Main Menu
User Menu

Military history website

Kódové značenie elektrónok

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím o zaslanie, ak má niekto kódy elektrónok a ich ekvivalentov používané v ČSLA. Už mám EP201, EP202, EP203, EP221, EV301.Po skompletovaní ich zverejním. Ďakujem, Miro OM3CU mail om3cu(at)centrum.sk (at) = @
URL CZ: https://www.valka.cz/Kodove-znacenie-elektronok-t92029#344105Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kodove-znacenie-elektronok-t92029#344105Version : 0
MOD