Shaft
-195<20Samostatná
Single
--
095120.03.1969JPNBarsacPDEJZTŠachta
Shaft
-304<20Samostatná
Single
--
095221.03.1969JPNCofferPDEJZTŠachta
Shaft
-465<100Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346787 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1969, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1969, april - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

095304.04.1969JPS-PDEJZTTunel 19P
Tunnel 19P
?0.001-20Samostatná
Single
--
095413.04.1969JPS-PDEVMTTunel 24P
Tunnel 24P
?0.001-20Samostatná
Single
--
0955/024.04.1969JPNGourdPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0955/124.04.1969JPNGourd-AmberPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0955/224.04.1969JPNGourd-BrownPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
095630.04.1969JPNThistlePDEJZTŠachta
Shaft
-56020-200Samostatná
Single
--
095730.04.1969JPNBlentonPDEJZTŠachta
Shaft
-55820-200Samostatná
Single
--
095807.05.1969JPNPursePDEJZTŠachta
Shaft
-59920-200Samostatná
Single
--
095915.05.1969JPNAlimentPDEJZTŠachta
Shaft
-240<100Samostatná
Single
--
096016.05.1969JPS-PDEJZTTunel 709
Tunnel 709
?0.001-20Samostatná
Single
--
096127.05.1969JPNTorridoPDEJZTŠachta
Shaft
-51520-200Samostatná
Single
--
0962/027.05.1969JPNIpecacPDEBET--124<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0962/127.05.1969JPNIpecac-APDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0962/227.05.1969JPNIpecac-APDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
096331.05.1969JPS-PDEJZTŠachta 108
Shaft 108
?0.001-20Samostatná
Single
--
096412.06.1969JPNTapperPDEJZTŠachta
Shaft
-303<20Samostatná
Single
--
0965/026.06.1969JPNBowlPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0965/126.06.1969JPNBowl-1PDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0965/226.06.1969JPNBowl-2PDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346788 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1969, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1969 july - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

0966/004.07.1969JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0966/104.07.1969JPS-PDEVMTTunel 710
Tunnel 710
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0966/204.07.1969JPS-PDEJZTTunel 710
Tunnel 710
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
096716.07.1969JPNlldrimPDEJZTŠachta
Shaft
-41020-200Samostatná
Single
--
096816.07.1969JPNHutchPDEJZTŠachta
Shaft
-54920-200Samostatná
Single
--
0969/023.07.1969JPS-PDEJZT-?16Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
0970/014.08.1969JPNSpiderPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0970/114.08.1969JPNSpider-APDEJZTŠachta
Shaft
-213<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0970/214.08.1969JPNSpider-BPDEJZTŠachta
Shaft
-227<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
097127.08.1969JPNPliersPDEJZTŠachta
Shaft
-239<20Samostatná
Single
--
097227.08.1969JPNHorehoundPDEJZTŠachta
Shaft
-331<20Samostatná
Single
--
097302.09.1969PERGrifonPDEPMTŠachta 1001
Shaft 1001
-12127.6Samostatná
Single
-Exploze s olejovým stimulátorem
Oil stimulation explosion
097408.09.1969PERGrifonPDEPMTŠachta 1002
Shaft 1002
-12087.6Samostatná
Single
-Exploze s olejovým stimulátorem
Oil stimulation explosion
097510.09.1969COLRulisonPDEPMTŠachta
Shaft
-257040Samostatná
Single
-Program Plowshare, experiment stimulace plynu
Program Plowshare. Gas stimulation experiment
0976/011.09.1969JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0976/111.09.1969JPS-PDEVMTTunel 503
Tunnel 503
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0976/211.09.1969JPS-PDEVMTTunel 503
Tunnel 503
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
097712.09.1969JPNMinute SteakPDEUZTŠachta
Shaft
-264<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
097816.09.1969JPNJorumPDEJZTŠachta
Shaft
-11591000Samostatná
Single
--
0979/020.09.1969JPNKyackPDEJZT--192<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0979/120.09.1969JPNKyack-APDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0979/220.09.1969JPNKyack-BPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
098023.09.1969LOP-PDE???20Samostatná
Single
-První čínský jaderný podzemní test
First Chinese underground nuclear test
098126.09.1969STO-PDEPMTŠachta
Shaft
-71210Samostatná
Single
-Experiment na stimulaci plynu
Gas stimulation experiment
098229.09.1969LOP-VZEJZTShození Airdrop?3000Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346790 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1969, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1969, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

0983/001.10.1969JPNSeaweedPDEBET--118<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0983/101.10.1969JPNSeaweed-CPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0983/201.10.1969JPNSeaweed-DPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0983/301.10.1969JPNSeaweed-EPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
0984/001.10.1969JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0984/101.10.1969JPS-PDEJZTTunel 607
Tunnel 607
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0984/201.10.1969JPS-PDEJZTTunel 607
Tunnel 607
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
098502.10.1969OAMMilrowPDEJZTŠachta
Shaft
-12171000Samostatná
Single
--
098608.10.1969JPNPipkinPDEJZTŠachta
Shaft
-625200-1000Samostatná
Single
--
0987/014.10.1969JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0987/114.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
Tunnel A-7
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Kombinovaný prostor Kombined area-
-0987/214.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
Tunnel A-7
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Kombinovaný prostor Kombined area-
-0987/314.10.1969JPNZ-PDEJZTTunel A-7
Tunnel A-9
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Kombinovaný prostor Kombined area-
098816.10.1969JPNSeaweed BPDEBETŠachta
Shaft
-118<20Samostatná
Single
--
098929.10.1969JPNCruetPDEJZTŠachta
Shaft
-26111Samostatná
Single
--
0990/029.10.1969JPNPodPDEJZT--16.7Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-0990/129.10.1969JPNPod-APDEJZTŠachta
Shaft
-267<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0990/229.10.1969JPNPod-BPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0990/329.10.1969JPNPod-CPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-0990/429.10.1969JPNPod-DPDEJZTŠachta
Shaft
-312<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
099129.10.1969JPNCalabashPDEJZTŠachta
Shaft
-625110Samostatná
Single
--
099230.10.1969JPS-PDEBETTunel 506P
Tunnel 506P
?0.001-20Samostatná
Single
--
099313.11.1969JPNScuttlePDEJZTŠachta
Shaft
-1651.7Samostatná
Single
--
099421.11.1969JPNPiccalilliPDEJZTŠachta
Shaft
-39420-200Samostatná
Single
--
099521.11.1969JPNPlanerPDEJZTŠachta
Shaft
-377<20Samostatná
Single
--
099627.11.1969JPS-PDEVMTTunel 511
Tunnel 511
?0.001-20Samostatná
Single
--
099730.11.1969JPS-PDEJZTŠachta 1054
Shaft 1054
?125Samostatná
Single
--
099805.12.1969JPNDiesel TrainPDEUZTTunel
Tunnel
-419<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
099906.12.1969MGR-PDEPMTŠachta 2T
Shaft 2T
-40730Samostatná
Single
-Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
Development of industrial nuclear explosive technology
1000/010.12.1969JPNCulantroPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1000/110.12.1969JPNCulantro-APDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1000/210.12.1969JPNCulantro-BPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
1001/010.12.1969JPNTunPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1001/110.12.1969JPNTun-APDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1001/210.12.1969JPNTun-BPDEJZTŠachta
Shaft
-194<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1001/310.12.1969JPNTun-CPDEJZTŠachta
Shaft
-194<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1001/410.12.1969JPNTun-DPDEJZTŠachta
Shaft
-256<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
100217.12.1969JPNGrape APDEJZTŠachta
Shaft
-55120-200Samostatná
Single
--
100317.12.1969JPNLovagePDEJZTŠachta
Shaft
-378<20Samostatná
Single
--
1004/018.12.1969JPNTerrinePDEJZT--20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1004/118.12.1969JPNTerrine-WhitePDEJZTŠachta
Shaft
-45720-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1004/218.12.1969JPNTerrine-YellowPDEJZTŠachta
Shaft
-41720-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor Separate area-
100528.12.1969JPS-PDEJZTŠachta 107
Shaft 107
?40Samostatná
Single
--
100629.12.1969JPS-PDEVMTTunel Š-1
Tunnel Sh-1
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346791 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1970, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1970, january - mart


