Botulotoxin

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Článok:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#1995 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1 gram botulinu by dokázal údajně zabít 10 miliónů lidí
Botulotoxin - botulin

botulin
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#35012 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zkrácená a upravená verze epidemiologické studie SZÚ 2001


Ze epidemiologických údajů vyplývá, že zdrojem intoxikace botulotoxinem jsou zeleninové a masové konzervy. Clostridia se do konzerv dostanou prostřednictvím svých spór, které se nacházejí na špatně omyté zelenině nebo nedostatečně vypraných střevech zvířat. Za optimálních podmínek se ze spór vyvinou v konzervě bakterie Cl.botulinum a začnou produkovat botulotoxin, který je termolabilní, 15 minutový var je zničí. Dominujícím zdrojem jsou konzervy zelenin a masa, především ze zabíjaček, připraveny doma. Výjimkou nejsou ani průmyslově vyrobené konzervy, např. lečo s moravskou klobásou nebo jahodový kompot. Z domácích konzerv k nejčastěji udávaným patří uzené maso, tlačenka, paštika, klobásy, huspenina, sekaná, ale také petržel nebo fazole v kyselém nálevu. Z analýzy zdrojů, které byly vyrobeny průmyslově plyne, že počet postižených k počtu možných exponovaných je velmi malý.
Botulismus, jak známo, má několik forem: klasický neboli alimentární, ranný a kojenecký. V minulosti se lékaři nejčastěji setkali s případy alimentárního a okrajově kojeneckého botulismu. Epidemiologie ranného botulismu se změnila. Dříve se vyskytovalo toto onemocnění v souvislosti se vznikem rány (ve válce, při sportu apod.), která byla kontaminovaná spórami nebo vegetativními formami Cl.botulinum a to nejčastěji ze stolice. V současnosti incidence ranného botulismu stoupá s počtem narkomanů. Bylo zjištěno, že narkomani při dlouhodobé subkutánní aplikaci heroinu mají příznaky botulismu. U těchto osob je začátek respiračního selhání náhlý a bez obvyklých klinických obtíží zákeřný.
Ve většině registrovaných případů je botulismus diagnostikován klinicky, u jedné třetiny i laboratorně. Botulotoxin, který patří k nejjedovatějším substancím, které člověk zná, blokuje na zakončení periferních motorických nervů uvolnění acetylcholinu. Tím zabraňuje přenosu vzruchu z nervu na sval a dochází k obrnám. Klinické příznaky jsou zpočátku zažívacího charakteru (nevolnost, zvracení, křeče) tak, jako tomu bylo např. u žen v Dobříši, které konzumovaly jahodový kompot, ale tyto příznaky mohou chybět. Dominantní jsou příznaky z postižení periferních nervů: mlhavé vidění, ptóza-pokleslé horní vičko, mydriáza-rozšířené zornice, diplopie-dvojité vidění, dysfagie-poruchy zažívání, dysfonie-poruchy řeči, sucho v ústech, zástava střevní peristaltiky, zástava močení. Život ohrožuje ochrnutí dýchacích svalů. V některých případech lze diagnózu botulismu stanovit pomocí elektromyografických záznamů, které jsou v případě botulismu vždy typické, zatímco výsledky laboratorních sérologických vyšetření jsou mnohdy negativní a klinické příznaky nezřetelné .
Laboratorně lze botulismus diagnostikovat průkazem botulotoxinu v krvi, zvratcích, ve stolici postiženého, ve zbytku inkriminované potravy. Mikrob lze izolovat ze stolice osob. Rovněž se provádí biologický pokus na laboratorních myších.
V ranných poválečných letech nebyly alimentární intoxikace systematicky sledovány. Botulismus, vzhledem k jeho typickým očním symptomům (ptóza-pokleslé horní víčko, diplopie-dvojité vidění – obé důsledek obrny určitých okohybných nervů) diagnostikovali zejména oční lékaři.
Až v roce 1979 byl hlášen případ čtyřměsíčního kojence v o.Havlíčkův Brod. Po 60denní hospitalizaci se klinický stav dítěte s klasickými příznaky infekce upravil a onemocnění skončilo uzdravením. Druhý případ se vyskytl rovněž ve Východočeském kraji o 10 let později u osmiměsíčního kojence. Chlapec několikrát zvracel, byl plačtivý, spavý a měl nízkou tělesnou teplotu. 15.12.89 náhle zemřel (syndrom náhlého úmrtí kojence). Jako zdroj nákazy byl v anamnéze uváděn dudlík máčený v medu. Vzorky medu byly laboratorně vyšetřeny s negativním výsledkem.
Z evidovaných 102 případů alimentárního botulismu v ČR bylo 56 mužů a 27 žen. U 19 osob se v záznamech nepodařilo zjistit pohlaví, dá se však předpokládat dvojnásobně vyšší počet onemocnění u mužů už proto, že častěji konzumují studenou konzervovanou stravu.
Distribuce dle věku postižených ukazuje, že 76 případů bylo u dospělých osob a 11 u dětí. U 15 osob není věk znám. Geografická distribuce postižených osob označuje Jihomoravský, Severomoravský a Středočeský kraj za lokality s vyšším počtem hlášených případů.
Do roku 1989 nebylo hlášeno žádné úmrtí dospělého na botulismus. V roce 1990 zemřeli dva muži ze Severočeského kraje, zdrojem byli zakoupení sledi, které konzumovali po zcela nevhodné úpravě bez předchozího tepelného zpracování (třetí konzument se uzdravil). V roce 1993 zemřel jednašedesátiletý muž z Jihomoravského kraje, zdrojem byly zavináče.
Poslední smrtelný případ byla 60letá žena v okrese Most.
U ostatních registrovaných nemocných došlo po zahájení klasické léčby (podání směsi protilátek, proti botulotoxinu) k odeznění příznaků a uzdravení obvykle bez vedlejších následků.
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#48049 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Botulotoxin může způsobit těžkou intoxikaci nebo smrt v řádově velmi nízkých koncentracích. Uměle ho však (jako biologický prostředek) nelze připravit v absolutně čisté formě. Šance, že by někdo provedl biologický útok botulotoxinem s použitím několika gramů je tedy vysloveně zanedbatelná - irácká armáda nedosahovala žádných zásadních výsledků ani když použila bomby s náplní mnoha set kilogramů přečištěného roztoku botulotoxinu.
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#48054 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Botulin patry medzi jedovate latky, vyskytuje sa ako prašok alebo kvapalina. Je bez zapachu . Zasahuje nervovy system, telesne tkaniny, zposobuje dehydrataciu a ochrnutie. Učinna davka je pri vdychnuti 0,1 mg ,pri požiti 0,07 mg a pri vstupe cez pokožku (cez poranenie) 0,00007 mg na osobu.


- ------------------------
Článek byl přesunut ze zrušeného odkazu Botulin v rámci zlepšování přehlednosti fóra. Původním autorem je Michy, kterému se tímto omlouvám za to, že mě nenapadl důmyslnější způsob jak v rámci úpravy přehlednosti fóra článek přesunout a nezměnit jeho příslušnost k autorovi.
S pozdravem a přáním hodně síly do dalších diskuzí
Fleming
URL : https://www.valka.cz/Botulotoxin-t375#58155 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more