Main Menu
User Menu

Military history website

CHN - Type 210 (100 mm kanón)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Type 210 - jednohlavňový palubný kanón kalibru 100 mm použiteľný proti hladinovým, aj vzdušným cieľom.


Vyvinutý na základe francúzskeho 100 mm kanóna Creusot-Loire T100C pre použitie hlavne na palubách nových torpédoborcov triedy Type 052B (trieda Guangzhou) a Type 052C (trieda Lanzhou) a fregát triedy Type 054 (trieda Ma'anshan). Postupne inštalovaný aj na ďalšie plavidlá v rámci modernozácie hladinového loďstva ČĽR.


V 80-tych rokoch zakúpila ČĽR dva kanóny Creusot-Loire T100C, z toho jeden bol skúšobne nainštalovaný na fregate triedy Type 053HT-H ("四平" (Siping, 544)) a podrobený skúškam.


Kaliber: 100 mm
Počet hlavní: 1
Odmer: 360°
Systém riadenia paľby: strelecký rádiolokátor


Zdroj: www.sinodefence.com
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-210-100-mm-kanon-t66379#234934Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zbraň na prednej palube bangladéšskej fegaty Osman.


URL : https://www.valka.cz/CHN-Type-210-100-mm-kanon-t66379#235492Version : 0
MOD