Main Menu
User Menu

Military history website

6. armáda [1914]

6. Armee / 6th Army

     
Název:
Name:
6. armáda
Originální název:
Original Name:
6. Armeekommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.12.1914
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-27.12.1914 Vrchní velitelství ozbrojených sil na Balkáně
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1914-27.12.1914 balkánské válčiště / Balkan Theatre of War

Velitel:
Commander:
DD.08.1914-27.12.1914 Potiorek, Oskar (Feldzeugmeister)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.08.1914-DD.12.1914 Böltz, Eduard von (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1914-30.04.1915 15. sbor
DD.07.1914-DD.05.1915 16. sbor
24.10.1914-DD.12.1914 13. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-27.12.1914 15. sbor
DD.08.1914-27.12.1914 16. sbor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk


Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/6-armada-1914-t69539#380060Version : 0
MOD