O poklad valky.cz - 103.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zakladám dalšie kolo našej súťaže:


Ak chcete byť zadávateľom, prihláste sa tu.


Súťaž začína zajtra; zadávateľ, ujmi sa kola!
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234915 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Takže na začátek:
Jsem lidská bytost Smile .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234935 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1) jsi muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234939 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To nezamlžím Sad
ad1) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234944 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2)Jsi evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234969 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V rámci dnešního prostorově-časového a kulturního chápání pojmu musím odpovědět
Ad 2) NE


Pozn.: Trochu jsem se jako zadavatel nezodpovědným vrtáním v nastavení profilu "odkopal", ale snad to kolega Koba nějak opraví
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234974 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3) Bol si vojak?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234978 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Confused: Confused: Hmmm - mimo jiného jsem vojákem byl vlastně také, takže raději odpovím :
Ad 3) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234984 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

4.) Ak som pochopil správne....Ázia?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234986 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Koukám, že ten pojmový rámec je na pochopení trochu složitější Wink. Tak jednoduché to zase není a proto ač nerad, musím odpovědět :


Ad 4) NE


BTW Doufám, že to byla otázka a ne tip Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#234992 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5) Preslávil si sa ako vojak?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235015 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zavřete oči přátelé, odcházím ( do ilegality) #Scatter
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235017 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Díky nezdolné námaze našich dobrých a hodných administrátorů, najmě Koby a Dava a velkomyslné shovívavosti našeho nejvyššího (vy víte koho) mohu opět zmizet v ilegalitě


I tak by se to dalo říci, takže opět raději odpovím :
Ad 5) ANO Smile Razz Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235020 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6) Amerikáňec? (míněn pochopitelně kontinent i s přilehlými ostrovy).
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235043 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evil or Very Mad Se skřípáním zubů ( a to všechno jen kvůli té závorce) :
Ad 6) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235066 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ad7) byl jsi živ ve 20. st?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235067 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Abych předešel pozdějším diskusím, tak k odpovědi musím připojit malou poznámku. Pokud kalendářní rok 1900 ( tzn. rok od 1.1.1900 do 31.12.1900) budeme počítat do 20.století pak odpovídám :


Ad 7) Ano


BTW "Ad" dávám já Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235080 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No to téda néééé, rok 1900 (do 31.12. 1900 včetně) patří do století devatenáctého. Žádný rok 0 nebyl, začlo se počítat od 1, takže 20. století začíná 1.1. 1901.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235082 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Někteří na to mají jiný názor (pokud použijeme formy nápočtu uplynulých roků po narození Krista) a proto ta poznámka s podmiňujícím způsobem: ..."pokud"... Já to teď řešit nebudu Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235083 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8) Bola tvojou rodnou rečou angličtina?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235084 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Máma mluvila trochu englicky, táta mluvil taky trochu englicky, takže nejspíše :
Ad 8) ANO Sad
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235088 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9.) Zucastnil si sa aktivne WWII?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235115 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - zadavatel :

Abych předešel pozdějším diskusím, tak k odpovědi musím připojit malou poznámku. Pokud kalendářní rok 1900 ( tzn. rok od 1.1.1900 do 31.12.1900) budeme počítat do 20.století pak odpovídám :


Ad 7) Ano


BTW "Ad" dávám já SmileNedělejte v tom chaos, 20.století začíná 1.1.1901 a končí 31.12.2000. Takhle to prostě je. Byla jednoznačně položená otázka a řekl bych že neni problém na ni jednoznačně odpovědět.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235116 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ad 9) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235128 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

10) Bol si vo vrcholovej politike? (myslím tým funkciu prezidenta, člena vlády či parlamentu)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235133 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Smile Těsně vedle. proto zní odpověď :
Ad 10) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235143 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

