Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor)

3D rádiolokátor

Radio locator doesn the P-90 is designed to zisťovanie air cieľov and to navedeniu their own fighter lietadiel. Radio locator doesn zisťuje tri súradnice, azimuth, šikmú diaľku and the height of the cieľa, works in decimetrovom pásme vĺn.

Basic parametre:
Diaľka zistenia stíhača MiG-17/diaľka zistenia height:48/- kmHc=100m
90/87 kmHc=500m
225/209 kmHc=3000m
294/292 kmHc=the 10,000 meter

Horna hranica zistenia cieľov: 50 km
Time rozvinutia on pripravenom post: 15 days


Source: www.vko.ru.
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohľad na anténny systém

Pohľad na anténny systém
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240809Version : 0
Anténny system together so systémom otáčania (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) bol umiestnený on železobetónovej konštrukcii. Simmilar sa here nachádzali part of the antenna-vlnovodnej route, prijímacie and vysielacie containers, vysielače synchrónneho servoprenosu otáčania along with blokom vysielania azimutálnych značiek, the force part of the otáčania and with prúdový zberač.
Velka hmotnosť anténnej part (130 ton) required aj špeciálnu konštrukciu železobetónového podstavca, oporno-otáčacieho zariadenia (OPU-oporno-povorotnoe ustrojstvo), which ensure otáčanie antenna rýchlosťou in rozmedzí (2,5 – 5)rev/min.
Other aparatúra bola umiestnená in prívesoch and kontajneroch. In the zostavy P-90, was aj 110-foot stožiar, ktorý sa umiestňoval 2 km from the radar and slúžil on the adjustment anténnych systémov.
Anténne-otáčacie zariadenie (APU-antenno-povorotnoe ustrojstvo) sa skladalo of two rovnakých anténnych systémov, umiestnených on the oporno-otáčacom zariadení, which have worked in over the pásme pracovných frekvencií. Every anténny system pozostával of vysielacej and prijímacej antenna, the antenna rozpoznávania and antenna system potlačenia aktívnych porúch.
Vysielacia antenna sa skladala z vlnovodného žiariča and dvojkrivého spotlight on rozmere 13,5x5m, sériovo vyrábané machines mali antenna the dimensions of the 13,5x7m.
Prijímacia antenna sa skladala of the parabolic mirror about the rozmere 18x15 m and from mnohokanálového žiariča, molded 21 parciálnych smerových charakteristík (diagramov) vo vertikálnej planes. Beam characteristics of the first ôsmich kanálov vo vertikálnej rovine bola 1 degree, smerom hore sa rozširovala, and in the 21-om channel mala width of 3.5 stupňa. Performance characteristics susedných kanálov income sa prekrývali on polovičnej level of performance. In sériovo vyrábaných rádiolokátorov bol number prijímacích kanálov increased to 24.
The antenna system potlačenia aktívneho rušenia bola skonštruovaná ako planar žiarič with a non-symmetrical parabolic reflektorom, vo vertikálnej rovine smerová characteristics covered charcoals in rozpätí from 0.5 to 25 degrees. In horizontálnej rovine smerová characteristics prekrývala maximum level bočných slučiek smerovej characteristics prijímacej antenna.
Vysielací system sa skladal from kryštálom stabilized riadiaceho generátora, násobiča frekvencie, pracujúceho in impulznom režime, modulátora and power klistrónového zosilňovača. Performance vysielača bol of 2.7-3 MW. In rádiolokátore P-90 boli štyri vysielače, after two pre each anténny system. Vo vysielacom zariadení boli prvýkrát used new konštrukčné elements, 3MW power zosilňovač - klystrón with kvapalinovým chladením, in modulátore komutujúci tyratrón.
Prijímacie zariadenie malo 42 prijímačov (21 kanálov x 2 anténne systems), prijímače boli dvojkanálové, designed pre súčasné prijatie, zosilnenie and spracovanie signálov two frekvencií: a And B pre prvú antenna, G and D pre species.
Air situácia sa display on the little typoch indikátorov: the indicator of the circular horizon, IKO, indicator "azimuth-diaľka" IAD, and the indicator of the height of the IV. All the indicators boli umiestnené in the act skrini, radio locator doesn mal 7 indicator box..
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Celkový pohľad na stanovište rádiolokátora P-90

Celkový pohľad na stanovište rádiolokátora P-90
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240961Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pohľad na časť prístrojových prívesov

zdroj:www.vko.ru

SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240985Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pohlad na skrine s indikátormi
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#240987Version : 0
The following photos are from the www.vko.ru.
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Klystron vysílače Agat

Klystron vysílače "Agat"
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu RTP

Pohled do přívěsu RTP
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu PKU

Pohled do přívěsu PKU
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Aparatura Kaskad spřažená s RLS Pamir

Aparatura "Kaskad" spřažená s RLS "Pamir"
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Komplet výnosných indikátorů na velitelském stanovišti

Komplet výnosných indikátorů na velitelském stanovišti
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do přívěsu PU

Pohled do přívěsu PU
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do kontejneru s přijímací aparaturou

Pohled do kontejneru s přijímací aparaturou
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Pohled do kontejneru s vysílací aparaturou

Pohled do kontejneru s vysílací aparaturou
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#242337Version : 0
The following diagrams are from www.vko.ru

Additional information to images Pamir_14_vyzar_diag.jpg and Pamir_15_vyzar_diag.jpg:

- both diagrams used for comparison due to the stíhacímu of the MiG-17

- orange outline - MiG-17

- blue contour - fighter aircraft T-3

- pink contour - bomber aircraft Tu-16

- the other descriptions are not, unfortunately, read


Additional information to images Pamir_16_vyzar_diag.jpg and Pamir_17_vyzar_diag.jpg:

- red outline - dvoufrekvenční mode when tau = 1 mikrosekunda

- green contour - single-frequency mode when tau = 3 microseconds

- blue contour - dvoufrekvenční mode when tau = 3 microseconds.
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory zjištění letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

Prostory zjištění letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory rozlišení výšek letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice

Prostory rozlišení výšek letounu s efektivní odraznou plochou odpovídající MiG-17 v amplitudovém režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory zjištění letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice

Prostory zjištění letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice
SOV - 5N91 / P-90 Pamir (3D rádiolokátor) - Prostory rozlišení výšek letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice

Prostory rozlišení výšek letounů s efektivní odraznou plochou odpovídající stíhacímu letounu T-3 a bombardéru Tu-16 v nominálním (jmenovitém) režimu práce stanice
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N91-P-90-Pamir-3D-radiolokator-t68673#242357Version : 0