20 cm L/50 kanon typ 3

Type 3 Gun cal 7.9-in/50
五十口径三年式二〇糎砲

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20 cm/50 Model 1914 No. 2


Toto delo bolo vyvinuté v rokoch 1930 - 31 aby bolo možné dosiahnuť maximálnu povolenú ráž diel ťažkých krížnikov podľa Washingtonskej námornej dohody - 8". Týmito delami boli vyzbrojované všetky japonské ťažké krížniky stavané po r. 1932 a staršie boli na túto zbraň prezbrojené, takže pri vypuknutí vojny boli všetky ťažké krížniky vyzbrojené týmito delami. Niektoré uloženia diel mali možnosť námeru až 70° z dôvodu možnosti používať ho ako protilietadlovú zbraň. Pri tákýchto veľkých uhloch námeru ale rýchlosť streľby klesala až na 2 - 3 za min. (a rýchlosť odmeru nebola dostatočne veľká) takže sa na PL streľbu moc nehodili.
Problémom bol aj rozptyl dopadu striel pri streľbe naraz z oboch hlavní vo veži, ktorý bol na 19 300 m až 483 m. Preto bolo vyvinuté zariadenie, ktoré oneskorovalo výstrel jedného dela oproti druhému, takže delá vlastne nestrieľali naraz ale s oneskorením. Toto redukovalo rozptyl o 10 - 15%.


TTD dela:
Ráž dela: 203,2 mm
Rok konštrukcie: 1914 (záverový mechanizmus)
Rok zavedenia do služby: 1931
Hmotnosť dela: 18,7 t
Dĺžka dela: 10,31 m
Dĺžka hlavne: 10 m
Dĺžka vývrtu: 8,48 m
Vývrt: 48 drážkový Uniform RH 1 in 27,56
Objem komory: 68 dm^3
Rýchlosť streľby: 3 - 5 za min.*
Pracovný tlak: 3130 kg/cm^2
Max. dostrel: 29,400 km pri námere 45°
Približná životnosť hlavne: 320 - 400 výstrelov
Zásoba munície na hlaveň: 120 - 126


Munícia:


protipancierová (AP) Typ 91: dĺžka: 90,62 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: 3,11 kg
vysokoexplozívna (HE): dĺžka: Typ 91 - 91 cm, Typ 0 - 88 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: 8,2 kg
protilietadlová sankaidan: dĺžka: 86,55 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: ?
Výmetná náplň: 33,8 kg (2 balíky)
Úsťová rýchlosť: AP a HE: 840 m/s, iluminačná: 710 m/s a sankaidan: ? m/s


Protilietadlové náboje sankaidan


Strely boli okrem vlastnej výbušnej náplne plnené zápalnými trubkovitými náložami. Po výstrele časová rozbuška nastavená na asi 1000 m zapálila výbušnú náplň, ktorá vytvorila z plášťa strely asi 20° kužeľ smerovaný dopredu. Zápalné nálože boli zapálené o 0,5 sek potom a vytvorili plameň s teplotou cca 3000°C. Podľa amer. pilotov to však bola skôr efektná ako efektívna protilietadlová zbraň.


Uloženie dela:


Delá boli uložené v dvojdelových vežiach.
Označenie veží: Takao - Model E, Maya - Model E1, Furutaka - Model E2, Mogami - Model E2 Mod., Tone - Model E3, Aoba - Model C, Myoko a Nachi - Model D
Hmotnosť veže: 166 - 175 t
Námer: C a D - -5°/+40°, E - -5°/+70°, ostatné - -5°/+55°**
Odmer: 120° na obe strany
Rýchlosť námeru: E a E1 - 12°/s, ostatné 6°/s
Rýchlosť odmeru: 4° za sekundu
Uhol nabíjanie diel: +5° alebo +7°
Záklz dela: ? m
Vzdialenosť osí diel vo veži: 190 cm


Delá boli použité na všetkých japonských ťažkých krížnikoch.


* v uhloch blízkych maximu len 2 - 3 za min, výťah na náboje vo veži Model E nebol schopný podávať náboje rýchlejšie ako 4 za min.


** veža č. 2 na krížnikoch triedy Mogami musela pri otáčaní cez pozdĺžnu os lode mať námer minimálne 12°. Pri nižšom by jej hlavne narazili do veže č. 1.(pôvodné delá ráže 155 mm, ktorými bola vyzbrojená boli kratšie).
URL : https://www.valka.cz/20-cm-L-50-kanon-typ-3-t33086#119385 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pár poznámek


20 cm/50 (8") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 2) byl používán na všech těžkých křižnících stavěných nebo modernizovaných koncem třicátých let. Dělo bylo vyvinuto z 20 cm/50 (7.9") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 1) Úpravou ráže a závěru děla
Tento kanón byl hlavní výzbrojí těžkých křižníků a letadlovývh lodí Akagi a Kagy.


TTD:
Označení: 20 cm/50 (7.9") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 1)
Určení:
Těžké křižníky: třída Furutaka, Aoba, Myoko
Letadlové lodě: Akagi a Kaga
Thajsko: Dhonburi
Ráže:200,7 mm = 7,9"
Datum zkonstruování: okolo 1920
Datum zavedení do výzbroje: 1923
Váha děla: 17.6 t (17.9 mt)
Délka děla: 10,0 m
Délka hlavně: 9,144 m
Počet drážek: 48
Objem nábojové komory ?


Rychlost střelby:
Na křižnících třídy: Aoba a Furutaka 2 rány/minutu
Ostatní: 3 až 5 ran za minutu

Munice
Typ a hmotnost:
APC Type 5 - 110 kg
APC No. 6 / Type 88 -110 kg
HE Type 4 - 110 kg


Hmotnost trhaviny
APC Type 5 - 2,9 kg
APC No. 6 / Type 88 - 2,84 kg
HE Type 4 - 7,3 kg


Délka projektilu 76,2 cm
Hmotnost náplně nábojky: ( stř. prachu) 32,55 kg (53 DC)
Úsťová rychlost: 870 m/s
Pracovní tlak: 3 000 kg/cm2
Vypočítaná životnost hlavně: 300 výstřelů
Munice na hlaveň: 120 nábojů

Dostřel
Pro granát o hmotnosti 110 kg AP Shell
Dostřel při náměru 25° 24 000 m
Dostřel při náměru 40° 26 700 m
Dostřel při náměru 45° 28 000 m

Parametry věže
Dle umístění
Singl ve věži Furutaka : A
Akagi (6) a Kaga (6) : A1
Akagi (8) a Kaga (10) modernizované: A1
Dvě děla ve věži (dvojčata)
Akagi a Kaga : B
třída Aoba (3): C
třída Myoko (5): D
Hmotnost A: 56,6 t (57,5 mt)
C a D dvojčata : 154,5 tons (157 mt)


Náměr
A a A1: -5 / +25 °
B dvojčata: -5 / +70 °
C a D dvojčata: -5 / +40 °
Rychlost otáčení C a D dvojčata : 6 ° za sekundu


Odměr
Křižníky
A, B, X a Y: +150 / -150 °
C: +20 / +160 °
Letadlové lodě:
+20 / +160 °
Rychlost udílení náměru C a D : 4 ° za sekundu
Nabíjecí náměr A, A1 a C: +5 to +9 °
B: +5 °


Zdroj:
J. Campbell: Naval Weapons of World War Two
URL : https://www.valka.cz/20-cm-L-50-kanon-typ-3-t33086#235016 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more