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1007/023.01.1970JPNFobPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1007/123.01.1970JPNFob-GreenPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1007/223.01.1970JPNFob-RedPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1007/323.01.1970JPNFob-BluePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
1008/029.01.1970JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1008/129.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
Tunnel 802
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1008/229.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
Tunnel 802
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1008/329.01.1970JPS-PDEUZTTunel 802
Tunnel 802
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
100930.01.1970JPNAjoPDEJZTŠachta
Shaft
-304<20Samostatná
Single
--
101004.02.1970JPNGrape BPDEJZTŠachta
Shaft
-55520-200Samostatná
Single
--
101104.02.1970JPNBelenPDEJZTŠachta
Shaft
-42020-200Samostatná
Single
--
101205.02.1970JPNLabisPDEJZTŠachta
Shaft
-44225Samostatná
Single
--
101311.02.1970JPNDiana MistPDEUZTTunel
Tunnel
-400<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
101418.02.1970JPS-PDEBETTunel Š-2
Tunnel Sh-2
?< 0.001Samostatná
Single
--
101525.02.1970JPNCumarinPDEJZTŠachta
Shaft
-40920-200Samostatná
Single
--
1016/026.02.1970JPNYanniganPDEJZT--20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1016/126.02.1970JPNYannigan-RedPDEJZTŠachta
Shaft
-39220-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1016/226.02.1970JPNYannigan-BluePDEJZTŠachta
Shaft
-39420-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1016/326.02.1970JPNYannigan-WhitePDEJZTŠachta
Shaft
-36320-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
101706.03.1970JPNCyathusPDEJZTŠachta
Shaft
-2908.7Samostatná
Single
--
1018/006.03.1970JPNArabisPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1018/106.03.1970JPNArabis-RedPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1018/206.03.1970JPNArabis-GreenPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1018/306.03.1970JPNArabis-BluePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
101919.03.1970JPNJalPDEJZTŠachta
Shaft
-301<20Samostatná
Single
--
102023.03.1970JPNShaperPDEJZTŠachta
Shaft
-56120-200Samostatná
Single
--
102126.03.1970JPNHandleyPDEJZTŠachta
Shaft
-12071000Samostatná
Single
--
102227.03.1970JPS-PDEVMTTunel 610
Tunnel 610
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346792 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1970, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1970, april - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

102321.04.1970JPNSnubberPDEUZTŠachta
Shaft
-34412.7Samostatná
Single
--
1024/021.04.1970JPNCanPDEJZT-?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1024/121.04.1970JPNCan-GreenPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1024/221.04.1970JPNCan-RedPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
102501.05.1970JPNBeebalmPDEJZTŠachta
Shaft
-390<20Samostatná
Single
--
1026/001.05.1970JPNHodPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy Simultaneous, separate holes
-1026/101.05.1970JPNHod-A (Green)PDEJZTŠachta
Shaft
-265<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1026/201.05.1970JPNHod-B (Red)PDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
102701.05.1970JPNHod-C (Blue)PDEBETŠachta
Shaft
-101<20Samostatná
Single
--
102805.05.1970JPNMint LeafPDEUZTTunel
Tunnel
-396<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
102912.05.1970JPNDiamond DustPDEZMTTunel
Tunnel
-222<20Samostatná
Single
-Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
1030/015.05.1970JPNCornicePDEJZT-?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1030/115.05.1970JPNCornice-YellowPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1030/215.05.1970JPNCornice-GreenPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
103115.05.1970AMUAndromedeMLEJZTBalón
Balloon
22013Samostatná
Single
--
103221.05.1970JPNManzanasPDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Samostatná
Single
--
103321.05.1970JPNMorronesPDEJZTŠachta
Shaft
-48220-200Samostatná
Single
--
103422.05.1970AMUCassiopeeMLEJZTBalón
Balloon
500224Samostatná
Single
--
103526.05.1970JPNHudson MoonPDEUZTTunel
Tunnel
-422<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
1036/026.05.1970JPNFlaskPDEPMT--20-150Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Program Plowshare, samostatné jámy
Program Plowshare. Simultaneous, separate holes
-1036/126.05.1970JPNFlask-GreenPDEPMTŠachta
Shaft
-529105Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1036/226.05.1970JPNFlask-YellowPDEPMTŠachta
Shaft
-335<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1036/326.05.1970JPNFlask-RedPDEPMTŠachta
Shaft
-152<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
103727.05.1970JPS-PDEJZTTunel Š-3
Tunnel Sh-3
?0.001-20Samostatná
Single
--
103828.05.1970JPNPiton-CPDEJZTŠachta
Shaft
-100<20Samostatná
Single
--
1039/028.05.1970JPNPitonPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1039/128.05.1970JPNPiton-APDEJZTŠachta
Shaft
-236<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1039/228.05.1970JPNPiton-BPDEJZTŠachta
Shaft
-236<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
104030.05.1970FANDragonMLEJZTBalón
Balloon
500945Samostatná
Single
--
104124.06.1970AMUEridanMLEJZTBalón
Balloon
22012Samostatná
Single
--
104225.06.1970ORRMagistralPDEPMTŠachta 1T2S
Shaft 1T-2S
-7022.3Samostatná
Single
-Vytvoření podzemní dutiny
Construction of underground cavities
1043/026.06.1970JPNArnicaPDEJZT--20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1043/126.06.1970JPNArnica-YellowPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1043/226.06.1970JPNArnica-VioletPDEJZTŠachta
Shaft
-264<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
104428.06.1970JPS-PDEJZTTunel 510
Tunnel 510
?20-150Samostatná
Single
--
1045/028.06.1970JPS-PDEVMT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1045/128.06.1970JPS-PDEVMTTunel 705
Tunnel 705
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1045/228.06.1970JPS-PDEJZTTunel 705
Tunnel 705
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346793 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1970, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1970 july - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

104603.07.1970AMULicorneMLEJZTBalón
Balloon
500914Samostatná
Single
--
104721.07.1970JPS-PDEJZTŠachta 104
Shaft 104
?0.001-20Samostatná
Single
--
104824.07.1970JPS-PDEJZTTunel 120
Tunnel 120
?0.001-20Samostatná
Single
--
104927.07.1970AMUPegaseVZEJZTBalón
Balloon
2200.05Samostatná
Single
--
105002.08.1970FANOrionMLEJZTBalón
Balloon
40072Samostatná
Single
--
105106.08.1970AMUToucanMLEJZTBalón
Balloon
500594Samostatná
Single
--
105206.09.1970JPS-PDEJZTTunel 502
Tunnel 502
?0.001-20Samostatná
Single
--
105306.09.1970JPS-PDEVMTTunel 8
Tunnel 8
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346794 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1970, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1970, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1054/013.10.1970JPNScreePDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1054/113.10.1970JPNScree-AcajouPDEJZTŠachta
Shaft
-248<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1054/213.10.1970JPNScree-AlhambraPDEJZTŠachta
Shaft
-192<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1054/313.10.1970JPNScree-ChamoisPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
105514.10.1970JPNTijerasPDEJZTŠachta
Shaft
-56120-200Samostatná
Single
--
1056/014.10.1970JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1056/114.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
Tunnel A-6
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1056/214.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
Tunnel A-6
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1056/314.10.1970JPNZ-PDEJZTTunel A-6
Tunnel A-6
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
105714.10.1970LOP-VZEJZTShození Airdrop?3400Samostatná
Single
--
1058/028.10.1970JPNTruchasPDEBET--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1058/128.10.1970JPNTruchas-ChamisalPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1058/228.10.1970JPNTruchas-RodartePDEBETŠachta
Shaft
-118<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1058/328.10.1970JPNTruchas-ChaconPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
105904.11.1970JPS-PDEVMTŠachta 125
Shaft 125
?0.001-20Samostatná
Single
--
106005.11.1970JPNAbeytasPDEJZTŠachta
Shaft
-39420-200Samostatná
Single
--
106119.11.1970JPNPenascoPDEJZTŠachta
Shaft
-270<20Samostatná
Single
--
1062/003.12.1970JPNCorasonPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1062/103.12.1970JPNCarrizozoPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1062/203.12.1970JPNCorasonPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
106312.12.1970MGR-PDEPMTŠachta 6T
Shaft 6T
-47080Samostatná
Single
-Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
Development of industrial nuclear explosive technology
106416.12.1970JPNArtesiaPDEJZTŠachta
Shaft
-48520-200Samostatná
Single
--
1065/016.12.1970JPNCreamPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1065/116.12.1970JPNAvens-AndorrePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1065/216.12.1970JPNAvens-AlkermesPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1065/316.12.1970JPNAvens-AsamltePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1065/416.12.1970JPNAvens-CreamPDEJZTŠachta
Shaft
-294<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
106616.12.1970JPNCanjilonPDEJZTŠachta
Shaft
-302<20Samostatná
Single
--
106717.12.1970JPNCarpetbagPDEJZTŠachta
Shaft
-662220Samostatná
Single
--
106817.12.1970JPS-PDEJZTTunel 193
Tunnel 193
?20-150Samostatná
Single
--
106918.12.1970JPNBaneberryPDEJZTŠachta
Shaft
-27810Samostatná
Single
--
107023.12.1970MGR-PDEPMTŠachta 1T
Shaft 1T
-49775Samostatná
Single
-Vývoj pro průmyslové použití jaderné exploze
Development of industrial nuclear explosive technology
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346795 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1971, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1971, january - mart


