1. československá armáda na Slovensku

1st Czechoslovak Army in Slovakia / 1. československá armáda na Slovensku
     
Název:
Name:
1. československá armáda na Slovensku 1st Czechoslovak Army in Slovakia
Originální název:
Original Name:
1. československá armáda na Slovensku
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Československá armáda na Slovensku Czechoslovak Army in Slovakia
Datum zániku:
Disbanded:
28.10.1944
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
Dislokace:
Deployed:
10.09.1944-26.10.1944 Banská Bystrica, ? /
26.10.1944-28.10.1944 Donovaly /

Velitel:
Commander:
10.09.1944-07.10.1944 Golian, Ján (Brigádní generál)
07.10.1944-28.10.1944 Viest, Rudolf (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.09.1944-28.10.1944 Nosko, Július (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:


Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, kolektiv autorů Múzea Slovenského národného povstania, B. Bystrica 1994, ISBN 80-85342-05-7
Václav Štefanský - Armáda v Slovenskom národnom povstaní. Bratislava 1984
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#490098 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rozkazem velitele československé armády na Slovensku č. 250 44 Taj. 3 odd. 1944 ze dne 9. září 1944 byla československá armáda na Slovensku ke dni 10. září 1944 reorganizována a přejmenována na 1. československou armádu na Slovensku. Velitelství 1. československé armády na Slovensku zaniklo dne 28. října 1944.


Prameny:
Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, kolektiv autorů Múzea Slovenského národného povstania, B. Bystrica 1994, ISBN 80-85342-05-7
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#211209 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

velitel:
plk. gšt. (později brig. gen.) Ján Golian (do 7. října 1944)
div. gen. Rudolf Viest (od 7. října 1944)


náč. štábu:
mjr. gšt. Július Nosko


Prameny: dtto
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#211216 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Při reorganizaci 10. září 1944 byly zrušeno členění armády na dvě obranné oblasti a vzniklo šest taktických skupin:


I. taktická skupina - KRIVÁŇ
II. taktická skupina - FATRA
III. taktická skupina - GERLACH
IV. taktická skupina - MURÁŇ
V. taktická skupina - ĎUMBIER
VI. taktická skupina - ZOBOR


Už 8. září byla rozkazem Velitelství československé armády na Slovensku vytvořena letecká skupina.


Prameny:
dtto
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#211292 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitel:
Golian Ján, plk. gšt, později brig. gen (do 7.10.)
Viest Rudolf, div. gen. (od 7.10.)
Zást. velitele armády:
Golian Ján, brig. gen. (od 7.10.)
Náčelník gen. štábu armády:
Nosko Július, mjr. gšt.


Přidělení:
Pobočník gen. Goliana:
Vozárik Bohumír, por. jezd.
Viaznica Ondrej, čet.


pobočník gen. Viesta:
Petro Michal, npor. pěch.


Styčný důstojník-Moskva:
Pavlovič Michal, npor.
Styčný důstojník-Londýn:
Krátký Jaroslav, mjr.
Šimáček Jaroslav, npor. (od 8.10.)
Zolvik Miroslav, rtk. rtm.


1. oddělení-osobní:
Přednosta:
Bakoš Štefan, stot. (do 15.9.)
Kišš-Kalina Dezider, pplk. (po 15.9.)


Přidělení:
Dugas Leopold, npor. pěch.
Gašpar Pavel, npor. pěch.
Telgarský Jozef, por. pěch.
Cibulka Zoltán, por. pom. zdrav.
Gajdoš Karol, por. děl. v zál.


2. oddělení-zpravodajské:
Přednosta:
Kubo Ľudovít, npor. (do 1.10.)
Korecký Ján, kpt. pěch. (od 1.10.)


Přidělení:
Košár-Jafreňák Štefan, npor. pěch.
Sýkora Ladislav, npor. pěch.
Broska Peter, npor. pěch.
Saktor Ján, por. pěch.
Mráz Ján, čet. asp.
Čillík Rudolf, npor. pěch. (do 10.10.)
Malík Rudolf, por. pěch. (od 22.10.)
Gajdoš Karol, por. děl. v zál. (od 16.10.)
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#67248 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3. oddělení-operační:
Přednosta:
Pekník Karol, plk. gšt. (od 4.9.)


Přidělení:
Višňovský Vojtech, mjr. gšt. (1.9-9.9.)
Šulla Ján, stot. pěch.
Kleskeň Vladimír, por. děl.
Kočiščák Ján, por. děl. v zál.
Císař Jozef, npor. kanc.


