Main Menu
User Menu

Military history website

381. bombardovací skupina (těžká) [1942-1945]

381st Bombardment Group (Heavy)

     
Název:
Name:
381. bombardovací skupina (těžká)
Originální název:
Original Name:
381st Bombardment Group (Heavy)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.08.1945
Nástupce:
Successor:
381. bombardovací skupina (velmi těžká)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
03.11.1942-01.12.1942 Boise, Gowen Field
01.12.1942-03.01.1943 Ephrata, Ephrata Army Airfield
03.01.1943-05.04.1943 Pyote, Pyote Army Airfield
05.04.1943-09.05.1943 Pueblo, Pueblo Army Air Base
09.05.1943-DD.06.1943 -
DD.06.1943-DD.06.1945 Ridgewell, US Army Air Force Station 167
DD.06.1945-DD.07.1945
DD.07.1945-28.08.1945 Sioux Falls, Sioux Falls Army Airfield
Velitel:
Commander:
DD.01.1943-09.01.1944 Nazzaro, Joseph J. (Colonel)
09.01.1944-06.02.1945 Leber, Harry P. Junior (Colonel)
06.02.1945-28.08.1945 Hall, Conway S. (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/381-bombardovaci-skupina-tezka-1942-1945-t3829#494555Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vytvořena jako 381st Bombardment Group (Heavy) 28.10.1942
Aktivována 3.11.1942
Navrácena zpět do USA v červnu až červenci 1945
Deaktivována 28.8.1945
Přetvořena na 381St Bombardment Group (Very Heavy)
Převedena do rezervy
Aktivována 24.7.1947
Deaktivována 27.6.1949

SQUADRONY
509th - 1948 - 1949
510th - 1948 - 1949
532nd - 1942 - 1945; 1947 - 1949
533rd - 1942 - 1945
534th - 1942 - 1945; 1947 - 1948
535th - 1942 - 1945; 1947 - 1949

STATIONS


24.07.1947-12.01.1948 Bellevue, Offutt Field
13.01.1948-27.06.1949 Bellevue, Offutt Air Force Base


COMMANDERS
Col Joseph J Nazzaro, leden 1943
Col Harry P Leber Jr, 9.1.1944
Lt Col Conway S Hall, 6.2.1945 - neznámé datum

CAMPAIGNS
Air Offensive, Europe
Normandy
Northern France
Rhineland
Ardennes - Alsace
Central Europe

DECORATIONS
Distinguished Unit Citations - Germany, 8.10.1943
- Germany, 11.1.1944

INSIGNE
None

Kódy jednotlivých squadron
533 - VP
534 - GD
535 - MS

Volací znak
L

Používaný letoun
B-17
URL : https://www.valka.cz/381-bombardovaci-skupina-tezka-1942-1945-t3829#10531Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

381. bombardovací skupina má vlastní webové stránky, kde je možno nalézt mnoho informací z historie činnosti: http://www.381st.org/bombgroup.html
URL : https://www.valka.cz/381-bombardovaci-skupina-tezka-1942-1945-t3829#46123Version : 0