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

107129.01.1971JPS-PDEUZTTunel 114
Tunnel 114
?0.001-20Samostatná
Single
--
107222.03.1971JPS-PDEVMTTunel 510P
Tunnel 510P
?20-150Samostatná
Single
--
107322.03.1971JPS-PDEJZTTunel 807
Tunnel 807
?0.001-20Samostatná
Single
--
1074/023.03.1971PERTaigaPDEPMT--45Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Exploze na vytvoření šachet 1B, 2B a 3B
Excavation explosion. Shafts 1B, 2B, and3B
-1074/123.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
Crater
-12815Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 1B
Create shaft 1B
-1074/223.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
Crater
-12815Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 2B
Create shaft 2B
-1074/323.03.1971PERTaigaPDEPMTKráter
Crater
-12815Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Vytvoření šachty 3B
Create shaft 3B
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346806 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1971, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1971, april - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

107509.04.1971JPS-PDEPMTTunel 148/1
Tunnel 148/1
?0.23Samostatná
Single
-Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
107625.04.1971JPS-PDEJZTTunel 706
Tunnel 706
?90Samostatná
Single
--
107725.05.1971JPS-PDEJZTTunel 119
Tunnel 119
?0.001-20Samostatná
Single
--
107805.06.1971AMUDioneMLEJZTBalón
Balloon
27534Samostatná
Single
--
107906.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 110
Shaft 110
?16Samostatná
Single
--
108012.06.1971AMUEnceladeMLEJZTBalón
Balloon
450440Samostatná
Single
--
108116.06.1971JPNEmbudoPDEJZTŠachta
Shaft
-303<20Samostatná
Single
--
108219.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 129
Shaft 129
?0.001-20Samostatná
Single
--
108323.06.1971JPNLagunaPDEJZTŠachta
Shaft
-45520-200Samostatná
Single
--
108423.06.1971JPNDexterPDEBETŠachta
Shaft
-119<20Samostatná
Single
--
108524.06.1971JPNHarebellPDEJZTŠachta
Shaft
-51920-200Samostatná
Single
--
108629.06.1971JPNCamphorPDEUZTTunel
Tunnel
-424<20Samostatná
Single
--
108730.06.1971JPS-PDEJZTŠachta 1056
Shaft 1056
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346807 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1971, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1971, july - september


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

108801.07.1971JPNDiamond MinePDEZMTTunel
Tunnel
-266<20Samostatná
Single
-Program Vela Uniform, experiment detekce jadeného testu, test přežití
Program Vela Uniform. Nuclear test detection experiment. DoD test
108902.07.1971KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-4
Shaft GB-4
-5422.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
109004.07.1971AMUJapetVZEJZTBalón
Balloon
2309Samostatná
Single
--
109108.07.1971JPNMiniataPDEVMTŠachta
Shaft
-52983Samostatná
Single
-Program Plowshare
Program Plowshare
109209.07.1971JPNBrackenPDEJZTŠachta
Shaft
-305<20Samostatná
Single
--
109310.07.1971KMRGlobusPDEPMTŠachta GB-3
Shaft GB-3
-4652.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
109421.07.1971JPNApodacaPDEJZTŠachta
Shaft
-241<20Samostatná
Single
--
109504.08.1971JPNBarrancaPDEJZTŠachta
Shaft
-270<20Samostatná
Single
--
1096/005.08.1971JPNNamaPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1096/105.08.1971JPNNama-AmarylisPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1096/205.08.1971JPNNama-MephistoPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
109706.08.1971JPNBalticPDEJZTŠachta
Shaft
-411<20Samostatná
Single
--
109808.08.1971AMUPhoebeVZEJZTBalón
Balloon
2304Samostatná
Single
--
109914.08.1971AMURheaMLEJZTBalón
Balloon
480955Samostatná
Single
--
110018.08.1971JPNAlgodonesPDEJZTŠachta
Shaft
-52820-200Samostatná
Single
--
110119.09.1971IVRGlobusPDEPMTŠachta GB-1
Shaft GB-1
-6102.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
1102/022.09.1971JPNFrijolesPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1102/122.09.1971JPNFrijoles-DemingPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1102/222.09.1971JPNFrijoles-EspuelaPDEBETŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1102/322.09.1971JPNFrijoles-GuajePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1102/422.09.1971JPNFrijoles-PetacaPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
1103/027.09.1971JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1103/127.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
Tunnel A-8
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1103/227.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
Tunnel A-8
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1103/327.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
Tunnel A-8
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1103/427.09.1971JPNZ-PDEJZTTunel A-8
Tunnel A-8
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
110429.09.1971JPNPedernalPDEJZTŠachta
Shaft
-379<20Samostatná
Single
--
110529.09.1971JPNChantillyPDEJZTŠachta
Shaft
-330<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346808 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1971, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1971, october - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

110604.10.1971ARRGlobusPDEPMTŠachta GB-2
Shaft GB-2
-5952.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
110708.10.1971JPNCathayPDEJZTŠachta
Shaft
-378<20Samostatná
Single
--
110809.10.1971JPS-PDEJZTŠachta 111
Shaft 111
?12Samostatná
Single
--
110914.10.1971JPNLagoonPDEJZTŠachta
Shaft
-304<20Samostatná
Single
--
111021.10.1971JPS-PDEJZTŠachta 127
Shaft 127
?23Samostatná
Single
--
111122.10.1971ORRSapfirPDEPMTŠachta 127
Shaft E-2
-114015Samostatná
Single
-Vytvoření podzemní dutiny
Construction of underground cavities
111206.11.1971OAMCannikinPDEJZTŠachta
Shaft
-17925000Samostatná
Single
-Test jaderné hlavice balistické rakety LIM-49A Spartan
Test of warhead for LIM-49A Spartan balistic missile
111318.11.1971LOP-PZEJZTVěž Tower?15Samostatná
Single
--
111424.11.1971JPNDiagonal LinePDEUZTŠachta
Shaft
-264<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
1115/029.11.1971JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1115/129.11.1971JPS-PDEJZTTunel 105
Tunnel 105
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1115/229.11.1971JPS-PDEJZTTunel 105
Tunnel 105
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
111630.11.1971JPNParnassiaPDEJZTŠachta
Shaft
-330<20Samostatná
Single
--
111714.12.1971JPNCVYEnactisPDEJZTŠachta
Shaft
-33120-200Samostatná
Single
--
111814.12.1971JPNHospahPDEJZTŠachta
Shaft
-302<20Samostatná
Single
--
111914.12.1971JPNYerbaPDEJZTŠachta
Shaft
-332<20Samostatná
Single
--
112015.12.1971JPS-PDEUZTTunel 157
Tunnel 157
?0.001-20Samostatná
Single
--
112122.12.1971AGR-PDEPMTŠachta A-1H
Shaft A-1H
-98664Samostatná
Single
-Experiment na vytvoření dutiny v soli
Experiment to form cavities in salt
112230.12.1971JPS-PDEJZTTunel 809
Tunnel 809
?0.001-20Samostatná
Single
--
112330.12.1971JPS-PDEJZTTunel 609
Tunnel 609
?20-150Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346809 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1972, leden - březen / Nuclear explosion in the year 1972, january - mart

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

112405.01.1972JPNMescaleroPDEJZT Šachta
Shaft
-120<20Samostatná
Single
--
112507.01.1972LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?8Samostatná
Single
--
112603.02.1972JPNCowlesPDEJZTŠachta
Shaft
-301<20Samostatná
Single
--
112710.02.1972JPS-PDEJZTŠachta 1007
Shaft 1007
?16Samostatná
Single
--
112817.02.1972JPNDianthusPDEJZTŠachta
Shaft
-305<20Samostatná
Single
--
1129/010.03.1972JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1129/110.03.1972JPS-PDEJZTTunel 201
Tunnel 201
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1129/210.03.1972JPS-PDEJZTTunel 201
Tunnel 201
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
113018.03.1972LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?170Samostatná
Single
--
113123.03.1972JPNSapphoPDEJZTŠachta
Shaft
-197<20Samostatná
Single
--
1132/028.03.1972JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1132/128.03.1972JPS-PDEJZTTunel 191
Tunnel 191
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1132/228.03.1972JPS-PDEVMTTunel 191
Tunnel 191
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1132/328.03.1972JPS-PDEBETTunel 191
Tunnel 191
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
1133/030.03.1972JPNOnajaPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1133/130.03.1972JPNOcatePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1133/230.03.1972JPNOnajaPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346810 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1972, duben - červen / Nuclear explosion in the year 1972, april - june