11) zúčastnil jsi se operace owerlord?edit: koba
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235152 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Tonto :

zúčastnil jsi se operace owerlord?ahoj. Vitam ta v sutazi, prosimta nezabudaj na pravidlo, ze otazky sa kvoli prehladnosti cisluju. Dakujem SmileAmiz: Nechcem napadat to, co si napisal, ale pamataj, ze to ako je otazka pochopena a zodpovedana je vec zadavatela. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235153 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

koba: Chtě nechtě musím souhlasit s Amizem, otázka byla jasná a odpověď by měla znít ANO nebo NE. 20.st. jsou roky 1901-2000. Mě osobně toto "pravidlo" hodně zavařilo v dějepisu , protože jsem měl vždycky chaos v tom jestli třeba rok 1866, je 19.st. nebo jak by se na první pohled zdálo 18.st., takže jsem si nakonec tohle pravidlo vtloukl do hlavy Wink
Takhle zadavatel odpovídá vlastně na uplně jinou otázku.
PS: Námitka je spíše technického rázu. Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235156 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

#Shocked Ať hledám jak hledám nikde to nemohu najít, takže s největší pravděpodobností :
Ad 11) NE


To Amiz a MART.in Very Happy Very Happy Very Happy A jakpak zněla moje odpověď ? To ANO bylo málo tučné ?Very Happy Very Happy Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235177 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

MART.in> Opakujem, mojim cieľom nie je hodnotiť, či Amiz mal, alebo nemal pravdu. Len hovorím, že postup zadávateľa pri odpovedaní nebol v nijakom ohľade proti pravidlám súťaže Very Happy . Už to teraz nechcem rozoberať (odporúčam prečítať pravidlá), venujme sa radšej vývoju kola, môžeme to rozobrať po ukončení kola, predtým položené príspevky na túto tému budú zmazané. Wink Arrow Arrow
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235181 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12) Jelikož si dnešní den připomínáme 90.výročí VŘSR (ať už je slavíme veřejně či v úzkém kruhu rodinném), chtěl bych se zeptat zda ses (alespoň hypoteticky) mohl zúčastnit VŘSR (tzn. zda jsi byl 7.11.1917 na světě).


Pozn. Abych předešel případným spekulacím, podotýkám že časové údaje se týkají Gregoriánského kalendáře.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235186 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ovšem s časem serveru jsem nějak nepočítal....... ten je mimo jakýkoli kalendář
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235187 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Smile Tak, tak - systémový čas je systémový čas. Pro zítřek už máš vystaráno Smile. Ale potěším tě jinak.
Když továryšč Uljanov přispíval svérázně k programu sjezdu sovětů, tak jsem ještě dlóóóóuho na tomto světě nebyl, tedy odpověď je :
Ad 12) NE Shocked
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235192 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Už mlčím, ani nemukám Laughing
Teda trochu si muknu:
13) Narodil jsi se během a nebo po roce 1920?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235218 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rolling Eyes Dyk sem už říkal, že to bylo dlóóóóóuho po úsvitu nového věku, takže odpověď je jasná :
Ad 13) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235227 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Trochu zvláštní odpověď, bylo to "dlouho po" 1917, ale dřív než 1920. Asi máme každý jiný názor na pojem "ještě dlouho po" Wink To jsem zvědav kdo se z toho vyklube Laughing
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235233 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To víš - relativita je sfiňa. Když jsem kdysi vojákoval, tak na kýžený odchod do civilu jsme čekali taky dlóóóóóóóóuho . A bylo to jen 24 měsíců #Fist A já to měl ještě o 21 dnů "prodloužené" Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235234 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

14) byl jsi letec ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235240 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Crying or Very sad Už se mi dech ouží, ale trochu jsem létal, tak musím odpovědět :
Ad 14) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235247 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15) Dosiahol si viac ako tri zostrely na rúrach?(myslené sú samozrejme prúdové stíhačky)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235253 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ad 15) NE
Připomínám kolegům, že od fčil začíná platit právo tipovací exklusivity tazatele. Pozor na systémový čas.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235277 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16) Bojoval jsi ve 2.sv.válce jako letec?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235280 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17) byl jsi stíhač?tip od boku : jsi nedávno zemřelý Paul Tibbets?edit čísla: koba
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235281 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Došlo prakticky k časové kolizi. Takže nejprve odpovím na otázku č. 16 kolegy Raka a pak počkáme půl hodiny (tazatel se jí však může vzdát Smile ) na jeho ev. tip. Po uplynutí této doby odpovím na otázku kol. Schlangeho (prosím, aby jí pak přečísloval na č. 17) a zároveň mu prozradím, zda se trefil. Je to sice tvrdé, ale myslím, že kolega Rak může použít tvůj tip také, pokud bude chtít Smile. Takový je už život
Ad 16) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235283 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OK, z mé strany žádný problém s tímto řešením, kdybych počkal až se to znovu načte po odeslání tak jsem si kolize všiml sám - a to bych svou otázku smazal.
sorry za komplikaci.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235288 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Žádný tip nemám, klidně můžeme pokračovat k otázce a tipu kolegy Schlangeho Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235289 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

