Main Menu
User Menu

Military history website

Batbajan

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Batbajan (Bajan, ale aj Bezmer) – Chán povolžských Bulharov


Vládol ??? až 668


Podľa byzanských prameňov, po smrti chána Kubrata vládol nad prvou Bulharskou ríšou pravdepodobne jeho syn Batbajan. Avšak zoznam bulharských chánov hovorí o chánovi menom Bezmer. Podobne je to aj s datovaním počiatku jeho vlády. Podľa Byzantíncov to bolo v roku 651, ale podľa starobulharských prameňov to bolo v roku 665.


S istotou sa však dá povedať, že v roku 665 sa postupne začína rozpadať ríša chána Kubrata. Ríša sa rozdelila na tri časti. V dvoch zvyšných sa k moci dostali ďalší Kubratovi synovia Kuber a Asparuch. Oslabenie ríše využili kmene Chazarov. Batbajan sa so svojimi kmeňmi Chazarom poddal, ostatné kmene sa pohli smerom na západ a časom splynuli s inými etnikami. Len kmene vedené Asparuchom si zachovali „samostatnosť“.


Batbajan, resp. Bezmer zomrel pravdepodobne v roku 690.


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
www.wikipedia.com
URL : https://www.armedconflicts.com/Batbajan-t72224#255054Version : 0