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

113411.04.1972MYRCraterPDEPMTŠachta
Shaft
-172015Samostatná
Single
-Eliminace výronu plynu z vrtu
Elimination of a runaway gas well
113519.04.1972JPNLongchampsPDEJZTŠachta
Shaft
-326<20Samostatná
Single
--
113619.04.1972JPNJicarillaPDEJZTŠachta
Shaft
-148<20Samostatná
Single
--
113720.04.1972JPS-PDEBETTunel 505P
Tunnel 505P
?< 0.001Samostatná
Single
--
113802.05.1972JPNMisty NorthPDEUZTTunel
Tunnel
-377<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
113911.05.1972JPNKaraPDEJZTŠachta
Shaft
-259<20Samostatná
Single
--
114017.05.1972JPNZinniaPDEJZTŠachta
Shaft
-323<20Samostatná
Single
--
114119.05.1972JPNMoneroPDEJZTŠachta
Shaft
-538<20Samostatná
Single
--
114207.06.1972JPNMeridaPDEJZTŠachta
Shaft
-204<20Samostatná
Single
--
114307.06.1972JPS-PDEJZTTunel 110
Tunnel 110
?0.001-20Samostatná
Single
--
114407.06.1972JPS-PDEUZTTunel 601
Tunnel 601
?0.001-20Samostatná
Single
--
114525.06.1972AMUUmbrielVZEJZTBalón
Balloon
2300.5Samostatná
Single
--
114628.06.1972JPNCapitanPDEJZTŠachta
Shaft
-134<20Samostatná
Single
--
114728.06.1972JPNHaplopappusPDEJZTŠachta
Shaft
-184<20Samostatná
Single
--
114828.06.1972JPNTajiguePDEJZTŠachta
Shaft
-332<20Samostatná
Single
--
114930.06.1972AMUTitaniaVZEJZTBalón
Balloon
2204Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346811 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1972, červenec - září / Nuclear explosion in the year 1972, july - september

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

115006.07.1972JPS-PDEUZTTunel 157-M
Tunnel 157-M
?0.001-20Samostatná
Single
--
115109.07.1972CHRFakelPDEPMTŠachta
Shaft
-24833.8Samostatná
Single
-Eliminace výronu plynu z vrtu
Elimination of a runaway gas well
115220.07.1972JPNDiamond ScullsPDEUZTTunel
Tunnel
-424<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
115325.07.1972JPNAtarguePDEJZTŠachta
Shaft
-294<20Samostatná
Single
--
115427.07.1972JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-3
Shaft Yu-3
?0.001-20Samostatná
Single
--
115527.07.1972AMUOberonVZEJZTBalón
Balloon
2206Samostatná
Single
--
115631.07.1972AMUArielVZEBETVěž Tower100.001Samostatná
Single
--
1157/009.08.1972JPNCuchilloPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1157/109.08.1972JPNCebollaPDEJZTŠachta
Shaft
-287<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1157/209.08.1972JPNCuchilloPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1157/309.08.1972JPNSolanoPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
115816.08.1972JPS-PDEUZTTunel 708
Tunnel 708
?8Samostatná
Single
--
115920.08.1972URRRegionPDEPMTŠachta R-3
Shaft R-3
-4896.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
116026.08.1972JPS-PDEJZTŠachta R-3
Shaft 132
?0.001-20Samostatná
Single
--
1161/028.08.1972JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1161/128.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
Tunnel A-16
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1161/228.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
Tunnel A-16
?20-150Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1161/328.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
Tunnel A-16
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1161/428.08.1972JPNZ-PDEJZTTunel A-16
Tunnel A-16
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
116202.09.1972JPS-PDEJZTŠachta 128
Shaft 128
?2Samostatná
Single
--
116304.09.1972MKRDnepr-1PDEPMTTunel
Tunnel
-1312.1Samostatná
Single
-Vývoj technologie pro rozbíjení rudy
Development of technology for the breakage of ore
116421.09.1972JPNOscuroPDEJZTŠachta
Shaft
-56020-200Samostatná
Single
--
116521.09.1972ORRRegionPDEPMTŠachta R-1
Shaft R-1
-4852.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
116626.09.1972JPNDelphiniumPDEJZTŠachta
Shaft
-29615Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346812 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1972, říjen - prosinec / Nuclear explosion in the year 1972, october - december

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

116703.10.1972KARRegionPDEPMTŠachta R-4
Shaft R-4
-4856.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
116802.11.1972JPS-PDEJZTŠachta 1061
Shaft 1061
?165Samostatná
Single
-Největší podzemní jaderná exploze na polygonu Semipalatinsk
Largest underground nuclear explosion in a shaft at Semipalatinsk test site
116909.11.1972JPNAkbarPDEJZTŠachta
Shaft
-266<20Samostatná
Single
--
117009.11.1972JPNArsenatePDEJZTŠachta
Shaft
-250<20Samostatná
Single
--
1171/017.11.1972JPNCannaPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1171/117.11.1972JPNCanna-UmbrinusPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1171/217.11.1972JPNCanna-LimogesPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
117224.11.1972ORRRegionPDEPMTŠachta R-2
Shaft R-2
-6752.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
117324.11.1972KURRegionPDEPMTŠachta R-5
Shaft R-5
-4236.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
1174/010.12.1972JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1174/110.12.1972JPS-PDEJZTTunel Z-2
Tunnel Z-2
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1174/210.12.1972JPS-PDEJZTTunel 140
Tunnel 140
?20-150Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
117510.12.1972JPS-PDEVMTŠachta 1204
Shaft 1204
?140Samostatná
Single
--
117612.12.1972JPNTulosoPDEJZTŠachta
Shaft
-271<20Samostatná
Single
--
117714.12.1972JPNSolanumPDEJZTŠachta
Shaft
-201<20Samostatná
Single
--
117821.12.1972JPNFlax-SourcePDEJZTŠachta
Shaft
-688<20Samostatná
Single
--
1179/021.12.1972JPNFlaxPDEUZT-?20-200Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1179/121.12.1972JPNFlax-TestPDEUZTŠachta
Shaft
?20-200Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1179/221.12.1972JPNFlax-BackupPDEUZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
118028.12.1972JPS-PDEJZTTunel 25PP
Tunnel 25PP
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346813 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1973, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1973, january - april

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

118114.02.1973JPNAlumrootPDEJZTŠachta
Shaft
-182<20Samostatná
Single
--
118216.02.1973JPS-PDEJZTTunel 113
Tunnel 113
?20-150Samostatná
Single
--
118308.03.1973JPNMieraPDEJZTŠachta
Shaft
-56920-200Samostatná
Single
--
118423.03.1973JPNGazookPDEJZTŠachta
Shaft
-326<20Samostatná
Single
--
118505.04.1973JPNNatomaPDEJZTŠachta
Shaft
-243<20Samostatná
Single
--
118619.04.1973JPS-PDEJZTŠachta 131
Shaft 131
?0.001-20Samostatná
Single
--
1187/025.04.1973JPNAngusPDEJZT-?20-200Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1187/125.04.1973JPNAngusPDEJZTŠachta
Shaft
-453<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1187/225.04.1973JPNVelardePDEJZTŠachta
Shaft
-277<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
118826.04.1973JPNStarwortPDEJZTŠachta
Shaft
-56490Samostatná
Single
--
118926.04.1973JPNColmorPDEJZTŠachta
Shaft
-246<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346888 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1973, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1973, may - august

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

119009.05.1973JPNMesitaPDEJZTŠachta
Shaft
-150<20Samostatná
Single
--
1191/017.05.1973COLRio BlancoPDEPMT-?99Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Program Plowshare, sumultánní, společná jáma
Program Plowshare. Simultaneous, same hole
-1191/117.05.1973COLRio Blanco-1PDEPMTŠachta
Shaft
?33Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1191/217.05.1973COLRio Blanco-2PDEPMTŠachta
Shaft
?33Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1191/317.05.1973COLRio Blanco-3PDEPMTŠachta
Shaft
?33Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
119224.05.1973JPNCabrestoPDEJZTŠachta
Shaft
-197<20Samostatná
Single
--
119324.05.1973JPNKashanPDEJZTŠachta
Shaft
-265<20Samostatná
Single
--
119405.06.1973JPNDido QueenPDEUZTTunel
Tunnel
-390<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
119506.06.1973JPNAlmendroPDEJZTŠachta
Shaft
-1060200-1000Samostatná
Single
--
119621.06.1973JPNPotrilloPDEJZTŠachta
Shaft
-56920-200Samostatná
Single
--
119727.06.1973LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?2000-3000Samostatná
Single
--
119828.06.1973JPNPortulacaPDEJZTŠachta
Shaft
-46720-200Samostatná
Single
--
119928.06.1973JPNSilenePDEJZTŠachta
Shaft
-198<20Samostatná
Single
--
1200/010.07.1973JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1200/110.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
Tunnel 806
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1200/210.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
Tunnel 806
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1200/310.07.1973JPS-PDEJZTTunel 806
Tunnel 806
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
120121.07.1973AMUEuterpeMLEJZTBalón
Balloon
22011Samostatná
Single
--
120223.07.1973JPS-PDEVMTŠachta 1066
Shaft 1066
?150-1500Samostatná
Single
--
120328.07.1973AMUMelpomeneVZEJZTBalón
Balloon
2700.05Samostatná
Single
--
120415.08.1973CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-3
Shaft MN-3
-6006.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
120518.08.1973AMUPallasVZEJZTBalón
Balloon
2704Samostatná
Single
--
120624.08.1973AMUParthenopeVZEJZTBalón
Balloon
2200.2Samostatná
Single
--
120728.08.1973TGRMeridianPDEPMTŠachta MN-1
Shaft MN-1
-3956.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
120829.08.1973AMUTamaraVZEJZTShození
Airdrop
?6Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346889 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1973, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1973, september - december

