Fosgén (CG)

Fosgen

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

FOSGÉN (CG)
(dusivá bojová látka)


Fosgén je bezfarebný plyn s vôňou podobnou zatuchnutej slame alebo hnijúcemu ovociu. Výpary môžu pretrvávať po určitú dobu v zákopoch a znížených oblastiach v čase bezvetria, alebo slabého vánku. Je relatívne málo stály, v teréne sa udrží 5–10 minút v lete a 10–20 minút v zime. Závažnosť otravy nemožno odhadnúť z okamžitých príznakov, a plný účinok môže byť zjavný až 72 hodín po expozícii. Akákoľvek fyzická činnosť alebo stres po expozícii látkou pravdepodobne znásobuje účinky a subletálnu expozíciu (nie smrteľnú) tak robí smrtiacou. Koncentrácia poškodzujúca pľúca nemusí byť rozoznateľná čuchom, keďže plyn nemá dráždivý účinok.


základné údaje:
názov: fosgén
označenie: CG; NCI-C60219
ďalšie názvy: Phosgene (anglicky); Collongite (francúzsky); Phosgen, Zusatz, Green Cross, D-gas (nemecky); Fosgeen (holandsky); Fosgen (poľsky); Fosgene (taliansky)
registračné číslo CAS: 75-44-5


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: karbonyldichlorid; dichlorid kyseliny uhličitej
vzorec: COCl2
molekulová hmotnosť: 98,92
bežný fyzikálny stav: ľahko skvapalniteľný bezfarebný plyn
zápach: plesnivá slama, hnilé ovocie
teplota varu: 7,6°C 1) / 7,8°C 2)
teplota topenia: -128°C 1) / -120°C 2)
hustota: kvapalný fosgén:
1,36 g/ml pri 25°C; 1,402 g/ml pri 7,8°C; 1,42 g/ml pri 0°C 1)
1,27 g/ml pri 20°C 2)
tlak pár:
186,65 kPa pri 25°C; 101,32 kPa pri 7,8°C; 74,66 kPa pri 0°C 1)
48,545 kPa pri 20°C; 15,609 kPa pri -10°C 2)
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: nehorľavý
teplota rozkladu: úplný pri 800°C
rozpustnosť: obmedzená vo vode; miešateľný s organickými rozpúšťadlami, ropou a mazacím olejom
hydrolýza: nereaguje rýchlo s vodnou parou;
okamžite reaguje s kvapalnou vodou (t1/2 = 0,25 s pri 13°C) za vzniku oxidu uhličitého a kyseliny chlorovodíkovej
stálosť pri uskladnení: stabilný v oceľových nádobách bez prístupu vody pri izbovej teplote minimálne rok, stabilita klesá s rastúcou teplotou
reakcie s kovmi a inými materiálmi: bez korozívneho účinku v suchom prostredí; kyslý a korozívny za vlhkazdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#373234 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

toxicita:
oči: počiatočné následky podobné účinku slzného plynu
pokožka: -
vdychovanie: pľúcny edém
ochrana: plynová maska
typ látky: dusivá látka s oneskoreným účinkom
účinok: okamžitý, alebo do 3 hodín - podľa koncentrácieodhad toxicity:
účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
smrť
vdychovanie/očný kontakt
LD50: 1500 mg.min./m3
2-60 min.
1
stredná
detekcia zápachu
vdychovanie
ED50: 6 mg/m3
sekundy
-
nízka

zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005letálna dávka LD50: 3200 mg.min./m3
prahová dávka ED50: 1600 mg.min./m3
zdroj: Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#373255 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fosgen patří mezi chemické zbraně - ty využívají toxicity některých chemických látek. Otravné látky jsou potom látky s vysokou toxicitou, schopné v bojových podmínkách vyřadit živou sílu nebo aspoň snížit její bojeschopnost.


Fosgen je dusivou otravnou látkou. Jedná se za normální teploty o bezbarvý plyn, vydávající charakteristický zápach hnijícího sena. Je velmi dobře rozpustný v některých jiných OL např. v dráždivých Clark I. a Clark II. Tyto směsi byly velmi oblíbené za první svět. války, protože oba Clarky snadno pronikaly filtry masek. V normálních podmínkách vydrží na terénu 15-20 min. v zimě až 1 hod. Jde o jeden z nejběžnějších průmyslových odpadů chemických závodů.


Při akutním zasažení je charakteristické škrábání v krku, slabost, bolest hlavy - tyto příznaky však rychle odezní a zasažený se po celou dobu skryté latence (30 min. - 6 hod. v závilsoti na koncentraci) cítí velmi dobře a zdravě. V tomto období však již lze sluchem zachytit bublavý zvuk na plicích, který signalizuje jejich poškození. Postupem času dochází k blednutí pokožky a při sebemenší námaze nastupuje tachykardie (zrychlený tep srdce) a dušnost. Tím se vyrovnává zahuštění krve vlivem změny propustnosti membrán a cév v plicích - už v důsledku této námahy může srdce selhat.
Posléze narůstá dechová frekvence a problémy při výdechu. Zasažený začíná vykašlávat velké množství (až 2 l denně) zpěněné kapaliny (plazmy). Ta nakonec může zaplnit plíce a udusit postiženého.


