Sager, Arthus Hazelton

     
Příjmení:
Surname:
Sager Sager
Jméno:
Given Name:
Arthur Hazelton Arthur Hazelton
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Hazelton "Art" Sager
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
bakalář angličtiny a filozofiebachelor of English and Philosophy
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.10.1916 Hazelton, Britská Kolumbie /
22.10.1916 Hazelton, British Colombia /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.09.2007 Královská jubilejní nemocnice, Victoria /
22.09.2007 Royal Jubilee Hospital, Victoria /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 403. a 416. perutě RCAF
- zpravodajský důstojník 122. křídla RAF
- velitel 443. perutě RCAF
- flight commander of No. 403 and No. 416 Squadron RCAF
- intelligence officer of No. 122 Wing RAF
- commander of No. 443 Squadron RCAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. se 4 samostatnými sestřely, 2 sdílenými, 1 pravděpodobným, 3 poškozenými, 1 sdíleným a 1 sdíleným zničeným na zemi
- 30. září 1944 převzal velení 443. perutě RCAF po 2. nejúspěšnějším kanadském esu Henry McLeodovi, který zemřel v boji o 3 dny předtím
- canadian flying ace of WW2 with 4 solo claims, 2 shared, 1 probable, 3 damaged, 1 shared and 1 shared destroyed on the ground
- on 30th September 1944 took over commanding of No. 443 Squadron RCAF after 2nd highest scoring canadian ace Henry McLeod, who died in combat 3 days earlier
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.fr/003_sager_a_h.php
rcaf403squadron.wordpress.com
https://flyingforyourlife.com/pilots/ww2/sa/sager/
URL : https://www.valka.cz/Sager-Arthus-Hazelton-t68296#652853 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Sager Sager
Jméno:
Given Name:
Arthur Hazelton Arthur Hazelton
Jméno v originále:
Original Name:
Arthur Hazelton "Art" Sager
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 University of British Columbia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1938 University of British Columbia
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.11.1941 poručík
01.10.1942 nadporučík
10.05.1943 kapitán
30.09.1944 major
07.11.1941 Pilot Officer
01.10.1942 Flying Officer
10.05.1943 Flight Lieutenant
30.09.1944 Squadron Leader
Průběh vojenské služby:
Military Career:
28.02.1941-DD.MM.RRRR Královské kanadské letectvo
DD.MM.RRRR-01.07.1941 2. základní výcviková škola
01.07.1941-18.08.1941 8. základní letecká výcviková škola
18.08.1941-07.11.1941 4. služební letecká výcvivková škola
10.02.1942-14.04.1942 58. operačně výcviková jednotka
14.04.1942-04.08.1943 421. peruť RCAF (pilot)
04.08.1943-10.01.1944 416. peruť RCAF (velitel letky)
10.01.1944-DD.05.1944 122. křídlo RAF (zpravodajský důstojník)
DD.05.1944-05.08.1944 dovolená
05.08.1944-25.08.1944 403. peruť RCAF (velitel letky)
25.08.1944-30.09.1944 416. peruť RCAF (velitel letky)
30.09.1944-30.03.1945 443. peruť RCAF (velitel)
28.06.1945-DD.MM.RRRR propuštěn ze služby
28.02.1941-DD.MM.RRRR Royal Canadian Air Force
DD.MM.RRRR-01.07.1941 No. 2 Initial Training School
01.07.1941-18.08.1941 No. 8 Elementary Flying Training School
18.08.1941-07.11.1941 No. 4 Service Flying Training School
10.02.1942-14.04.1942 No. 58 OTU
14.04.1942-04.08.1943 No. 421 Squadron RCAF (pilot)
04.08.1943-10.01.1944 No. 416 Squadron RCAF (flight commander)
10.01.1944-DD.05.1944 No. 122 Wing RAF (intelligence officer)
DD.05.1944-05.08.1944 leave
05.08.1944-25.08.1944 No. 403 Squadron RCAF (flight commander)
25.08.1944-30.09.1944 No. 416 Squadron RCAF (flight commander)
30.09.1944-30.03.1945 No. 443 Squadron RCAF (commander)
28.06.1945-DD.MM.RRRR released of duty
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.fr/003_sager_a_h.php
rcaf403squadron.wordpress.com
https://flyingforyourlife.com/pilots/ww2/sa/sager/
URL : https://www.valka.cz/Sager-Arthus-Hazelton-t68296#652855 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Squadron Leader Arthus Hazelton "Art" Sager


RCAF No.J8683


* 22. říjen 1916, Hazelton


Stíhací pilot


Jednotky: 421., 416., 403., 443. peruť
Použité typy: Spitfire Mk.IX, Mk.VB
Bojiště: Kanál, Normandie, SZ Evropa
Vítězství: 4+2-1-5+1, 1 letoun poškozen na zemi
V období: červen 1943 - leden 1945
Nárokované typy: Fw 190, Bf 109 (5x)
Vyznamenání: DFC (18.12.1944)


Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
http://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Sager-Arthus-Hazelton-t68296#239838 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more