Main Menu
User Menu

Military history website

R-23

Translation of the text - page 101: (see below)
Turret cannons And.And. Richter
The first and the only one in ZSSR into the arms of the prijatým air kanónom revolverového type sa became a 23mm cannon, R-23, developed in OKB-16 under the guidance of And.And.Richter.
R-23 (továrenský index 261P) predurčený pre obrannú armament bombardérov and his konštrukčná scheme to provide at least pôsobenie air prúdu on the need for vežových kanónov pri priečnom position. Preto celkovú dĺžku cannon urobili rovnú dĺžke especially. The chamber plan separate from the drážkovanej part of the need for and associated to a block, which sa otáča about an axis rovnobežnej with the axis of the especially. Použitie takéhoto block allowed umiestniť cartridge belt in front of one of the cartridge komôr without there prekážala barrel, robit zasúvanie náboja his (Translation of the text - page 102) by displacement of the belt priamo into nábojovej chamber of commerce in smere against the direction streľby and vyhadzovanie nábojníc in smere streľby. The total dĺžka zbrane sa help reach spôsobom become straight dĺžke drážkovanej part especially, nábojovej chamber and the electrical odpalovacieho system.
Konštrukčná scheme zohľadňovala takú súčinnosť mechanizmov gun with the cartridge pásom, nábojom and vystrelenou nábojnicou task ensures porovnateľnú jednoduchosť his konštrukcie, production, training and použitia. This sa was using three autonómnych gas motorboat, pôsobiacich (Translation of the text - page 103) bezprostredne on the cartridge belt, cartridge and vystrelenú nábojnicu.
Had sa piest of the engine and the ammo belt presúvali priečne to the axis of the need for, and block cartridge komôr sa otáčal in rovine rovnobežnej with the axis of good, pričom bol vylúčený the impact of pozdĺnych kmitov cannon pri streľbe on činnosť automatics.
Conclusion is klinový, with vertikálne spusteným klinom and poloautomatkou mechanical (the word in zátvorke nepreložiteľné - <копирново> - kopírovacieho???) type.
Utesnenie contact especially with bubnom cartridge komôr sa dosiahlo lined-tesnením in zostave umiestnenej on vstupe to the channel especially, tesniaca insert sa pritláčal to block cartridge komôr pri výstrele tlakom plynov in smere against the direction streľby.
Cannon bol in palebnom position upevnený in two bodoch, had predný uzol bol zachytený for tiahlo amortizátora. Automatics worked with / / ip three autonómnych gas motorboat.
This unikátny cannon mal and unikátne of the hub. Dĺžka cartridge (260mm) is equal to the celkovej dĺžke hub, teda strela sa whole nachádza vo vnútri of the cartridge.

Parametre cannon R-23
Kaliber, mm....................... 23
Dĺžka running strely, mm............ 1222
The number of drážok...................... 12
Hĺbka drážok, mm.................. 0,35
Šírka drážok, mm.................. 4,0+0,3
Stúpanie drážok on the mouth (drážkovanie with premenlivým stúpaním), kalibrov............... 27
Silos spätného nature, kg........... to 4500
Maximálna dĺžka, mm
záklzu cannon................... 20
predklzu cannon................. 12
Dimensions of a gun, mm
dĺžka............................ 1468
šírka............................ 170
the height of the............................ 165
Hmotnosť of a gun, kg.............. 58,5
Počiatočná rýchlosť strely, m/s .. 850-860
The pace of streľby, výstr./min........ 2500
Životnosť of a gun, výstr. ......... 3000

Znovunapnutie pyrotechnic, with / / ip pyronábojky DZ-P.
(Translation of the text - side of 104)
Konštrukcia náboja mal has its advantages and shortcomings. Hmotnosť náboja bola veľmi high, and especially, the hub of the R-23 or zameniteľné with nábojmi iných sovietskych air kanónov. And was precisely in the period 1960 - 1980 bola existencia niekoľkých typov 23mm nábojov vo service with VVS constantly predmetom criticism.
Zpočiatku bol cannon R-23 used with dvomi typmi martial nábojov - with rovnakými strelami OFIS, rozdiel bol len in použitom lighters: In-23 - hlavový with oneskorením and VD-23 - dnový

Parametre 23mm nábojov pre cannon R-23
Type náboja................... 23-OFIS-G-R ... 23-OFIS-D-R
Hmotnosť náboja, g.............. 513 .......... 505
Dĺžka náboja (i.e., cartridge), mm..... 260 .......... 260
Hmotnosť cartridges, g............... 65 ........... 65
Hmotnosť strely, g............... 173 ............ 168
Hmotnosť blasting agents, g.............. 18 ............. 18
Dĺžka strely, mm................. 102 ............. 102
Type zapalovaču................... In-23 ............. VD-23

Nábojnica is oceľová, about the weight of 256g, neskôr bola increased to 270 gramov. Matchstick electric ACS-23A.

