Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5N66 - rádiolokátor na zisťovanie nízkoletiacich cieľov systému S-300P.Rádiolokátor 5N66 pri preprave na návesoch 5T58
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N66-76N6-NVO-t40487#155367Version : 0
MOD