Výcviková rota Lažany [1995-1997]

Training Company Lažany
     
Název:
Name:
Výcviková rota Lažany Training Company Lažany
Originální název:
Original Name:
Výcviková rota Lažany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1995
Předchůdce:
Predecessor:
Výcvikové středisko 4. radiotechnické brigády Vranov Training Centre of 4th Electronic Brigade Vranov
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1995-30.09.1997 41. radiotechnická brigáda
01.09.1995-30.09.1997 41st Electronic Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.10.1995-30.09.1997 Lažany, radiolokační stanoviště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Hrušovany, kasárny Hrušovany, Barracks
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.valka.cz
Vlatní atrviv
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-rota-Lazany-1995-1997-t188226#546904 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím přemístit do "Výcviková zařízení" /
Vzdělávací a výcvikové instituce
PODKATEGORIE: Výcviková střediska (také roty)
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-rota-Lazany-1995-1997-t188226#606556 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more