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1209/012.09.1973JPNZ-PDEJZT-?1500-10000Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Největší sovětský podzemní jadrný test Largest Soviet underground nuclear test
-1209/112.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
Tunnel V-1
?1500-10000Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1209/212.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
Tunnel V-1
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1209/312.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
Tunnel V-1
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1209/412.09.1973JPNZ-PDEJZTTunel V-1
Tunnel V-1
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
121013.09.1973AMUVestaMLEBETVěž
Tower
4?Samostatná
Single
--
121119.09.1973CMRMeridianPDEPMTŠachta MN-2
Shaft MN-2
-6156.3Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
121220.09.1973JPS-PDEJZTŠachta 1267
Shaft 1267
?< 0.001Samostatná
Single
--
121327.09.1973JPNZ-PDEZMTŠachta Ju-4
Shaft Yu-4
?20-150Samostatná
Single
--
121430.09.1973ORRSapfirPDEPMTŠachta E-3
Shaft E-3
-114510Samostatná
Single
-Vytvoření podzemní dutiny
Construction of underground cavities
121502.10.1973JPNPolygonumPDEJZTŠachta
Shaft
-213<20Samostatná
Single
--
121602.10.1973JPNWallerPDEJZTŠachta
Shaft
-310<20Samostatná
Single
--
121712.10.1973JPNHusky AcePDEUZTTunel
Tunnel
-410<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
121826.10.1973BARKama-2PDEPMTŠachta
Shaft
-202610Samostatná
Single
-Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
121926.10.1973JPS-PDEUZTTunel 205
Tunnel 205
?0.001-20Samostatná
Single
--
122027.10.1973JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-1
Shaft Yu-1
?1500-10000Samostatná
Single
-Největší sovětský jaderný test ve vertikální šachtě
Largest Soviet underground nuclear test in a shaft
122104.11.1973JPS-PDEJZTŠachta 1069
Shaft 1069
?0.001-20Samostatná
Single
--
122228.11.1973JPNBernalPDEJZTŠachta
Shaft
-283<20Samostatná
Single
--
122312.12.1973JPNPajaraPDEJZTŠachta
Shaft
-278<20Samostatná
Single
--
122413.12.1973JPNSeafoamPDEJZTŠachta
Shaft
-198<20Samostatná
Single
--
122514.12.1973JPS-PDEJZTŠachta 1064
Shaft 1064
?20-150Samostatná
Single
--
122619.12.1973JPNElidaPDEJZTŠachta
Shaft
-381<20Samostatná
Single
--
122719.12.1973JPNSparPDEBETŠachta
Shaft
-149<20Samostatná
Single
--
122831.12.1973JPS-PDEJZTTunel 21P
Tunnel 21P
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346890 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1974, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1974, january - april

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1229/010.01.1974JPNPinedropsPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1229/110.01.1974JPNPinedrops-SloatPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1229/210.01.1974JPNPinedrops-TawnyPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1229/310.01.1974JPNPinedrops-BayouPDEJZTŠachta
Shaft
-343<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
1230/030.01.1974JPS-PDEUZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1230/130.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
Tunnel 603
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1230/230.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
Tunnel 603
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1230/330.01.1974JPS-PDEUZTTunel 603
Tunnel 603
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
123127.02.1974JPNLatirPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
123228.02.1974JPS-PDEBETTunel 110P
Tunnel 110P
?< 0.001Samostatná
Single
--
123314.03.1974JPNHulseaPDEJZTŠachta
Shaft
-195<20Samostatná
Single
--
123412.04.1974JPNSapelloPDEJZTŠachta
Shaft
-180<20Samostatná
Single
--
123516.04.1974JPS-PDEJZTŠachta 1301
Shaft 1301
?0.001-20Samostatná
Single
--
123623.04.1974JPNPortreroPDEJZTŠachta
Shaft
-210<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346891 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1974, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1974, may - august

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

123701.05.1974JPNPlomoPDEJZTŠachta
Shaft
-149<20Samostatná
Single
--
123808.05.1974JPNJibPDEJZTŠachta
Shaft
-179<20Samostatná
Single
--
123916.05.1974JPS-PDEJZTTunel 176
Tunnel 176
?0.001-20Samostatná
Single
--
124022.05.1974JPNGrovePDEJZTŠachta
Shaft
-313<20Samostatná
Single
--
124123.05.1974JPNFallonPDEJZTŠachta
Shaft
-46620-200Samostatná
Single
--
124231.05.1974JPS-PDEVMTŠachta 1242
Shaft 1207
?20-150Samostatná
Single
--
124306.06.1974JPNJaraPDEJZTŠachta
Shaft
-378<20Samostatná
Single
--
124416.06.1974AMUCapricorneVZEJZTBalón
Balloon
2204Samostatná
Single
--
124517.06.1974LOP-VZEJZT??200-1000Samostatná
Single
--
124619.06.1974JPNMing BladePDEUZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
124725.06.1974JPS-PDEUZTTunel Z-1PP
Tunnel Z-1PP
?0.001-20Samostatná
Single
--
124801.07.1974AMUBelierMLEBETVěž
Tower
5.6?Samostatná
Single
--
124907.07.1974AMUGemeauxMLEJZTBalón
Balloon
312150Samostatná
Single
--
125008.07.1974BARKama-1PDEPMTŠachta
Shaft
-212310Samostatná
Single
-Technologie pro likvidaci ropných chemických průmyslových odpadů
Technology for the burial of petroleum chemical industrial wastes
125110.07.1974JPS-PDEJZTTunel 195
Tunnel 195
?0.001-20Samostatná
Single
--
125212.07.1974JPNEscabosaPDEJZTŠachta
Shaft
-64020-200Samostatná
Single
--
125317.07.1974AMUCentaureVZEJZTBalón
Balloon
2704Samostatná
Single
--
1254/018.07.1974JPNCrestlakePDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1254/118.07.1974JPNCrestlake-TansanPDEJZTŠachta
Shaft
-272<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1254/218.07.1974JPNCrestlake-BriarPDEJZTŠachta
Shaft
-375<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
125525.07.1974AMUMaquisVZEJZTShození
Airdrop
2508Samostatná
Single
--
125628.07.1974AMUPerseeMLEBETVěž
Tower
5.60.001Samostatná
Single
--
125729.07.1974JPS-PDEJZTŠachta 1050
Shaft 1050
?0.001-20Samostatná
Single
--
125814.08.1974JPNPuyePDEJZTŠachta
Shaft
-430<20Samostatná
Single
--
125914.08.1974TYRGorizontPDEPMTŠachta G-2
Shaft G-2
-5347.6Samostatná
Single
-Experiment pro seismický výzkum
Seismic probing experiment
126014.08.1974AMUScorpionMLEJZTBalón
Balloon
31296Samostatná
Single
--
126124.08.1974AMUTaureauMLEJZTBalón
Balloon
27014Samostatná
Single
--
126229.08.1974KMRGorizontPDEPMTŠachta G-1
Shaft G-1
-5837.6Samostatná
Single
-Experiment pro seismický výzkum Seismic probing experiment
1263/029.08.1974JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1263/129.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
Tunnel A-11
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1263/229.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
Tunnel A-11
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1283/329.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
Tunnel A-11
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1263/429.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
Tunnel A-11
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1263/529.08.1974JPNZ-PDEJZTTunel A-11
Tunnel A-11
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
126430.08.1974JPNPortmanteauPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346892 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1974, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1974, september - december

