Main Menu
User Menu

Military history website

CCFC (bojová látková ochrana tváre)

Combat Cloth Face Covering (CCFC)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Combat Cloth Face Covering (CCFC) je štandartizované látkové rúško určené pre armádny personál, ktoré v súvislosti s pandémiou COVID-19 navrhli a zaviedli Pozemné sily Ozbrojených síl USA. Rúško bolo predstavené dňa 18.11.2020 na 152. zasadnutí Vystrojovacej komisie (Army Uniform Board) a predpokladá sa jeho distribúcia pre všetkých nových vojakov od 2. štvrťroka 2021 v počte 2 ks na osobu. Pre stávajúcich vojakov bude rúško dostupné v príslušných vystrojovacích strediskách (Army & Air Force Exchange Service) rovnako, ako iné výstrojné súčiastky.

Vývoj a zavedenie ochranného rúška bolo realizované v špeciálnom urýchlenom režime, keďže od vznesenia požiadavky po jeho zavedenie a distribúciu uplynulo menej ako 12 mesiacov, zatiaľ čo štandartný postup pri zavádzaní, alebo zmenách výstroje trvá minimálne 18 až 24 mesiacov.

V súvislosti so zavedením štandartizovaného rúška sa ale zatiaľ nemenia stávajúce predpisy o používaní rúšok (látkových a jednorazových), ktoré si vojaci zabezpečili sami, alebo ktoré boli v predchádzajúcom období distribuované a bude ich možné používať aj naďalej.Zdroj: www.army.mil

CCFC (bojová látková ochrana tváre) - Combat Cloth Face Covering (CCFC) - oficiálne zavedená ochrana dýchacích ciest v Armáde USA.

Combat Cloth Face Covering (CCFC) - oficiálne zavedená ochrana dýchacích ciest v Armáde USA.
URL : https://www.valka.cz/CCFC-bojova-latkova-ochrana-tvare-t237965#658072Version : 0
MOD