Main Menu
User Menu

Military history website

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní

List of Air Base of Slovak Air Arms

Prehľad letísk used by the air component of childhood development of the Slovak brannej power in rokoch 1939-1944

Still letiská:
Bratislava - Vajnory
Malacky - Nový Dvor
Mokraď
Inside
Nižný Šebeš (Išľa)
Piešťany
Poprad
Spišská Nová Ves
the original wooden furniture Biskupice
Tri Oaks
Žilina


Poľné and temporary letiská:
Rohozná (Brezno nad Hronom)
Kamenica nad Cirochou
Ňaršany (today Ražňany)
Wine
Zolná
Hrabovec (Nižný Hrabovec ?)


Source:
Jiri Rajlich, Jiří Get - Slovak airmen 1939-1945; pages, 1991
,
https://www.valka.cz/topic/view/129426/Vinne-polne-letisko.
URL : https://www.valka.cz/Prehled-zakladen-Slovenskych-vzdusnych-zbrani-t127210#430565Version : 0
MOD

Quote - buko1 :

Prehľad letísk used by the air component of childhood development of the Slovak brannej power in rokoch 1939-1944

Nižný Šebeš
Išľa ?

Source: Jiri Rajlich, Jiří Get - Slovak airmen 1939-1945; pages, 1991


Niektorí writers and downstream nadväzujúci authors vo me vyvolávajú chaos ohľadom umietnenia letísk Prešov, Nižný Šebeš (teraz Nižná Šebastová, municipal part Prešov) and Išľa.
For example, in knihe Stanislav, Ján; Klabník, Viliam: Slovak air force 1944-1945 in chapter venovanej the departure of the Group of air arms (SVZ) in the USSR on the side of the 9 spomína departure machines Squadron 2 24.-25.7.1944 at the airport Išľa pri Poprad. In nasledujúcej movement spomína iba airport Presov. On the side 13 af spomína departure of gen Malára from the airport Nižný Šebeš. On ďalšej side again čakajú the return of the gene. Malára on letisku in Poprad and on letisku Išľa waited kuriéra with "dôležitými administrations and rozkazmi pre another procedure ...".
Evening 30.8.1944 sa in the castle in Kelemeši (today Ľubotice) about 19.00 hrs stretli executive pilots SVZ to prerokovali another procedure, or zostať on letisku Išľa, or odletieť either in Three Oaks, or to soviet russia. On the other hand, 17 mjr. Blackthorn nariadil príslušníkom guľometnej protilietadlovej defense blokovať the way from Presov to južnému the edges of the Nizhny Šebeša, to secure the protection of the airport until the departure of the SVZ. On page 24 of the sa zasa says: "Stot. Kriška sa popoludní that over pure of the day returned by air to Prešov and after 15.00 pm an envelope odovzdal colonel. gšt. F. Urbano. Sealed envelope with Golianovým rozkazom however 31.8.1944 not have ended up in the hands of the colonel. gšt. Talského, or found already SVZ on letisku in Nižnom Šebeši".

From the photos lietadiel with popismi from the airport Išľa, som chose a tie, the ktorých it's good to see other hills. The porovnanie som nafotografoval out of the way vedúcej from Prešov to Kapušian pri Poprad hill to the west from this airport Presov in the part of the Nižná Šebastová (airport Aero club Prešov and Vrtuľníkové that flank was to hold Ján Ambruša) with dominantným kopcom Guard and the hills Slanských vrchov to the east of him.
From porovnania me showed that spomínané letiská Išľa, Prešov and Nižný Šebeš is one and the clean airport. From the photos, but the nie is that for sure we see, or sa on lietanie use aj polia west of the dnešnej way Prešov - Kapušany (bližšie to kúpeľom Išľa), alebo len area dnešnej an air base. On page 11 of the sa because spomína that the " prešovskom letisku boli both freight Fw 58 spočiatku hangárované in provizórnom stanovom hangári, neskôr in dokončenom železobetónovom hangári (the hangar has built a firm Arnošt Narze rovnakého type, ako on letisku Kamenica nad Cirochou)". From this emerges if, that built infraštruktúra on civilnom letisku Išľa (Nižný Šebeš) sa definitely use aj pre SVZ and to the best zostať some tracks, and it speaks in favor of the premises terajšej an air base, where there is a large železobetónový old hangar (žiaľ find som or this is the pôvodný).

