Main Menu
User Menu

Military history website

Asparuch

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asparuch (Isperich) – bulharský chán


Vládol v rokoch 668 až 701


Asparuch sa narodil okolo roku 644. Jeho otec bol bulharský chán Kubrat, jeho bratom bol chán Batbajan. Pochádzal z rodu Dulo.


Počas vlády jeho brata Batbajana (665?-668) sa začala prvá Bulharská ríša rozpadať. O moc nad ríšou sa podelili Kubratovi synovia Batbajan, Kuber a Asparuch. Oslabenie a rozpad Bulharskej ríše využili Chazari a podnikali proti nej nájazdy. Asparuch so svojimi kmeňmi sa vydal na juhozápad. Prekročil Dnester a dostal sa k Dunaju. Na nejaký čas sa tu usadil, ale neskôr prekročil Dunaj a jeho kmene sa usadili pri byzanskej osade Odessos (dnešná Varna). Asparuch viedol rokovania s náčelníkmi miestnych slovanských kmeňov a uzavrel s nimi vojenské spojenectvo. Týchto sedem slovanských kmeňov a Severovia (takisto Slovania) uznalo Asparuchovu zvrchovanosť.


Tento bulharsko-slovanský vojenský zväz bol namierený proti Byzancii. V roku 680 byzanský cisár Konštantín IV. Pogonatos podnikol vojenské ťaženie proti týmto spojeným kmeňom. Časť byzanskej armády postupovala cez Trákiu proti moesijským Slovanom a druhá časť sa vylodila pri ústi Dunaja. Obe armády potom postupoval proti opevnenému sídlu Onglos. Konštantín však na Onglos nezaútočil, v Konštantínopole totiž vypukli nepokoje a cisár sa vrátil späť. Armádu však zanechal pri Onglose. Avšak byzantskí velitelia nemali odvahu zaútočiť na Onglos a rozhodli sa nalodiť a vrátiť sa do Konštantínopolu. Počas naloďovania na nich Bulhari a Slovania pri rieke Tiča zaútočili a spôsobili im značné straty.


Po týchto udalostiach, Asparuch pokračoval vo výbojoch proti Byzancii. Podarilo sa mu dobiť Moesiu. V roku 681, Asparuch vpadol do byzanskej Trákie. Konštantín IV. Bol nútený uzavrieť s Asparuchom mier a zaviazal sa mu platiť ročný tribút. Tým v podstate uznal Bulharskú ríšu (slovansko-bulharskú), ako samostatný štát.


V roku 685 porazili Bulhari Avarov, čím sa z avarskej nadvlády vymanil slovanský kmeň Timočanov. Ich územie bolo pripojené k Bulharskej ríši.
V roku 687 vypukla medzi Bulharskou ríšou a Byzanciou nová vojna. Byzanský cisár Justinian II. odmietol platiť Asparuchovi tribút a so silným vojskom vpadol do Macedónie, kde donútil Slovanov uznať zvrchovanosť Byzancie. Na spiatočnej ceste ho však Bulhari prekvapili a uštedrili mu drtivú porážku. Samotný cisár sa zachránil len útekom. Justinián II. bol nútený s Asparuchom obnoviť staré zmluvy.


Nie je jasné, kde a ako Asparuch zomrel. Existuje niekoľko teórii o jeho smrti. Najdôverihodnejšia z nich hovorí, že zomrel v bojoch proti Chazarom, niekde pri Dunaji. Stalo sa tak asi v roku 701.


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
www.wikipedia.com
URL : https://www.armedconflicts.com/Asparuch-t72277#255230Version : 0