RUM - šabľa vz.1837 pre dôstojníkov pechoty

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Šabľa vzor 1837 pre dôstojníkov pechoty
Säbel der österreichischen Infaterieofficiere Modell 1837
Šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1837


Túto zbraň nosili generáli a dôstojníci všetkých peších jednotiek s výnimkou tzv. nemeckej pechoty a delostrelcov. Od šable vz.1836 pre mužstvo sa líši kovovou pošvou a štítkovými záchytkami na koši. Čepele dôstojníckych šabieľ sa od roku 1837 vyrábali v piatich dĺžkach od 790 mm do 860 mm. Vo výzbroji ostala do zavedenia šable vz.1850.
Zbraň má železnú súpravu s jednoduchým pásovým košom podobným zbrani pre mužstvo. Rukoväť drevená potiahnutá kožou, spevnená splietaným drôtom. Hlavica jednoduchá polkruhová, prechádzajúca do chrbta rukoväte s profilovanou objímkou.
Pošva železná s dvomi objímkami s puklicami a voľnými krúžkami, ukončená ostrohou.


Dĺžka zbrane: 961 mm
Dĺžka čepele: 835 mm
Šírka čepele: 26 mm
Hmotnosť: 620 g


Tieto rozmery sú vzhľadom na niekoľko dĺžkových variant zbrane a práva dôstojníkov na súkromnú úpravu zbrane iba orientačné.


zdroj:
Jan Šach, Petr Moudrý: Chladné zbrane v habsburskej monarchii, Ars-Arm Praha, ISBN 80-902043-4-1
Jan Šach: Chladné zbrane, Aventinum Praha 1999, ISBN 80-7151-232-X
Môj archív
URL : https://www.valka.cz/RUM-sabla-vz-1837-pre-dostojnikov-pechoty-t59475#214267 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more