Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - GD-1 (kalibračný vysielač)

ГД-1 (Генератор даних)

GD-1 slúžil ako kalibračný vysielač pre kalibráciu zameriavačov and control prijímacích stredísk. Arrived about broadband vysielač generujúci spectrum signálov.

Generated frekvencie:
base 1000 and 1500 kHz
ďalšie frekvencie 500 kHz and multiples of 0,5; 1,0; 1,5 MHz
Osadenie: 2Ž27L; 2 x 2P29L
Modulácia: permanent carrier wave
Napájanie: 2NKN24 + anódová batéria BAS80
Antenna: 2.7 m bars and rods

Source: own zbierka.
URL : https://www.valka.cz/SOV-GD-1-kalibracny-vysielac-t126847#429528Version : 0
MOD