Sikorsky UH-60A Black Hawk

     
Název:
Name:
Sikorsky UH-60A Black Hawk Sikorsky UH-60A Black Hawk
Originální název:
Original Name:
Sikorsky UH-60A Black Hawk
Kategorie:
Category:
víceúčelový vrtulník utility helicopter
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1978-DD.MM.1989 Sikorsky Aircraft Division, United Technologies Corp., Stratford, Connecticut
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1978-DD.MM.1989
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1049 (včetně 66 konverzí na EH-60A / including 66 conversions to EH-60A)
První vzlet:
Maiden Flight:
17.10.1974 (YUH-60A)
DD.10.1978 (UH-60A)
Osádka:
Crew:
4
- 2 piloti / 2 pilots
- 2 technici/střelci / 2 crew chiefs/gunners
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
hlavní a vyrovnávací rotor main and antitorque rotor
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
5118 kg 11284 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
7708 kg 16994 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
11113 kg 24500 lb
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
19.76 m 64ft 10in
Délka trupu:
Fuselage Length:
15.26 m 50ft 0.75in
Šířka trupu:
Fuselage Width:
2.36 m 7ft 9in
Celková výška:
Overall Height:
5.13 m 16ft 10in
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
16.36 m 53ft 8in
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
3.35 m 11ft
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
210.15 m2 2262 ft2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
8.83 m2 95.03 ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
turbohřídelový turboshaft
Počet motorů:
Number of engines:
2
Typ:
Type:
General Electric T700-GE-700
- výkon jednoho motoru: 1163 kW
General Electric T700-GE-700
- power output of one engine: 1560 shp
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
1136 l 360 US gal / 300 Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
296.1 km/h v 0 m 184 mph in 0 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
258 km/h v 1219 m 160 mph in 4000 ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
2 1) m/s 390 1) ft/min
Statický dostup:
Static Ceiling:
3170 m 10400 ft
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
5700 m 18700 ft
Dolet:
Range:
592 2) km 368 2) mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
2223 3) km 1381 3) mi
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
osoby: 11 vojáků v plné polní


náklad:
- v kabině: 1197 kg
- v podvěsu pod trupem: 3629 kg
persons: 11 fully equipped troops


cargo:
- in cabin: 2640 lb
- externally slung load: 8000 lb
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
2 střeliště (levé a pravé):
- M60D
- M240
- M134
- GAU-19


vnější závěsníky ESSS:
- 2x přídavná nádrž 871 l
- 2x přídavná nádrž 1703 l
2 gun ports (port and starboard):
- M60D
- M240
- M134
- GAU-19


ESSS stub wings:
- 2x 230 US gal fuel tank
- 2x 450 US gal fuel tank
Vybavení:
Equipment:
- -
Uživatelské státy:
User States:(UH-60A+)(UH-60A+)
Poznámka:
Note:
1) vertikální
2) při max. vzlet. hmotnosti (+ 30 min záloha)
3) s přídavnými nádržemi pod ESSS (2x 871 l + 2x 1703 l)
1) vertical
2) at max. take-off weight (+ 30 minutes reserves)
3) with external fuel tanks on ESSS (2x 230 US gal + 2x 450 US gal)
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60A-Black-Hawk-t9401#28765 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Black Hawk z výzbroje 2. praporu 82. letecké brigády (2nd Battalion, 82nd Aviation Brigade) přepravuje v podvěsu houfnici M102, operace Desert Shield, Saúdská Arábie, 1991.
Sikorsky UH-60A Black Hawk - (US Army)

(US Army)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60A-Black-Hawk-t9401#371299 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

UH-60A vybavený závěsníky ESSS (External Stores Support System) v letu během operace Desert Shield, Saúdská Arábie, 1991.
Sikorsky UH-60A Black Hawk - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60A-Black-Hawk-t9401#371298 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

UH-60A Black Hawk
Sikorsky UH-60A Black Hawk -


URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60A-Black-Hawk-t9401#142737 Version : 0
Sikorsky UH-60A Black Hawk (OM-BHK, serial number 81-23552, year built 1981), operated by European Air Services, respectively. Slovak Training Academy providing training to helicopter pilots at the airport in Kosice, September 2018..
Sikorsky UH-60A Black Hawk -


URL : https://www.valka.cz/Sikorsky-UH-60A-Black-Hawk-t9401#608631 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more