Pokud měl "štěstí" a byl zasažen v okamžiku, kdy byl v klidu (lze poznat podle zbravení pokožky - modrá = hypoxie modrého typu; byl-li zasažen v okamžiku fyzické námahy, barva jeho kůže bude šedá = hypoxie šedého typu, a příznaky nastupují ihned v plné síle. Tento typ nikdo nepřežije) ) může tuto fázi přežít a nastupuje regrese, pro kterou je charakteristická resorpce plazmy zpět do krve, zasažený se cítí lépe, dostává chuť k jídlu, nastupují však náhle čytřicítky horečky, následuje druhotná infekce (zápal plic), stav se rapidně horší , tachykardie se střídá s bradykardií (zpomalení srdeční činnosti).


Pokud zasažený přežije samotnou otravu, zpravidla umírá na druhotnou infekci. To nepatrné procento, které přežije i ji, má trvalé následky po zbytek života.


Fosgen je sice zastaralá OL, ale vzhledem k masovému použití v průmyslu je pravděpodobnost jejího použití stále vysoká, zejména u států třetího světa nebo v rukou teroristů.
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#62997 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fosgen a difosgen maju v plynnom skupenstve identicke toxikologicke vlastnosti:
-kumulativna LCt50 (koncentracia, veduca u 50% zasiahnutych k smrtelnej otrave) je 3.200 mg/m³/min; teda, pri expozicii (vdychovani otraveneho vzduchu) 1 minuta 3.2 g latky na m³ vzduchu; pri expozicii 2 minuty 1.6 g na m³ vzduchu; pri expozicii 10 minut len 0.3 - 0.35 g na m³ vzduchu; pri hodinovej expozicii je to len ca. 0.03 - 0.04 g na m³ vzduchu -- velmi nebezpecna kumulativna otrava, lebo hranica pre registraciu cuchom lezi okolo 0.05 g na m³ vzduchu a pri absencii detekcnych pristrojov spustajucich chemicky poplach sa mozu ludia vazne otravit bez toho, aby si to vobec spocitaku vsimli.
-pri velmi vysokych koncentraciach (nad 2 - 3 g/m³) prebieha otrava casto perakutne, s rychlo sa zhorsujucim stavom, sokom a absenciou latentnej fazy; prognoza mimoriadne nepriazniva (pri neposkytnuti okamzitej pomoci umrtnost obvykle 100%, aj pri intenzivnej lekarskej pomoci byva umrtnost nezriedka vyssia nez 40%);
-pri vysokych koncentraciach (0.3 - 2 g/m³) prebieha otrava obvykle akutne, s kratkou latentnou fazou (obvykle do 2 hod po preruseni expozicie); prognoza byva nepriazniva, umrtnost kolise od 40 do 80% pri absencii rychlej pomoci, s intenzivnou pomocou sa da znizit na ca. 20%;
-pri strednych koncentraciach (0.1 - 0.3 g/m³) sa po expozicii rozvija typicky obraz otravy fosgenom, znamy z 1. sv. vojny, s latenciou 4 - 12 hod, umrtnost kolise podla dostupnosti pomoci a vcasnej diagnozy otravy;
-pri nizkych koncentraciach (0.03 - 0.1 g/m³) po dostatocne dlhej expozicii zakerne kumulativne otravy s dlhou latenciou (casto 24 - 48 hod), umrtnost byva nizsia, nez pri perakutnej a akutne otrave, moze byt ale znacna v dosledku nerozoznania otravy vcas (ked nie je spusteny chemicky poplach a plyn nie je citit).
Liecba
Spociva v okamzitom preruseni expozicie (v poli nasadenie ochrannej masky a urychleny transport zasiahnutych mimo kontaminovanu atmosferu; pred vstupom do uzavretych protichemickych krytov odlozenie vsetkeho odevu v plynovej slucke, nakolko fosgen nasakuje do odevov; az potom mozne v cistej zone zlozit ochranne masky).
Okamzite je indikovany absolutny fyzicky pokoj, ani lahka namaha nie je pripustna; ako prva pomoc sa aplikuje okamzite ako je to mozne inhalacny kortikoid (inhalacne spreje pre astmatikov, napriklad PULMICORT, AEROBEC, ECOBEC alebo AUXILOSON), a to 4 vstreky, hlboko vdychnute za sebou (= 400µg beklometazónu, budezonidu alebo dexametazónu); tato davka sa opakuje kazdych 5 - 10 minut (aj ked nie su pritomne priznaky otravy!) celu dobu, kym nie je na mieste lekar s dalsou vybavou. Okrem toho je vhodne, pokial je to mozne, zaviest inhalaciu 100% kysliku, zvlhceneho, davka 12 - 15 L/min. Striktny telesny pokoj sa zabezpeci, pokial je to nutne (napr. panika, dusenie sa) aj podanim sedativa (diazepam). Otraveny ma byt umiestneny do polohy pololezmo, s pokrcenymi kolenami, tak, aby sa mu co najlahsie dychalo; prikrytim dekou ho chranime pred podchladenim.