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

126513.09.1974JPS-PDEUZTTunel 179
Tunnel 179
?0.001-20Samostatná
Single
--
126614.09.1974AMUVerseauMLEJZTBalón
Balloon
433332Samostatná
Single
-Poslední frnacouzský jaderný test v zemské atmosféře Last French atmospheric nuclear test
126725.09.1974JPNPrattPDEJZTŠachta
Shaft
-313<20Samostatná
Single
--
126826.09.1974JPNStanyanPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
126926.09.1974JPNTrumbullPDEJZTŠachta
Shaft
-262<20Samostatná
Single
--
127002.10.1974YARKristallPDEPMTŠachta
Shaft
-981.7Samostatná
Single
-Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
127116.10.1974JPS-PDEUZTŠachta 1005
Shaft 1005
?0.001-20Samostatná
Single
--
127217.10.1974JPNEstacaPDEJZTŠachta
Shaft
-320<20Samostatná
Single
--
127328.10.1974JPNHybla FairPDEUZTTunel
Tunnel
-404<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
127402.11.1974JPNTemescalPDEJZTŠachta
Shaft
-262<20Samostatná
Single
--
127502.11.1974JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-5N
Shaft Yu-5N
?1500-10000Samostatná
Single
--
127626.11.1974JPNPuddlePDEBETŠachta
Shaft
-183<20Samostatná
Single
--
127728.11.1974JPS-PDEJZTŠachta 215
Shaft 215
?0.001-20Samostatná
Single
--
127807.12.1974JPSLazuritPDEPMTŠachta R-1
Shaft R-1
-751.7Samostatná
Single
-Vývoj technologie pro budování hráze Development of dam construction technology
127916.12.1974JPNKeelPDEJZTŠachta
Shaft
-350<20Samostatná
Single
--
128016.12.1974JPS-PDEJZTTunel 709P
Tunnel 709P
?0.001-20Samostatná
Single
--
128116.12.1974JPS-PDEPMTTunel 148/5
Tunnel 148/5
?3.8Samostatná
Single
-Experiment na přenos radioaktivity Radioactivity transfer experiment
128227.12.1974JPS-PDEJZTŠachta 1058
Shaft 1058
?20-150Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346893 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1975, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1975, january - april

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1283/006.02.1975JPNPortolaPDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1283/106.02.1975JPNPortolaPDEJZTŠachta
Shaft
-198<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1283/206.02.1975JPNPortola-LarkinPDEJZTŠachta
Shaft
-274<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
128406.02.1975JPNTelemePDEJZTŠachta
Shaft
-304<20Samostatná
Single
--
128519.02.1975JPNBilgePDEJZTŠachta
Shaft
-319<20Samostatná
Single
--
1286/020.02.1975JPS-PDEUZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1286/120.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
Tunnel 163
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1286/220.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
Tunnel 163
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1286/320.02.1975JPS-PDEUZTTunel 163
Tunnel 163
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
128720.02.1975JPS-PDEUZTTunel 156
Tunnel 156
?0.001-20Samostatná
Single
--
128828.02.1975JPNTopgallantPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
128907.03.1975JPNCabrilloPDEJZTŠachta
Shaft
-60020-200Samostatná
Single
--
129011.03.1975JPS-PDEJZTTunel 101
Tunnel 101
?0.001-20Samostatná
Single
--
129105.04.1975JPNDining CarPDEUZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
129224.04.1975JPNEdamPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
129325.04.1975AGR-PDEPMTŠachta A-II-2
Shaft A-II-2
-6000.35Samostatná
Single
-Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
129427.04.1975JPS-PDEJZTŠachta 1205
Shaft 1205
?20-150Samostatná
Single
--
129530.04.1975JPNObarPDEJZTŠachta
Shaft
?20-200Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346896 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1975, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1975, may - august

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

129614.05.1975JPNTyboPDEJZTŠachta
Shaft
?200-1000Samostatná
Single
--
129703.06.1975JPNStiltonPDEJZTŠachta
Shaft
-73120-200Samostatná
Single
--
129803.06.1975JPNMizzenPDEJZTŠachta
Shaft
-46220-200Samostatná
Single
--
129905.06.1975FANAchillePDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
-První francouzský jaderný test v Polynézii
First French underground nuclear explosion in Polynesia
130008.06.1975JPS-PDEVMTTunel 165
Tunnel 165
?0.001-20Samostatná
Single
--
130111.06.1975JPNAlvisoPDEBETŠachta
Shaft
-183<20Samostatná
Single
--
130218.06.1975JPNFuttockPDEBETŠachta
Shaft
-185<20Samostatná
Single
--
130319.06.1975JPNMastPDEJZTŠachta
Shaft
-912200-1000Samostatná
Single
--
130426.06.1975JPNCamembertPDEJZTŠachta
Shaft
-1311200-1000Samostatná
Single
--
130530.06.1975JPS-PDEJZTŠachta A
Shaft A
?0.001-20Samostatná
Single
--
1306/015.07.1975JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1306/115.07.1975JPS-PDEJZTTunel 133
Tunnel 133
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1306/215.07.1975JPS-PDEJZTTunel 133
Tunnel 133
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
1307/007.08.1975JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1307/107.08.1975JPS-PDEJZTTunel 123
Tunnel 123
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1307/207.08.1975JPS-PDEJZTTunel 123
Tunnel 123
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
130812.08.1975YARGorizontPDEPMTŠachta G-4
Shaft G-4
-4967.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum Seismic probing explosion
1309/023.08.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/123.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/223.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/323.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/423.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/523.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/623.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/723.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1309/823.08.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-10
Tunnel A-10
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346897 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1975, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1975, september - december

P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

131006.09.1975JPNMarshPDEJZTŠachta
Shaft
-427<20Samostatná
Single
--
131129.09.1975KROGorizontPDEPMTŠachta G-3
Shaft G-3
-8347.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
131205.10.1975JPS-PDEJZTTunel 192
Tunnel 192
?0.001-20Samostatná
Single
--
1313/018.10.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1313/118.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
Shaft Yu-6N
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1313/218.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
Shaft Yu-6N
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
131418.10.1975JPNZ-PDEJZTŠachta Ju-6N
Shaft Yu-7
?150-1500Samostatná
Single
--
1315/021.10.1975JPNZ-PDEJZT-?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1315/121.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
Tunnel A-12
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1315/221.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
Tunnel A-12
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1315/321.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
Tunnel A-12
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1315/421.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
Tunnel A-12
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1315/521.10.1975JPNZ-PDEJZTTunel A-12
Tunnel A-12
?150-1500Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
131624.10.1975JPNHusky PupPDEUZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
131727.10.1975LOP-PDE???<20Samostatná
Single
--
131828.10.1975JPNKasseriPDEJZTŠachta
Shaft
-1266200-1000Samostatná
Single
--
131929.10.1975JPS-PDEJZTŠachta 1206
Shaft 1206
?20-150Samostatná
Single
--
132018.11.1975JPNDeckPDEJZTŠachta
Shaft
-326<20Samostatná
Single
--
132120.11.1975JPNInletPDEJZTŠachta
Shaft
-817200-1000Samostatná
Single
--
132226.11.1975JPNLeydenPDEJZTŠachta
Shaft
-320<20Samostatná
Single
--
132326.11.1975FANHectorPDE?Šachta
Shaft
?5-20Samostatná
Single
--
132413.12.1975JPS-PDEJZTTunel 604
Tunnel 604
?0.001-20Samostatná
Single
--
132520.12.1975JPNChibertaPDEJZTŠachta
Shaft
-71620-200Samostatná
Single
--
132625.12.1975JPS-PDEJZTŠachta 1067
Shaft 1067
?20-150Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346898 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1976, leden - duben / Nuclear explosion in the year 1976, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

132703.01.1976JPNMuensterPDEJZTŠachta
Shaft
-1451200-1000Samostatná
Single
--
132815.01.1976JPS-PDEJZTTunel 115
Tunnel 115
?0.001-20Samostatná
Single
--
132923.01.1976LOP-VZE???<20Samostatná
Single
--
133004.02.1976JPNKeelsonPDEJZTŠachta
Shaft
-64020-200Samostatná
Single
--
133104.02.1976JPNEsromPDEJZTŠachta
Shaft
-65520-200Samostatná
Single
--
133212.02.1976JPNFontinaPDEJZTŠachta
Shaft
-1219200-1000Samostatná
Single
--
133314.02.1976JPNCheshirePDEJZTŠachta
Shaft
-1167200-500Samostatná
Single
--
133426.02.1976JPNShallowsPDEJZTŠachta
Shaft
-244<20Samostatná
Single
--
133509.03.1976JPNEstuaryPDEJZTŠachta
Shaft
-869200-500Samostatná
Single
--
133614.03.1976JPNColbyPDEJZTŠachta
Shaft
-1274500-1000Samostatná
Single
--
133717.03.1976JPNPoolPDEJZTŠachta
Shaft
-879200-500Samostatná
Single
--
133817.03.1976JPNStraitPDEJZTŠachta
Shaft
-780200-500Samostatná
Single
--
133917.03.1976JPS-PDEJZTTunel 608P
Tunnel 608P
?0.001-20Samostatná
Single
--
134029.03.1976AGR-PDEPMTŠachta A-III-2
Shaft A-III-2
-98610Samostatná
Single
-Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
134103.04.1976AMUPatroclePDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
134210.04.1976JPS-PDEJZTTunel 609P
Tunnel 609P
?0.001-20Samostatná
Single
--
134321.04.1976JPS-PDEJZTŠachta 1201
Shaft 1201
?0.001-20Samostatná
Single
--
134421.04.1976JPS-PDEJZTTunel 101P
Tunnel 101P
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346899 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1976, květen - srpen / Nuclear explosion in the year 1976, may - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

