Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie)

1L15-1 - is the designated pre timely upovedomovanie veliteľa operators (cooperatives) protilietadlových strelcov about mieste, smere movement and the jurisdiction of the air cieľov ("own - cudzí") in priestore rozmiestnenia PL strelcov.
Informácia of air situácií progresses on the "terminal" after rádiokanále of veliteľského stanovišťa form kódogramu.

Použitie: ľubovoľné portable protilietadlové missile ensembles, sovietske/Russian automated system velenia AD

Tactical-technical characteristics:
Frekvenčný range: 37,000 - 51,950 MHz,300 kanálov with krokom 50 kHz
Citlivosť "the terminal" (except frekvencii 37,000, 40,000, 47,000, 50,000 MHz so zníženou citlivosťou) nie horšia ako: 10 mV,
Vzdialenosť radio income, on a field: nie viac ako 15 km,
range topopripojenia: 0,2 - 99,9 km,
Zone zobrazenia matrix svetelnodiodového indikátora: 25,6 x 25,6 km
Rozlišovacia schopnosť matrix indikátora in smere juh-north, west-east: 1.6 km
Luminiscencia svetelných diód pri display cieľov jurisdiction "cudzí": impulzná frekvencia of 3.56, priesvit 2
Luminiscencia svetelných diód pri display cieľov prislušnosti "own": nepretržitá or impulzná frekvencia of 1.06 Hz priesvit 1,03
The number of súčasne displayed cieľov: nie viac ako 4
Time zobrazenia prijatej any idea as to cieli: 9,5 ± 1,5 with
Prítomnosť pa and svetelnej signalizácie: strata spojenia, zrušenie topopripojenia, nefunkčnosť batteries, prítomnosť cudzieho cieľa in the zone zobrazenia
Time nabehnutia on mode after turning on the napájania: to 7 with
Mode of work: an unbridled denný and nočný (24 hrs.)
Time nepretržitej work "terminal" from the pripojeného sourceand prúdu without exchange článkov pri temperature prostredia from - 50 to + 50: 12 pm
Dimensions: 340 x 240 x 186 mm

"Terminal" is zostrojený on integrated mikroschémach with the use of GIM (hybrid zmiešaná integrálna mikrozostava)..
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152880Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1L-15-1 - terminál zobrazenia vzdušnej situácie (prepáčte zníženú kvalitu fotografií, ale povaľuje sa mi to na CD už od roku 2001)
RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie) - Obr. 2 - Pohľad na terminál

Obr. 2 - Pohľad na terminál
RUS - 1L15-1 (terminál zobrazenia vzdušnej situácie) - Obr. 1 - Uloženie v truhlíku

Obr. 1 - Uloženie v truhlíku
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152890Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obr. č.1:
1 - prepravná bedňa
2 - terminál
3 - súprava náhradných dielov
4 - napájací zdroj


Obr. č. 2:
1 - anténa pre príjem dátovej informácie
2 - návod na použitie, plátená taška
3,4 - ovládacie prvky režimu činnosti
5 - ovládací prvok topopripojenia
6 - svetelnodiódové tablo (STRATA SPOJENIA, VÝMENA BATÉRIE,ZÓNA, TOPOPRIPOJENIE)
7 - matricový svetelnodiódový indikátor, po obvode ktorého je upevnený rám na zakreslenie orientérov (orientačných bodov) terénu
8 - reproduktor
9 - vonkajší napájací zdroj
URL : https://www.valka.cz/RUS-1L15-1-terminal-zobrazenia-vzdusnej-situacie-t40028#152894Version : 0
MOD