From kanónov the first series of sa could viesť streľba doses of 10-20 výstrelov, and after 125 výstreloch bola necessary prestávka to 15-20 minút.
The cannon so zosilneným zasúvačom?, from produkcie the race Well.500, dovoľovali vo air streľbu doses doses of 50-60 výstrelov, and after (Translation of the text - page 105) 125 výstreloch bola necessary prestávka to 15-20 minút. Pri takomto režime could opotrebenie good and ďalších part of the začať already after 500 výstreloch - that is, after spotrebovaní the entire palebného priemeru Tu-22. (note prekladateľa - it means that in takomto režime paľby bola životnosť cannon ended already after 500 výstreloch)
The production of the first kanónov 261P started the race Well.235 1957. Zpočiatku were cannons vyrábané in small sériách. In rokoch 1970-1971 vyrábal tulský race 22 kusov ročne. In 1959 prešiel cannon R-23 štátnymi skúškami and in the year 1962-1963 flight skúškami on the Tu-22. (koniec text chýba).
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379513Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379513Version : 0
A few zaujímavostí about this hotshot:

- with kadenciou up to 2600 mornings for minútu is a Richter R-23 vôbec najrýchlejší jednohlavňový cannon in the world.

- znovunabitie, respektíve odpálenie zlyhaného náboja is riešené similar to ako with cannon CAPTURED-301 - pyroptrona DZ-P prerazí bočnú moan casings and set fire to prachovú filling (this riešenie obviously he comes right out of a cannon R-23)

- on the existence of a cannon R-23 and its inikátnej konštrukcii and munícii sa, the world probably learned to niekedy in 1986, when sa in Chad, rebel forces seized two opustených líbyjských Tu-22 or in 1987, when bolo niekoľko another zostrelených. Under niektorých zdrojov muníciu pre R-23 met the israeli špecialisti I niekedy in the period 1982-85, when sa bedňa prescribed nábojov priplietla to nábojom pre ZU-23 and bola ukoristená in Libanone, but couldn't figure out, to akej weapon unusual munícia actually belongs to.

- in 1973 formed a modernized verzia R-23M "Brush" ("Картеч"), pre given vznikol aj a new hub so "mnohoelementovou" (brush or shrapnel) strelou, prešiel štátnymi skúškami, but zavedenia in the arsenal of the sa was not followed. Bol designed pre streľbu on diaľky 1500-2000 metrov and designed against stíhačom against protilietadlovým missiles air-to-air and ground-to-air. Dose 40-60 výstrelov mala postačovať on vyradenie stíhača or rockets with pravdepodobnosťou of 0.95.

- From a cannon R-23/261P bol odvodený cannon 225P, developed in 1968. Cannon mal bubon with piatimi nábojovými chambers, used hub AM-23 (same as the directorate of the general staff-23).
Dĺžka guns bola 1455mm and hmotnosť len 36kg, yet the rate of streľby mala even when neskutočných 4500 mornings for minútu. Gun month successfully crossed štátnymi skúškami, but in the arsenal of the sa didn't get the mala well niekoľko špecifických problémov, vyplývajúcich of unikátnej konštrukcie - nemala, for example, the possibility of znovunapnutia, vystrelená nábojnica bola vyhadzovaná residual tlakom plynov and similar. Niektoré Russian sources tvrdia, that bola predurčená len pre kozmické aplikácie.

- cannon R-23/261P, or his verzia of R-23M or odvodený cannon 225P was vyskúšaný in kozme on kozmickej station Almaz/Salyut-3 in 1974 (pre malú známosť cannon Richter R-23 sa often uvádza ako cannon NR-23)

- cannon R-23U was well developed in the 60's. rokoch. Mal mať predĺženú hladkostennú the barrel and strieľať podkaliberné strelas or bulk "shotgun" shot. Work neprekročili experimentálne štádium.