134512.05.1976JPNMighty EpicPDEUZTTunel
Tunnel
?<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
134619.05.1976JPS-PDEJZTTunel 163P
Tunnel 163P
?0.001-20Samostatná
Single
--
134720.05.1976JPNRivoliPDEJZTŠachta
Shaft
-200<20Samostatná
Single
--
134809.06.1976JPS-PDEJZTŠachta 1075
Shaft 1075
?0.001-20Samostatná
Single
--
134904.07.1976JPS-PDEJZTŠachta 1062
Shaft 1062
?20-150Samostatná
Single
--
135011.07.1976AMUMenelasPDEJZTŠachta
Shaft
?5-20Samostatná
Single
--
135122.07.1976AMUCalypsoPDEBETŠachta
Shaft
??Samostatná
Single
--
135223.07.1976JPS-PDEJZTTunel 185
Tunnel 185
?0.001-20Samostatná
Single
--
135327.07.1976JPNBilletPDEJZTŠachta
Shaft
-63620-150Samostatná
Single
--
135429.07.1976AGR-PDEPMTŠachta A-IV
Shaft A-IV
-100058Samostatná
Single
-Experiment na vytvoření dutiny v soli
Experiment to form cavities in salt
135504.08.1976JPS-PDEJZTŠachta 133
Shaft 133
?0.001-20Samostatná
Single
--
135626.08.1976JPNBanonPDEJZTŠachta
Shaft
-53620-150Samostatná
Single
--
135728.08.1976JPS-PDEJZTŠachta 1202
Shaft 1202
?20-150Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346900 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1976, září - prosinec / Nuclear explosion in the year 1976, september - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

135826.09.1976LOP-VZE???150-1500Samostatná
Single
--
1359/029.09.1976JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1359/129.09.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-14
Tunnel A-14
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1359/229.09.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-14
Tunnel A-14
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
136006.10.1976JPNGoudaPDEJZTŠachta
Shaft
-200<20Samostatná
Single
--
136117.10.1976LOP-PDE???0.001-20Samostatná
Single
--
1362/020.10.1976JPNZ-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1362/120.10.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-15
Tunnel A-15
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1362/220.10.1976JPNZ-PDEJZTTunel A-15
Tunnel A-15
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1362/320.10.1976JPNZ-PDEZMTTunel A-15
Tunnel A-15
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1362/420.10.1976JPNZ-PDEBETTunel A-15
Tunnel A-15
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
136330.10.1976JPS-PDEUZTTunel 143
Tunnel 143
?0.001-20Samostatná
Single
--
136430.10.1976AMUUlysse APDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
136505.11.1976YAROkaPDEPMTŠachta 42
Shaft 42
-152215Samostatná
Single
-Exploze s olejovým stimulátorem
Oil stimulation explosion
136610.11.1976JPNSpritPDEJZTŠachta
Shaft
-182<20Samostatná
Single
--
136717.11.1976LOP-VZEJZTShození
Airdrop
?4000Samostatná
Single
-Největší čínská termojaderná exploze
Largest Chinese thermonuclear explosion
136823.11.1976JPNChevrePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Samostatná
Single
--
136923.11.1976JPS-PDEJZTŠachta 1207bis
Shaft 1207bis
?20-150Samostatná
Single
--
137005.12.1976AMUAstyanaxPDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
1371/007.12.1976JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1371/107.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1304
Shaft 1304
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1371/207.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1304
Shaft 1304
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
137207.12.1976JPS-PDEJZTŠachta 1209
Shaft 1209
?0.001-20Samostatná
Single
--
137308.12.1976JPNRedmudPDEJZTŠachta
Shaft
-427<20Samostatná
Single
--
137421.12.1976JPNAsiagoPDEJZTŠachta
Shaft
-331<20Samostatná
Single
--
137521.12.1976JPNSutterPDEJZTŠachta
Shaft
-200<20Samostatná
Single
--
137628.12.1976JPNRudderPDEJZTŠachta
Shaft
-128220-150Samostatná
Single
--
1377/030.12.1976JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1377/130.12.1976JPS-PDEJZTTunel 706P
Tunnel 706P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1377/230.12.1976JPS-PDEJZTTunel 706P
Tunnel 706P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346901 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1977, leden - červen / Nuclear explosion in the year 1977, january - june


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1378/016.02.1977JPNOarlockPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
Simultánní, samostatné jámy
Simultaneous, separate holes
-1378/116.02.1977JPNCovePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1378/216.02.1977JPNOarlockPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
137919.02.1977AMUUlysse BPDEJZTŠachta
Shaft
?5-20Samostatná
Single
--
1380/008.03.1977JPNDofinoPDEJZT-?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1380/108.03.1977JPNDofinoPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1380/208.03.1977JPNDofino-LawtonPDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
138119.03.1977AMUNestorPDEJZTŠachta
Shaft
?20-150Samostatná
Single
--
1382/029.03.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1382/129.03.1977JPS-PDEJZTTunel 707
Tunnel 707
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1382/229.03.1977JPS-PDEJZTTunel 707
Tunnel 707
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1382/329.03.1977JPS-PDEBETTunel 707
Tunnel 707
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
138329.03.1977JPS-PDEJZTŠachta 130
Shaft 130
?20-150Samostatná
Single
--
138402.04.1977AMUOedipePDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
138505.04.1977JPNMarsillyPDEJZTŠachta
Shaft
-69020-150Samostatná
Single
--
138625.04.1977JPS-PDEJZTTunel 604P
Tunnel 604P
?0.001-20Samostatná
Single
--
138727.04.1977JPNBulkheadPDEJZTŠachta
Shaft
-69420-150Samostatná
Single
--
138825.05.1977JPNCrewlinePDEJZTŠachta
Shaft
-56420-150Samostatná
Single
--
138929.05.1977JPS-PDEJZTŠachta 1400
Shaft 1400
?20-150Samostatná
Single
--
139002.06.1977JPNForefootPDEJZTŠachta
Shaft
-193<20Samostatná
Single
--
139128.06.1977AMUAndromaquePDEBETŠachta
Shaft
??Samostatná
Single
--
139229.06.1977JPS-PDEJZTŠachta 1080
Shaft 1080
?0.001-20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346904 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1977, červenec - srpen / Nuclear explosion in the year 1977, july - august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

139306.07.1977AMUAiaxPDEJZTŠachta
Shaft
?5-20Samostatná
Single
--
139412.07.1977AMUClytemnestrePDEBETŠachta
Shaft
??Samostatná
Single
--
139526.07.1977KROMeteoritPDEPMTŠachta M2
Shaft M2
-85015Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
139628.07.1977JPNCamelianPDEJZTŠachta
Shaft
-208<20Samostatná
Single
--
1397/030.07.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1397/130.07.1977JPS-PDEJZTTunel 175
Tunnel 175
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1397/230.07.1977JPS-PDEJZTTunel 175
Tunnel 175
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
139804.08.1977JPNStrakePDEJZTŠachta
Shaft
-51820-150Samostatná
Single
--
139910.08.1977CTRMeteoritPDEPMTŠachta M5
Shaft M5
-4948.5Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
140016.08.1977JPNFlotostPDEJZTŠachta
Shaft
-275<20Samostatná
Single
--
1401/016.08.1977JPNGruyerePDEJZT--<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
Simultánní, společná jáma
Simultaneous, same hole
-1401/116.08.1977JPNGruyerePDEJZTŠachta
Shaft
?<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1401/216.08.1977JPNGruyere-GradinoPDEJZTŠachta
Shaft
-320<20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
140217.08.1977JPS-PDEJZTTunel 111
Tunnel 111
?0.001-20Samostatná
Single
--
140319.08.1977JPNScantlingPDEJZTŠachta
Shaft
-70120-150Samostatná
Single
--
140419.08.1977JPNScupperPDEJZTŠachta
Shaft
-449<20Samostatná
Single
--
140520.08.1977KROMeteoritPDEPMTŠachta M3
Shaft M3
-6008.5Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346906 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1977, září - říjen / Nuclear explosion in the year 1977, september - october