4. oddělení-materiální:
Přednosta:
Ciprich Anton, mjr. gšt.


Přidělení:
Žiak Alojz, stot. pěch.
Pšeno Viliam, por. děl.
Martinec Ján, por. pěch.
Sitár Vladimír, por. v zál., JUDr. (do 29.9.)


Velitelství dělostřelectva:
Velitel děl.:
Hluchý Jakub, pplk. děl.


Přidělení:
Kleskeň Vladimír, por. děl. v zál.
Kosorinský Juraj, stot. děl. (od 10.10.)


Velitelství letectva:
Velitel:
Tóth, Jozef (major gšt.)
Velitel skupiny:
Ďumbala, Ondrej (major let.)
Vel. skupiny DPL:
Spišiak Ernest, mjr. děl.


Velitelství ženijního vojska:
Velitel:
Jurga Ľudovít, stot. žen. (do 30.9.)
Barčák Vít, stot. žen. (do 10.10.)
Souhrada Hynek, pplk. gšt. (od 10.10)


Přidělení:
Kabina Leo, por. žen. (do 12.10.)
Strähle Gustáv, por. žen. vz., Ing. (do 12.10.)
Rys Ján, por. pion. v zál.


Pionierska služba:
Přednosta:
Baraník Ladislav, npor. žen.


Velitelství spoj. vojska:
Velitel:
Marko Jozef, mjr. spoj.


Přidělení:
Králiček Karol, npor. tel. (do 16.10.)
Šándor Ladislav, npor. tel. v zál., Ing.
Poľavský Ján, por. spoj. v zál.
Tóth Ladislav, por. spoj. v zál.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#69994 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zbrojní správa:
Přednosta:
Hluchý Jakub, pplk. děl.


Přidělení:
Kleskeň Vladimír, por. děl. v zál.
Cvik Ondrej, npor. tech. zbroj.


Intendace:
Přednosta int. správy:
Danielovič Vojtech, pplk. int.
Zástupce přednosty:
Snopko Ján, pplk. int.


Přidělení:
Račica Juraj, stot. int.
Berec Vincent, stot. int.
Marčok Viktor, npor. hosp.
Hödl Kornel, npor. hosp.
Pyšný Valér, npor. hosp.
Dubek Gustáv, por. hosp.
Hrušovský Ondrej, por. hosp.
Bielich Karol, por. hosp., JUDr.
Korček Ján, por. hosp.
Kiš Ján, por. hosp.
Slanina Július, por. hosp.
Bratský Ján, por. hosp.
Bojsa Štefan, por. hosp.
Párička Pavol, por. hosp.
Haim Július, ppor. hosp.
Hrásko Bartolomej, por. hosp.
Chladný Jozef, ppor. hosp.
Brodský Anton, stot. hosp. (od 9.10.)


Armádní polní pokladna:
Přidělení:
Račica Juraj, stot. int.
Puobiš Ján, npor. pěch.
Bielych Karol, por. hosp. v zál.


Zdravotnická správa:
Přednosta:
Darvaš Štefan, pplk. zdrav., MUDr.
Zástupce přednosty:
Paškan Ján, pplk. zdrav., MUDr.
Přednosta lékárnické služby ZS:


Přidělení:
Doneckij Viktor, mjr. zdrav., MUDr.
Sokol Rudolf, npor. zdrav., MUDr.
Bukový Ján, por. zdrav., MUDr.
Blaškovič Dionýz, npor. zdrav. v zál., MUDr.
Krébes Eduard, por. zdrav. v zál., MUDr.
Kollár Július, npor. zdrav. v zál., MUDr.
Feldman František, por. v zál., PhMr.
Links Alexander, čet. asp., PhMr.
Berger Mikuláš, čet. asp., PhMr.
Ďuriš Ján, por. pom. zdrav., MUDr.
Hanuška Ján, stot. pom. zdrav.
Nábělek Ludvík, škpt. v zál., MUDr. (dočasně)


Veterinářská správa:
Přednosta:
Ferjenčík Mikuláš, pplk., MVDr. (do 12.9.)
Referent útočné vozby:
Čáni Štefan, plk. útv.
Přednosta dopl. služby:
Lichner Oskár, mjr. dopl.


Přidělení:
Weisz Imrich, npor. poč.
Zimák Jaroslav, por. v d. (od 8.10.)
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-armada-na-Slovensku-t73094#70758 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more