Ljulka AL-31F

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ljulka AL-31F (NPO Saturn)
Dvouproudový motor s přídavným spalováním. Je určen pro pohon stíhacích strojů, pohání zejména známé stroje rodiny Su-27.


AL-31F je dvouhřídelový, dvouproudový tryskový motor s malým obtokovým poměrem. Má klasickou konstrukci s axiálním kompresorem a přídavným spalováním.
Obtokový poměr je zhruba 0.59, hlavní a obtékající proud vzduchu jsou smíseny za turbínou. Obtokový kanál obsahuje mezichladič pro dodávku chladícího vzduchu k turbíně. Část chladícího vzduchu je odvedena pryč, pokud motor běží na malý výkon bez zapnutého přídavného spalování.
Motor má uzavřenou mazací soustavu a vlastní turbostartér.
Je odolný proti pumpáži ve vstupní soustavě do rychlosti Mach = 2 a je stabilní při klasické, ploché i invertované vývrtce. Pomocné systémy zajišťují ochranu proti pumpáži a automatické restartování motoru při střelbě nebo odpalu rakety, kdy hrozí nebezpečí nasátí zplodin do motoru.
Vysoká stabilita toku plynu v motoru zajičťuje jeho odolnost proti turbulencím a změnám tlaku ve vstupní soustavě.
Motor má modulovou konstrukci a využívá některé netradiční metody pro zajištění lepší údržby a výměny poškozených dílů. V polních podmínkách je možné měnit i lopatky kompresoru. Motor má poměrně nízkou specifickou spotřebu paliva (ve své třídě).


Vstupy vzduchu jsou nadzvukového dvoudimenzního typu, s horizontálními regulačními plochami. Vstupní soustava má nejdříve obdélníkový průřez s vodorovnou regulační plochou. Regulační plocha se skládá ze tří segmentů. Je doplněna pomocnými vstupy vzduchu na spodní straně vstupu vzduchu, které jsou udržované v uzavřeném stavu pružinami, otevírají se v závislosti na režimu motoru, je-li potřeba regulovat průtok vzduchu. Jejich otevírání a zavírání je nezávislé na pozici roštů chránících před nasátím cizích předmětů (viz dále).


Zpět k regulační ploše uvnitř vstupu vzduchu. První segment regulační plochy je pevný. Segmenty 2 a 3 jsou tvořeny jedním panelem se spojem mezi segmenty. Druhý pohyblivý segment připevněný k prvnímu tvoří horní stranu vstupního difuzoru. Pozici regulační plochy ovládá programovatelný automatický systém ARV-40A.


V difuzoru je také umístěn pohyblivý rošt (mříž), která zamezuje nasátí předmětů do motoru (důležité pří pohybu letounu po zemi). Jeho od vstupu vzduchu vzdálenější hrana (podle které se rošt otáčí) je uchycena ke spodní straně vstupu vzduchu. Při sklápění se rošt sklopí dolů, takže zachycené předměty nejsou nasáty do motoru, ale stále zachycené pod roštem. Sklopení probíhá zároveň se zasunutím hlavního podvozku. Tento systém byl ve své době originální a umožnil zabránit poškození motorů nečistotami i přes umístění motorů velmi nízko u země, což výrazně zvyšuje riziko nasátí předmětů do motoru.


Výstupní trysky motorů jsou na Su-27 namířeny o 5 stupňů směrem dolů, aby vektor tahu směroval skrz těžiště (motory jsou umístěné nízko, takže
při klasických rovných tryskách by se letoun stáčel přídí vzhůru). Trysky s pevným vnějším okrajem a ocasní část Su-27 jsou optimalizovány pro co nejmenší odpor a tedy minimální ztráty tahu.
Trysky mají vnitřní pohyblivé segmenty uchycené ke koncové části sekce přídavného spalování a jsou ovládány hydraulicky. Nadzvukové segmenty trysek (v divergentní části) jsou uchyceny k vnitřním segmentům. Třetí skupina segmentů tvoří vnější okraj trysky a zajišťuje hladký přechod mezi gondolou a tryskou (pro zmenšení aerodynamického odporu). Zadní konce těchto segmentů jsou přichyceny k vnitřním segmentům a to tak, aby zůstaly prstencové mezery. Skrz tyto mezery prochází vzduch pro chlazení motorového prostoru.


Uspořádání motoru:
Nízkotlaký kompresor: 4 stupně, vstupní usměrňovací lopatky jsou pohyblivé. Obtokový poměr 0.59. Průtok vzduchu až 110 kg/s.
Vysokotlaký kompresor: 9 stupňů, úvodní stupně jsou vybaveny pohyblivými lopatkami. Celkový kompresní poměr 23:1.
Spalovací komora: prstencová.
Vysokotlaká turbína: Jednostupňová se vzduchem chlazenými lopatkami. Turbína je vybavena systémem pro regulaci mezery mezi lopatkami a krytem. Teplota v turbíně 1327 - 1427 stupňů Celsia (1600-1700 Kelvinů).
Nízkotlaká turbína: Jednostupňová se vzduchem chlazenými lopatkami. Turbína je vybavena systémem pro regulaci mezery mezi lopatkami a krytem.
Přídavné spalování: Spalování probíhá jak v proudu vzduchu přicházejícím z jádra motoru, tak v proudu vzduchu obtékajícího jádro motoru.
Tryska: Osově souměrná (kruhová) nadzvuková tryska s plně měnitelnou plochou a profilem.Suchý tah: 7600 kg.
Tah s přídavným spalováním: 12500 kg.
Specifická spotřeba paliva při ekonomickém tahu: 0.67 kg paliva/kg tahu/hodina.
Specifická spotřeba paliva při plném výkonu (military power): 0.75 kg paliva/kg tahu/hodina.
Specifická spotřeba paliva při plném přídavném spalování: 1.92 kg paliva/kg tahu/hodina.
Suchá hmotnost: 1530 kg.
Poměr tahu k hmotnosti: zhruba 8.3.
Celková délka: 4.95 m.
Maximální průměr: 1.18 m.
Průměr vstupu vzduchu: 0.905 m.


Pramen:
Sukhoi Su-27 Flanker, Yefim GOrdon, Airlife publishing, ISBN 1-84037-029-7
URL : https://www.valka.cz/Ljulka-AL-31F-t59648#214800 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more