Authors Mgr. Ľuboš Demčák and Bc. Dominic Demčák on the site www.druhasvetova.sk I write:
Air force Východoslovenskej army formed:
- The first výzvedná squadron, nachádzajúca sa with the crew of the vo Finticiach, had šiestimi strojmi Fw 189, the two-strojmi Praga , lietadlom [url=https://www.valka.cz/topic/view/8598/Klemm-Kl-35D]Kl 35D and Fi 156.
- The second pozorovacia squadron with the crew of the umiestnenou in Nižnej Šebastovej mala k dispozícii 12 machines Š-328, 2 machines type Kl 35D and one Fw 58B, , [url=https://www.valka.cz/topic/view/70956/a Fieseler-Fi-156-Storch]Fi 156 and W 34. Tieto two squadrons štartovali from the airport Nižná Šebastová pri Poprad.
- Dvanásta stíhacia letka, that mala umiestnenú crew in the Kapušanoch pri Poprad, with letiskom in Nižnom Hrabovci, had piatimi strojmi B-534, Bk-534, štyrmi Bf 109G-6 (ex. 13. squadron), Fi 156 and . Pop Group air weapons mala together 37 lietadiel (another source uvádza 42 and another again 33 lietadiel, what súvisí with kolísajúcimi počtami jednotiek) and 550 mužov. Except the boli on the [url=https://www.valka.cz/topic/view/125990/Spisska-Nova-Ves-airport-1936-2001]letisku in Spišskej New Vsl 3 lietadlá type of Š-328 3 Ju 87D Stuka[8].
[8] CLEMENT, TO. Charles - LOADING, Břetislav. The Slovak army 1939-1945. 2003, p. 75-76.Som curious, or sa my hypothesis about the identity of the airport is confirmed, alebo nie .....
>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

Kopec v pozadí je časť Slanských vrchov, na obr. 014 Slanske Vrchy - celok je na jeho ľavej hranici za budovou s červenou strechou.

Zdroj foto: Stanislav, Ján; Klabník, Viliam - Slovenské letectvo 1944-1945.

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Tmavozelený kopček za budovou s červenou strechou porovnaj s ďalšími dvoma fotografiami.

Zdroj foto: Vlastné

Tmavozelený kopček za budovou s červenou strechou porovnaj s ďalšími dvoma fotografiami.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - V pozadí je časť Kapušianskeho hradného kopca, silueta je myslím jednoznačná. Kopec sa nachádza severozápadne letiska.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

V pozadí je časť Kapušianskeho hradného kopca, silueta je myslím jednoznačná. Kopec sa nachádza severozápadne letiska.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Časť kapušianskeho hradného kopca.

Zdroj foto: Vlastné

Časť kapušianskeho hradného kopca.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - V pozadí kopec Stráž.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

V pozadí kopec Stráž.

Zdroj foto: Šumichrast, Peter; Klabník, Viliam: Slovenské letectvo 1939-1944

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Kopec Stráž. Skupina stromov na pozadí poľa priamo v smere na najvyšší kopec ukrýva kúpele Išľa, podľa ktorých sa nazývalo aj letisko.

Zdroj foto: Vlastné

Kopec Stráž. Skupina stromov na pozadí poľa priamo v smere na najvyšší kopec ukrýva kúpele Išľa, podľa ktorých sa nazývalo aj letisko.

Zdroj foto: Vlastné

>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Mapa Šarišská vrchovina - Branisko, VKÚ Harmanec 1995

Mapa Šarišská vrchovina - Branisko, VKÚ Harmanec 1995
>>Přehled základen Slovenských vzdušných zbraní - Ortofotomapa letiska z roku 1950. (Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)

Ortofotomapa letiska z roku 1950. (Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)
URL : https://www.valka.cz/Prehled-zakladen-Slovenskych-vzdusnych-zbrani-t127210#435648Version : 0
MOD