No nechci tě Schlange strašit, ale Tibbets se narodil na začátku roku 1915 a ne po nebo na sklonku roku 1917, takže by se čistě "teoreticky" (velmi, velmi teoreticky Wink ) mohl zúčastnit slavné VŘSR jako zhruba 2,5-letý Laughing
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235298 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

je to opravdu jen od boku - to datum jsem si spočítal taky
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235301 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Díky kolegům za konstruktivní přístup
A teď se věnujme práci Smile
Ad 17) NE
A teď k tvému tipu. Zklamu tě. Paul Tibbets nejsem a ani být nemohu, podívej se na rok narození. Jsem jiný letec. #Evil Bat
Tím si také Schlange vyčerpal čas a já napjatě očekávám další otázku, kterou laskavě očíslujte č. 18
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235302 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

18) Létal jsi na čtyřmotorových bombardérech?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235318 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To nezamlžím, na těchto mamutech jsem mimo jiného létal také #angel , takže s úsměvem odpovídám :
Ad 18) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235320 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak ja si typnem trochu od boku. Nie si náhodou Robert Morgan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235322 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Memfiské krásce" jsem skutečně nevelel, takže:


Nejsem Robert Morgan


Je to sice vaše věc takhle střílet do tmy ale myslím, že by to ještě pár upřesňujících otázek sneslo. Náš nejmilovanější mi teď utrhne hlavu a Koba mě bude při tom držet za nožičky, ale vždyť například ani nevíte odkud jsem. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235323 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19) Bojoval jsi v Evropě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235353 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ad 19) ANO


Volný čas nastane po 15.51 Adminova času Smile, nebo 15.05 SEČ
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235359 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20) Si občan USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235362 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wink Takže otázku státní příslušnosti jste si vyjasnili :
Ad 20) ANO


Díky Stevoskově obětavosti mi zůstane hlava na krku.
Kníga něbúdět
Protože Stevosk svou šanci již promarnil, čekám další otázku Confused:


Nejprve však počkejte moment na shrnutí a malou nápovědu
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235364 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Veľmi som nepochopil, čo zadávateľ napísal o svojej záchrane. Twisted Evil
Chcem len upozorniť, že právo výhradného tipu platí polhodinu až po zodpovedanie otázky zadávateľom. Teda aj keď stevosk položil ďalšiu otázku, Michal mal stále právo na tip a v prípade správneho tipu by mu bola priznaná výhra. Právo výhradného tipu mohol prerušiť iba zadávateľ odpoveďou na stevoskovu otázku.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235365 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nejprve k výtce. Myslím, že vše proběhlo podle pravidel. Michal položil svou otázku v 2.53, já jsem odpověděl v 3.21, takže mu ochranná doba uplynula v 3.51 (ještě jsem na to rádoby humorně upozornil). Stevosk sice otázku položil v 3.36, ale já jsem mu na ní odpověděl až po marném, uplynutí ochranné doby Michala v 4.38. Navíc jsem upozornil, že Stevosk si své právo na tip vyčerpal již dnes dopoledne v 11.31 (pokud platí právo jednoho tipu denně). Takže nechápu, kde došlo k porušení pravidel. Mohu se však samozřejmě mýlit a proto počkám se shrnutím a nápovědou až na reakci moderátora, abych někomu neublížil.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235367 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nieee, to som nechcel ... hru neprurušujte. Ja len že som nepochopil, čo si napísal, ale to si nevšímajte... ja som zatiaľ nepodstatný. Mr. Green
Pravidlá samozrejme neboli porušené.


