Main Menu
User Menu

Military history website

P-500 Bazalt (4K80) [kód NATO SS-N-12 Sandbox]

П-500 Базальт (4К80)

     
Název:
Name:
4K801) (P-500 Bazalt)
Originální název:
Original Name:
4К80 (П-500 Базальт)
Kategorie:
Category:
těžká protilodní střela
Výrobce:
Producer:
Orenburský strojírenský závod, Orenburg /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1970-DD.MM.1987 (do výzbroje zaradené v roku 1975)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
cca 500
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.10.1969 (vývoj od 25.02.1963, skúšky 10/1969-1974)
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
P-500 Bazalt
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
SM-240 (zdvojené odpaľovacie zariadenie s dvomi raketami v kontajneroch a dvomi v zásobníku / dual launcher with 2 missiles in containers and 2 missiles in magazine)
SM-241 (zdvojené odpaľiovacie zariadenei s dvomi raketami v kontajneroch / dual launcher with 2 missiles in containers)
SM-248 (jednoduché odpaľovacie zariadenie s jednou raketou v kontajneri / single launcher with 1 missile in container)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
Argon
Legenda
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
palubní
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) kód námorníctva; Kód NATO: SS-N-12 Sandbox
Zdroje:
Sources:
rbase.new-factoria.ru
https://arsenal-info.ru/b/book/3877475624/11#lt__10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F-500
URL : https://www.valka.cz/P-500-Bazalt-4K80-kod-NATO-SS-N-12-Sandbox-t186110#561372Version : 0
MOD
P-500 Bazalt (index URAV navy ... 4K80, code NATO SS-N-12 Sandbox)

Protilodná strela with a flat flight path. Is použiteľná of ponoriek even from the surface plavidiel. In the arsenal of the sovietskeho námooníctva established in the year 1975, spočiatku on 10 ponoriek the Project 675 (submarine vybevené missiles Bazalt got označenie Project 675MK and Project 675MU), where they replaced missiles P-35. Since 1977 they are missiles P-500 súčasťou aj surface plavidiel - spočiatku lietadlových krížnikov Project 1143 and neskôr missile krížnikov Project 1164. The first 3 krížniky Project 1143 mali's time of 4 double odpaľovacie zariadenia SM-240 with a time of 8 missiles in kontajneroch and more 8 in zásobníkoch (Kiev - 12/1975, Minsk - 09/1978, Novorossiysk - 08/1982). 4 krížnik of this project (Project 1143.4, Адмирал Флота Советского Союза Горшков, respectively. Baku) he was in decembri 1987 equipped with 6 twin-odpaľovacími zariadeniami SM-241 with 12 missiles in kontajneroch. On krížnikoch Project 1164 bolo inštalovaných 16 separate odpaľovacích zariadení SM-248 sa 16 missiles in kontajenroch, without supplies náhradných rakiet.

The development of protilodnej strelas with a flat flight path (in sovietksje/Russian terminológii okrídelenej missiles) sa, started 28.02.1963 the decision of the government (Soviet ministrov USSR) no 250-89, which bola vývojom poverená konštrukčná koncelária OKB-52 MAP. Equal rozhdnutím sa began to behold the development of the protilodnej shot P-120 Malachite. The preliminary draft was completed in decembri 1963, from októbra 1969 to októbra 1970 prebiehali pozemné skúšky rockets. Koncom the year 1970 they started the flight skúšky and in 1974, boli has successfully completed troop skúšky, which predchádzali zaradeniu rockets to the loadout in the year 1975. odpaľovacie zariadenie bolo developed Konštrukčnou kanceláriou špeciálneho strojárenstva in Leningrade under the leadership of hlavného konštruktéra In.In. Černeckého.P-500 Bazalt konštrukčne vychádza of missiles P-35, pričom využíva obodbné vypúšťacie zariadenie. Súčasne bola planned as a replacement rakiet P-6, so has aj similar zákaldné rozmerovo-hmotnostné characteristics. It použitie on submarines is limited nemožnosťou it odpálenia the bottom level.

Rocket has inerciálne navedenie with možnosťou nastavenia trajekórie flight, combined in záverečnej phases of flight with aktívnym rádiolokačným by entering. The rocket works so systémom riadenia paľby Argon and Legend, prostredníctvom ktorých it is possible to poskytovať aj ciele zistené prieskumnými lietadlami Tu-95RC, or vrtuľníkov Ka-25RC so systémom Success / Success-At, or Ka-31, pričom is possible spresňovať details of cieli aj after the missile launch.
Basic tactical-technical data of rockets:
Dostrel: 550 km
The rate of flight: 2 - 2.5 M
Dĺžka rockets: 11700 mm
Priemer rockets: 880 mm
Rozpätie krídel: 2100 mm
Štartovacia hmotnosť: 4800 kg
Hmotnosť combat warhead: 500 (1000?) kg (konvenčná hlavica), mohutnosť nuklárnej warhead 350 kt
Altitude: 5000 m after štarte, 50 m in záverečnej phase navedenia
Engine:
- flight: TRD 17-300 (ТРД 17-300)
- launch: rocket (solid fuel) 4L44 (4Л44)
Source: rbase.new-factoria.ru
https://www.cruiser-moskva.info/arms/p1000.htm
.
URL : https://www.valka.cz/P-500-Bazalt-4K80-kod-NATO-SS-N-12-Sandbox-t186110#543057Version : 0
MOD