- cannon R-23 and the whole zostava tower DK-20 Tu-22, or too successful, zostava mala relatívne nízku spoľahlivosť and nedostatočne vysokú presnosť. On neskoršie version of the Tu-22 sa either not snooping around vôbec, or bol at the last verzií nahradený vežou with kanónom directorate of the general staff-23..
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379562Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379562Version : 0
Source:
- photos - catalog of the Russian air arms Rosvoružinje
- scan - And.B.Širokorad: Armament of the Soviet air force, 2004
- another photo - Handbook of Ammo Used in Afghanistan and Surrounding Area
- photos of ammunition - a collection of the author.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379419Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379419Version : 0
MOD
Väčšia časť text "naboj.jpg" (see below) belong to be some náboju on predchádzajúcich sides - text sa vzťahuje to describe the náboja klasickej konštrukcie. Pre cannon R-23 is relevantný len the second paragraph from the bottom.
----------------
Charge pre cannon R-23 sa distinguishes itself from the vyššie popísaného náboja len konštrukciou cartridge (image 6.4). Equal to the dĺžke the whole náboja of the cartridge (4) surrounds the svojou prednou časťou strelu (2), zabezpečujúc so nasmerovanie movement strely into especially in the very first momentoch výstrelu. The Strela is zalisovaná into the neck of the cartridge after the vodiaci nákružok and mastered compositions entered under sectoral prelismi. Oceľová nábojnica is covered protikoroznou a layer of zinc. Into the bottom of the cartridge is zaskrutkovaná of the insert with the electric match (6), intended to zapáleniu prachovej cartridges náboja (5)


Image "R-23.jpg" heading "23-mm cartridge with the OFIS strelou"
ďalšie expressions prekladám after stĺpcoch:

(1) Pomenovanie
------------
charge (literally - výstrel)
Lighter (B-23A (there is a contradiction with the predošlými textami, where is uvádzaný cigarette lighter-23A)
Filling výmetná
Nábojnica
Prostriedok ignition ACS-23A
Odmeďovač

(2) the Index of the

(3) Elements konštrukcie
------------------------
Corpus
Vodiaca obrúčka
Filling:
- náložka spodná
- náložka middle
Filling:
- náložka horna
Dust

(4) material
(5) hmotnosť(kg)

(6) the distinctiveness zostavy, konštrukcie
-------------------------------
Zalisováva sa into the cartridge
Náter: chem oxidácia
Zalisováva sa into the corpus of the
Zlepené/united cerezínom
Zaskrutkováva sa cez lacquer ŠL-7-45
and zaisťuje zajamkovaním in two bodoch
Zlepené/united so zapalovačom lakom ŠL-7-45
Pokrytie: zinkovanie with the subsequent
opracovaní in ??? (neviem it properly preložiť - stearínovo-kyslé nátrium???),
Zaskrutkováva sa cez hermetik UT-34


Note: this "čosi" vysiace zo strely to prachovej cartridges is odmeďovač nice hotel, exellent service oloveného drôtu.
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379997Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379997Version : 0
Diskuse
I found something in archivku, please completion....
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379751Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379751Version : 0
MOD

Quote :

cannon R-23/261P, or his verzia of R-23M or odvodený cannon 225P was vyskúšaný in kozme on kozmickej station Almaz/Salyut-3 in 1974 (pre malú známosť cannon Richter R-23 is often incorrectly uvádza ako cannon NR-23)


In archíve som našiel short movie about the arming station Almaz/Salyut-3, from one som took niekoľko screenshotov.
Gun mala stock of 32 nábojov and bola vyskúšaná at the conclusion of the mission, when station work in bezpilotnom režime.
Installation pripomína akúsi automatizovanú "vežu", but cannon was under všetkého in fact mounted as immobile (or used as stationary?) and zamierenie on cieľ sa pri skúšobnej streľbe robilo manévrom the whole station pomocou power gyroskopov and missile motorboat orientačného system.
On ovládanie weapon system a bolo on station vyčlenené osobitné pracovné miesto..
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#392888Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#392888Version : 0
Pokiaľ ide o the purpose of the cannon on the station Almaz/Salyut-3, its role bola sebaobrana station against deaktivácii or "dismantling" of the obežnej of the runway.

The cargo showing the space shuttle the Space Shuttle is just so big, to sa to him stanica type Almaz/Salyut vmestila and maximálna nosnosť pri now are back to eating into the atmosphere and pristátí just sufficient to bol able with "dressed in burmese" stanicou pristáť.
In the US sa with takouto operáciou during the development of the Space Shuttle and aj neskôr, after putting the Space Shuttle into prevádzky on začiatku 80. years time seriously considered - in the context of SDI.
Schopnosť sebaobrany station Almaz against deaktivácii or removing the sa became the pre sovietov quite a high priority.
In skúšanej form (stationary cannon) weapon system prevdepodobne couldn't zabrániť zničeniu or poškodeniu station in attack protidružicovej guns triedy ASAT and probably even against the attack koorbitálnej military satellite triedy IS/Poljot. Cieľ type Space Shuttle, however, would pretty spoľahlivo destroyed (he barred, "smrteľne" damaged) - the Space Shuttle represents the cieľ, približujúci sa on koorbitálnej dráhe relatívne very low rýchlosťou and only the intervention of the 23mm projektilom virtually into ľubovoľnej part of the raktoplánu would spôsobil poškodenie, znemožňujúce the space shuttle return into the atmosphere..
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#393057Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#393057Version : 0