(Človeče, to je rešpekt, človek pípne a razom všetci stoja... nebojte ja vás mám veľmi rád, najmä teraz po dvadsiatej otázke... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235369 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To mi spadl šutrák ze srdce
Takže "Ring volný" -


Shrnutí :
Jsem lidská bytost
jsem muž
byl jsem voják a jako takový jsem se proslavil
jsem Amerikáněc z kontinentu a přilehlých ostrovů
žil jsem ve 20. století
mou rodnou řečí byla angličtina
aktivně jsem se zúčastnil druhé světové války
byl jsem letec
bojoval jsem ve druhé světové válce jako letec
létal jsem na čtyřmotorových bombardérech
bojoval jsem v Evropě
jsem občan USA.

Nejsem Evropan
nepocházím z Asie
nebyl jsem ve vrcholové politice
nezúčastnil jsem se operace Owerlord
nezúčastnil jsem se a ani hypoteticky jsem se nemohl zúčastnit VŘSR
nenarodil jsem se v roce 1920 ani po roce 1920
nedosáhl jsem tří a více sestřelů na proudových letadlech
nebyl jsem stíhač


Tipy :
Nejsem Paul Tibbets ani Robert Morgan


A nyní malá nápověda :
Létal jsem i v jiných válkách
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235370 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

21. Bol si vyznamenaný Medal of Honor?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235372 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

I když mám pěknou sbírku, tato mezi nimi není - takže :
Ad 21) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235374 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22/ Zemřel jsi v nějakém válečném konfliktu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235409 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ad 22) NE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235410 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

23) bojoval jsi i mimo WWII?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235415 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Shocked Laughing Upřesním tedy nápovědu :
Ad 23) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235416 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24) zemřel jsi ve 20. století ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235417 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Evil or Very Mad - Apage satanas - On mi našeptával, abych tam lupl zase nějakou podmínku nebo brutální implikaci, ale odolal jsem mu, proto odpovídám prostě :
Ad 24) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235446 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

25) Bojoval jsi v Korei?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235457 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Crying or Very sad I tam jsem se podíval, takže už mě asi máte :
Ad 25) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235474 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

26)Bojoval jsi v Korei na proudových (rozuměj turbínových-vyhneme se polemice o elektrických) letadlech?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235533 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Já si tipnu Maj. Gen. John "Jock" Henebry.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235534 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

#Sleep Shocked Jé, on si ještě někdo chce hrát?? Já si po včerejšku myslel, že už není zájem Smile
Takže nejprve odpovím na Darkfoldovu otázku, pak bude mít půlhodinu na tip (pokud se jej nevzdá) a pak odpovím na tip MART.ina.
Ad 26) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235542 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To MART.in - Je mi líto, ale:
Nejsem Maj. Gen. John "Jock" Henebry. #Fade in


a ani jsem být nemohl - viz otázka a odpověď č. 24
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235544 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

27) Zomrel si v roku 2000 v hodnosti plukovníka?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235547 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

#Fist Myslím, že už mě odpočítáváte Sad
Ad 27) ANO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235549 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Taky mi to pak došlo, ale už se mi to nechtělo mazat. Když už jsem si jednou tipl. Člověk si má nést následky za svoji blbost Wink
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235550 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tak ja si tipnem Thomas Ferebee
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235552 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Blahopřeji Stevosk
Ano jsem plukovník Thomas Wilson Ferebee, který jako bombometčík Enoly Gay zahájil novou éru v dějinách válek. On to byl, kdo svrhl první atomovou bombu v dějinách.
Jen tak mimochodem, jak jsi na mě přišel ? To ten rok 2000 ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235569 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Keby sa tu neviedla taká dlhá debata ohľadom storočia, uvedenú hlášku by som si nevšímal. Áno, rozhodne ma ten rok trkol. Inak najviac mi pomohol google Embarassed a to že nikdy nebol ocenený Medal of Honor. Naopak od začiatku som mal pocit, že to bude chlapík ktorý lietal v Kórei, avšak tým že to nebol stíhač si ma značne vyviedol z konceptu Laughing .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-103-kolo-t66372#235581 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more