Krvavý Jom Kippur, 4. a 5. arabsko-izraelská válka, J.Wanner

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Známý historik a publicista prof. Jan Wanner se ujal vylíčení dramatického konfliktu mezi dlouhodobými rivaly, a to na pozadí celosvětové politické scény včetně vylíčení jeho jednotlivých peripetií od přepadení Izraele v den velkého náboženského svátku (1973) až po vrácení Sinaje a mír z Camp Davidu (1979). Knížka je I dnes vysoce aktuální, vždyť stále jde o oblast, kde zuří dennodenní boje, které hrozí přerůst ve velký, ne-li celosvětový konflikt.
1. vyd., brož., 356 stran, na 100 obr., 300 Kč, ISBN 80-7277-121-3
Vyšlo 3. 6. 2002


Do povědomí české veřejnosti se arabsko-izraelské války nepromítly nikterak rovnoměrně. Zatímco např. třetí z těchto konfliktů, známý jako šestidenní nebo červnová válka z roku 1967, byl uvítán takřka s nadšením jako symbolické vítězství izraelského Davida nad Sověty podporovaným arabským Goliášem, následující konflikty se už ocitly ve stínu posrpnové "normalizace". O tom, že tzv. "vyčerpávající válka" byla ve skutečnosti tvrdou realitou, do níž narůstající měrou zasahovali Sověti, psala ostatně málo i většina západních komentátorů. Přispěl k tomu mj. i plíživý začátek této války. Dodnes se vedou spory, zda čtvrtá arabsko-izraelská válka začala už v červenci 1967, nebo potopením torpédoborce Ejlat 21. 10. 1967, či dokonce až formálním Násirovým zrušením příměří 27. 3. 1969. Také konec nebyl zcela zřejmý, neboť opětné vyhlášení příměří 7. 8. 1970 bylo neustálé zpochybňováno krátkodobými prodlužovacími lhůtami, které udržovaly napětí. Nejasné výsledky čtvrté arabsko-izraelské války navíc nedokázaly narušit ani v Izraeli, ale ani v řadách většiny izraelských stoupenců pocit nezlomné izraelské převahy nad arabskými sousedy. Byla to jedna z příčin, které předznamenaly nejen překvapivý začátek páté arabsko-izraelské války 6. 10. 1973, ale také její nečekaně těžký, v prvních dnech z hlediska Izraele dokonce existenční ráz. Neméně dramatický byl i závěr konfliktu, neboť v boji o prosazení příměří mezi 22. 10. a 25. 10. 1973 došlo k jedné z nejnebezpečnějších konfrontací mezi USA a SSSR v celém období studené války.
URL : https://www.valka.cz/Krvavy-Jom-Kippur-4-a-5-arabsko-izraelska-valka-J-Wanner-t5973#14017 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2Admin : Ako znie názov nakladateľstva ??? Kniha to vyzerá byť zaujímavá a zaoberá sa témou, ktorej sa dlhodobo venujem.
URL : https://www.valka.cz/Krvavy-Jom-Kippur-4-a-5-arabsko-izraelska-valka-J-Wanner-t5973#81789 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Možnosť objednať si knihu na tejto adrese.
URL : https://www.valka.cz/Krvavy-Jom-Kippur-4-a-5-arabsko-izraelska-valka-J-Wanner-t5973#101984 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V obchodě valka.cz už není k dostání... Pokud vás stále zajímá, zkuste se obrátit přímo na nakladatele - www.libri.cz.
URL : https://www.valka.cz/Krvavy-Jom-Kippur-4-a-5-arabsko-izraelska-valka-J-Wanner-t5973#148786 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more