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

1406/001.09.1977JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1406/101.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
Tunnel A-17
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1406/201.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
Tunnel A-17
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1406/301.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
Tunnel A-17
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1406/401.09.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-17
Tunnel A-17
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
1407/005.09.1977JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1407/105.09.1977JPS-PDEJZTŠachta 1079
Shaft 1079
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1407/205.09.1977JPS-PDEZMTŠachta 1079
Shaft 1079
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
140810.09.1977IRRMeteoritPDEPMTŠachta M4
Shaft M4
-5507.6Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
140915.09.1977JPNEbbtidePDEJZTŠachta
Shaft
-381<20Samostatná
Single
--
141017.09.1977LOP-VZE???<20Samostatná
Single
--
141127.09.1977JPNCoulommiersPDEJZTŠachta
Shaft
-53020-150Samostatná
Single
--
141230.09.1977AGR-PDEPMTŠachta A-V
Shaft A-V
-150010Samostatná
Single
-Experiment na vytvoření dutiny v soli
Experiment to form cavities in salt
141309.10.1977JPNZ-PDEJZTTunel A-7P
Tunnel A-7P
?0.001-20Samostatná
Single
--
141414.10.1977AGR-PDEPMTŠachta A-II-3
Shaft A-II-3
-6000.1Samostatná
Single
-Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
141526.10.1977JPNBobstayPDEJZTŠachta
Shaft
-381<20Samostatná
Single
--
1416/029.10.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1416/129.10.1977JPS-PDEJZTTunel 136
Tunnel 136
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1416/229.10.1977JPS-PDEZMTTunel 136
Tunnel 136
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
141729.10.1977JPS-PDEJZTŠachta 1214
Shaft 1214
?20-150Samostatná
Single
--
141830.10.1977AGR-PDEPMTŠachta A-II-4
Shaft A-II-4
-6000.01Samostatná
Single
-Exploze v podzemní dutině vytvořené předcházející jadernou explozí
Explosion in a cavity in salt formed by a previous explosion
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346908 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1977, listopad - prosinec / Nuclear explosin in the year 1977, november - december


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

141901.11.1977JPNHybla GoldPDEUZTTunel
Tunnel
-385<20Samostatná
Single
-Test přežití
DoD test
142009.11.1977JPNSandreefPDEJZTŠachta
Shaft
-70120-150Samostatná
Single
--
142112.11.1977JPS-PDEJZTŠachta 1073
Shaft 1073
?0.001-20Samostatná
Single
--
142212.11.1977AMUOrestePDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
I42317.11.1977JPNSeamountPDEJZTŠachta
Shaft
-372<20Samostatná
Single
--
142424.11.1977AMUEneePDEJZTŠachta
Shaft
?20-150Samostatná
Single
--
142527.11.1977JPS-PDEJZTTunel 18P
Tunnel 18P
?0.001-20Samostatná
Single
--
1426/030.11.1977JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1426/130.11.1977JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
Shaft Glubokaya
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1426/230.11.1977JPS-PDEJZTŠachta Glubokaja
Shaft Glubokaya
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
142714.12.1977JPNFarallonesPDEJZTŠachta
Shaft
-66820-150Samostatná
Single
--
142814.12.1977JPNRibPDEJZTŠachta
Shaft
-213<20Samostatná
Single
--
142917.12.1977AMULaocoonPDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
143026.12.1977JPS-PDEJZTTunel 803
Tunnel 803
?0.001-20Samostatná
Single
--
1431/026.12.1977JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Kombinovaný prostor
Combine area
-
-1431/126.12.1977JPS-PDEJZTTunel 123P
Tunnel 123P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Samostatný prostor
Separate area
-
-1431/226.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
Tunnel 122P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1431/326.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
Tunnel 122P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1431/426.12.1977JPS-PDEJZTTunel 122P
Tunnel 122P
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346909 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1978, leden - duben / Nuclear explosin in the year 1978, january - april


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

143213.02.1978JPNCamposPDEJZTŠachta
Shaft
-320<20Samostatná
Single
--
143323.02.1978JPNReblochonPDEJZTŠachta
Shaft
-65920-150Samostatná
Single
--
143427.02.1978AMUPolyphemePDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
143515.03.1978LOP-VZE???<20Samostatná
Single
--
143616.03.1978JPNKarabPDEJZTŠachta
Shaft
-331<20Samostatná
Single
--
143719.03.1978JPS-PDEJZTŠachta 2691
Shaft 2691
?0.001-20Samostatná
Single
--
143822.03.1978AMUPyladePDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
143923.03.1978JPNIcebergPDEJZTŠachta
Shaft
-64020-150Samostatná
Single
--
144023.03.1978JPNTopmastPDEJZTŠachta
Shaft
-457<20Samostatná
Single
--
144125.03.1978AMUHecubePDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
1442/026.03.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1442/126.03.1978JPS-PDEJZTTunel 701
Tunnel 701
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1442/226.03.1978JPS-PDEJZTTunel 701
Tunnel 701
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
144311.04.1978JPNBackbeachPDEJZTŠachta
Shaft
-61120-150Samostatná
Single
--
144411.04.1978JPNFonduttaPDEJZTŠachta
Shaft
-63320-150Samostatná
Single
--
1445/022.04.1978JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1445/122.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
Tunnel 204
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1445/222.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
Tunnel 204
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1445/322.04.1978JPS-PDEJZTTunel 204
Tunnel 204
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
144625.04.1978JPNAscoPDEBETŠachta
Shaft
-183<20Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346910 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1978, květen - červenec / Nuclear explosin in the year 1978, may - july


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

144710.05.1978JPNTransomPDEJZTŠachta
Shaft
??Samostatná
Single
--
144824.05.1978JPS-PDEBETTunel 185P
Tunnel 185P
?< 0.001Samostatná
Single
--
144929.05.1978JPS-PDEUZTTunel 133P
Tunnel 133P
?0.001-20Samostatná
Single
--
145001.06.1978JPNJackpotsPDEJZTŠachta
Shaft
-304<20Samostatná
Single
--
145102.06.1978JPS-PDEBETTunel 185PP
Tunnel 185PP
?< 0.001Samostatná
Single
--
145211.06.1978JPS-PDEJZTŠachta 1010
Shaft 1010
?20-150Samostatná
Single
--
145301.07.1978AMUXanthosPDE?Šachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
145405.07.1978JPS-PDEJZTŠachta 1077
Shaft 1077
?20-150Samostatná
Single
--
145507.07.1978JPNSatzPDEJZTŠachta
Shaft
-315<20Samostatná
Single
--
145612.07.1978JPNLowballPDEJZTŠachta
Shaft
-56420-150Samostatná
Single
--
145719.07.1978AMUAresPDEJZTŠachta
Shaft
?5-20Samostatná
Single
--
145826.07.1978AMUIdomeneePDEJZTŠachta
Shaft
?<5Samostatná
Single
--
1459/028.07.1978JPS-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1459/128.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
Tunnel 104
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1459/228.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
Tunnel 104
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1459/328.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
Tunnel 104
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1459/428.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
Tunnel 104
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1459/528.07.1978JPS-PDEJZTTunel 104
Tunnel 104
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346911 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jaderné exploze v roce 1978, srpen / Nuclear explosin in the year 1978, august


P.č.
Nr.
Datum
Date
Stát
State
Lokalita
Location
Jméno testu
Test name
Typ
Type
Účel
Purpose
Metoda
Method
Výška/hloubka [m]
Height/Depth [m]
Ráže [kt]
Yield [kt]
Provedení
Design
Umístění
Positionong
Poznámka
Notice

146009.08.1978YARKratonPDEPMTŠachta KR-4
Shaft KR-4
-56722Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
1461/010.08.1978JPNZ-PDEJZT-?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/110.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
Tunnel A-18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/210.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
Tunnel A-18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/310.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
Tunnel A-18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/410.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
Tunnel A-18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/510.08.1978JPNZ-PDEJZTTunel A-18
Tunnel A-18
?20-150Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1461/610.08.1978JPNZ-PDEZMTTunel A-18
Tunnel A-18
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
146224.08.1978YARKratonPDEPMTŠachta KR-3
Shaft KR-3
-57722Samostatná
Single
-Jaderná exploze pro seismický výzkum
Seismic probing explosion
1463/029.08.1978JPS-PDEJZT-?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1463/129.08.1978JPS-PDEJZTTunel 107
Tunnel 107
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1463/229.08.1978JPS-PDEJZTTunel 107
Tunnel 107
?0.001-20Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
-1463/329.08.1978JPS-PDEBETTunel 107
Tunnel 107
?<0.001Vícenásobná
Multiple
Společný prostor
Joint area
-
146429.08.1978JPS-PDEJZTŠachta 1228
Shaft 1228
?20-150Samostatná
Single
--
146531.08.1978JPNPanirPDEJZTŠachta
Shaft
-68120-150Samostatná
Single
--
URL : https://www.valka.cz/Jaderne-exploze-od-roku-1945-po-soucasnost-seznam-a-zakladni-charakteristiky-t92451#346912 Version : 0