Šigemi, Kumao

Kumao Shigemi / 重見熊雄
     
Příjmení:
Surname:
Šigemi Shigemi
Jméno:
Given Name:
Kumao Kumao
Jméno v originále:
Original Name:
重見熊雄 / しげみ・くまお
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.04.1861 ?, prefektura Jamaguči /
15.04.1861 ?, Yamaguchi Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1928 ?
09.05.1928 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Pevnost Shimonoseki Commander: Shimonoseki Fortress
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/重見熊雄
URL : https://www.valka.cz/Sigemi-Kumao-t181124#531220 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Šigemi Shigemi
Jméno:
Given Name:
Kumao Kumao
Jméno v originále:
Original Name:
重見熊雄 / しげみ・くまお
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.02.1881-24.12.1883 Vojenská akadémia
20.11.1887-23.12.1890 Armádne vojnové kolégium
DD.02.1881-24.12.1883 Military Academy
20.11.1887-23.12.1890 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.12.1883 podporučík
27.04.1887 poručík
06.06.1890 kapitán
26.12.1894 major
27.12.1899 podplukovník
01.05.1903 plukovník
28.01.1909 generálmajor
11.05.1914 generálporučík
24.12.1883 Second Lieutenant
27.04.1887 Lieutenant
06.06.1890 Captain
26.12.1894 Major
27.12.1899 Lieutenant Colonel
01.05.1903 Colonel
28.01.1909 Major General
11.05.1914 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
07.03.1890-DD.MM.RRRR 5. pluk polného delostrelectva
27.04.1892-25.06.1896 Inštruktor, Vojenská delostrelecká technická škola
25.06.1896-05.11.1896 štáb, pevnosti Shimonoseki
05.11.1896-29.07.1899 štábny dôstojník 3. divízia
29.07.1899-27.12.1899 štábny dôstojník Imperiálna garda
27.12.1899-DD.MM.RRRR pridelený k Inšpektoriátu Tokyjského delostreleckého arsenálu
28.06.1901-05.05.1902 Inštruktor vojenských vied Armádne vojnové kolégium
05.05.1902-14.05.1906 náčelník štábu Imperiálnej gardy
14.05.1906-19.12.1908 pridelený k Generálnemu štábu
19.12.1908-28.01.1909 náčelník sekcie Zahraničnej vojenskej histórie Generálneho štábu
28.01.1909-10.12.1909 pridelený k Generálnemu štábu
10.12.1909-11.05.1914 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
11.05.1914-18.08.1916 velitel pevnosti Shimonoseki Fortress
17.01.1917-DD.MM.RRRR Reserva
01.04.1928-DD.MM.RRRR výslužba
07.03.1890-DD.MM.RRRR 5th Field Artillery Regiment
27.04.1892-25.06.1896 Instructor, Army Artillery Engineering School
25.06.1896-05.11.1896 Staff, Shimonoseki Fortress
05.11.1896-29.07.1899 Staff Officer 3rd Division
29.07.1899-27.12.1899 Staff Officer Imperial Guard
27.12.1899-DD.MM.RRRR Attached to Tokyo Artillery Arsenal Inspection
28.06.1901-05.05.1902 Military Sciences Instructor, Army War College
05.05.1902-14.05.1906 Chief of Staff Imperial Guard
14.05.1906-19.12.1908 Attached to General Staff
19.12.1908-28.01.1909 Chief of Foreign Military History Section General Staff
28.01.1909-10.12.1909 Attached to General Staff
10.12.1909-11.05.1914 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
11.05.1914-18.08.1916 Shimonoseki Fortress Commander
17.01.1917-DD.MM.RRRR Reserve
01.04.1928-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/重見熊雄
URL : https://www.valka.cz/Sigemi-Kumao-t181124#531284 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more