Mozu sa podat male objemy (do 2 dcl) tepleho caju, vydatne sladeneho. Nepodavame vacsie mnozstva tekutin, ani pri smäde, lebo to moze zhorsit, ci zrychlit rozvoj plucneho edemu. Pokracujeme v 400µg davkach kortikoidneho inhalatoru kazdych 10 minut.
Lekar po zhodnoteni zavaznosti otrav postupuje u lahsich pripadov udrzovanim telesneho kludu na lozku, davkou 400µg kortikoidu inhalacne kazdu hodinu nasledujucich 24 - 48 hodin a restriktivnym pitnym rezimom; ak sa nedostavia komplikacie, je mozne tychto pacientov po 24 - 48 hod poslat do zazemia na rekonvalescenciu (vzdy nutna, i u najlahsich otrav, minimalne 2 - 4 tyzdne, s priebeznym RTG vysetrenim pluc).
Stredne tazke pripady sa liecia dalej 400µg kortikoidu inhalacne ca. kazdych 10 - 15 minut (4 - 6 x za hodinu), striktnym pokojom na lozku, obmedzenym prijmom tekutin a kyslikom, v pripade potreby sa podavaju diazepam na upokojenie a morfin opatrne na zmiernenie dusnosti. Ak sa v priebehu nasledujucich 48 hod dostavia komplikacie, pacient sa dalej osetruje ako tazke pripady.
Tazke pripady sa seduju (diazepam, morfin i.v. v infuzii), dalej sa podavaju vysoke davky injekcnych kortikoidov (napr. 250 - 1.000 mg metylprednizolonsukcinatu alebo ekvivalentna davka inych inj. kortikoidov) formou i.v.-infuzie, kyslik 15L/min, pri obstrukcii dychania odsavanie exsudatov z dolnych ciest dychacich, pri kolapse adrenalin a resuscitacia. Akonahle je to mozne, zabezpeci sa transport tychto postihnutych do lepsie vybavenej nemocnice v tyle, prognoza je tu velmi nepriazniva a po prekonani takto tazkej otravy obvykle nasleduje plna invalidita s trvalymi nasledkami.
Zhrnutie
1.) Nasadit ochrannu masku
2.) Okamzite transportovat zasiahnuteho mimo otravenej atmosfery, pokial mozno tak, aby nevyvijal ziadnu telesnu namahu
3.) V ukryte pred zlozenim masiek zasiahnuteho vyzliect donaha (plati pre vacsinu BChL)
4.) Potom snat masky
5.) Postihnuteho ulozit do pololezma, skrcit kolena, snazit sa ho upokojit verbalne, ak je dostupny diazepam, podat, pokial nestaci verbalne upokojovanie; chranit pred podchladenim (zakryt dekou apod.)
6.) Okamzite zacat podavat inhalacny aerosol kortikoidu, 4 vstreky co 5 - 10 minut. Dbat na spravnu inhalaciu (vstrek pri nadychu).
7.) Ak je dostupny kyslik, podat ho postihnutemu.
8.) Nepodavat viac ako 2 dcl tekutin
9.) Pokracovat v podavani inhalacneho kortikoidu do prichodu lekara, alebo transportu postihnuteho k lekarovi, aj ked nejavi ziadne alebo len minimalne priznaky otravy.
10.) Cely cas dbat na vlastnu ochranu (dvaja otraveni vojaci su horsi nez jeden).


Tento postup plati v podstate pre vsetky dusive BChL (fosgen, difosgen, chlor, chlorpikrin, perfluorizobuten, oxid dusicity ("hnedy" oxidant v niektorych starsich typoch balistickych rakiet)).


Klimmek: Chemische Gifte und Kampfstoffe, Stuttgart, Hippokrates, 1983. ISBN 3-7773-0608-8
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#231344 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Za WW1 se užíval v dělových granátech, minách nebo na "vlnový útok vzduchem". Na vlhkém vzduchu tvoří bílou hmotu.
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#124109 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kdyz uz jsme u toho, fosgen vznika horenim prasku z praskoveho hasiciho pristroje, proto je zakazano s timto hasit v uzavrenych prostorech, uvnitr budov atd.
URL : https://www.valka.cz/Fosgen-CG-t8273#23749 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more