Main Menu
User Menu

Military history website

17. letecká peruť [1917-1919]

17th Aero Squadron

     
Název:
Name:
17. letecká peruť
Originální název:
Original Name:
17th Aero Squadron
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.07.1917
Předchůdce:
Predecessor:
29. letecká peruť
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1919
Nástupce:
Successor:
- 1)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.07.1917-DD.02.1918 ?
DD.02.1918-DD.06.1918 ? RAF
DD.06.1918-DD.08.1918 65. křídlo RAF
DD.08.1918-DD.11.1918 13. křídlo RAF
DD.11.1918-DD.12.1918 4. stíhací skupina AEF
DD.12.1918-01.04.1919 ?
DD.12.1918-01.04.1919 ?
Dislokace:
Deployed:
30.07.1917-04.08.1917 San Antonio, Kelly Field
05.08.1917-13.10.1917 Toronto
14.10.1917-22.12.1917 Taliaferro Field, No. 1, Texas
23.12.1917-08.01.1918 Garden City, New York
09.01.1918-09.02.1918 preprava do Európy
10.02.1918-19.06.1918 Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise 2)
20.06.1918-18.08.1918 Dunkerque, Petite Synthe Aerodrome /
19.08.1918-19.09.1918 Auxi-le-Château, Auxi-le-Château Aerodrome /
10.09.1918-19.09.1918 Beugnatre (detachment)
20.09.1918-03.11.1918 Sombrin, Soncamp Aerodrome /
04.11.1918-11.12.1918 Toul
12.12.1918-14.01.1919 Colombey-les-Belles, Colombey Les Belles Field /
15.01.1919-07.03.1919 Nantes
08.03.1919-20.03.1919 preprava do USA
20.03.1919-01.04.1919 Garden City, New York

Velitel:
Commander:
30.07.1917-01.08.1917 Bonnell, Geoffrey ( )
Výzbroj:
Armament:
30.07.1917-DD.MM.RRRR JN-4
DD.MM.1918-DD.MM.1918 Sopwith F.1 Camel
DD.MM.1918-01.04.1919 Spad XIII
Poznámka:
Note:
1)technika a personál včlenená do 147. leteckej eskadrona
2) rozdelená do 4 letiek
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/17-letecka-perut-1917-1919-t69910#424079Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17th Aero Squadron


Vznik: 30.7.1917


Dislokácia:
Kelly Field, Texas (do 04.08.1917)
Toronto, Kanada (04.08.1917-14.10.1917)
Taliaferro Field, No. 1, Texas (14.10.1917-23.12.1917)
Garden City, New York (23.12.1917-09.01.1918)
Francúzske základne Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise (10.2.1918-20.06.1918)
Petite Synthe, Francúzsko (20.06.1918-19.08.1918)
Auxi-le-Chateau, Francúzsko (19.08.1918-20.09.1918),
- Beugnatre, Francúzsko (10.09.1918-20.09.1918) - dislokácia odlúčenej jednotky (detachment)
Soncamp (blízko Sombrin), Francúzsko (20.09.1918-04.11.1918)
Toul, Francúzsko (04.11.1918-12.12.1918)
Colombey-les-Belles, Francúzsko (12.12.1918- 15.01.1919)
Nantes, Francúzsko (15.01.1919-07.03.19191)
Garden City, New York (20.03.1919-01.04.1919)


Nadriadený stupeň:
??? (30.07.1917-16.01.1918)
??? RAF (16.01.1918-02/1918)
65th Wing RAF / 65. krídlo RAF (02/1918-06/1918)
13th Wing RAF / 13. krídlo RAF (06/1918-08/1918)
4th Pursuit Group, AEF / 4. stíhacia skupina, Americké expedičné sily (11/1918-12/1918)
???? (12/1918-01.04.1919)


Velitelia:
major Geofrey Bonnell (do 01.08.1917)
kapitán Robert Oldys (02.08.1917-10/1917) (v jednom materiále je jeho voj. hodnosť Cap, v druhol Lt)
major Geofrey Bonnell (10/1917-12/1917)
major Martin F. Scanlon (12/1917-02/1918)
major Thomas S. Bowen (02/1918-18.05.1918)
major Harold Fowler (18.06.1918-20.06.1918)
kapitán Samuel B. Eckert (20.06.1918-11.12.1918)
až do zrušenia jednotky je funcia veliteľa neobsadená


Zloženie:


Zánik: demobilizovaná 01.04.1919


Používané lietadlá:
JN-4 (1917)
Sopwith F.1 Camel (1918)
Spad XIII (1918-1919)


Poznámka: história jednotky a jej bojové nasadenie je popísané v knihe The Camel Drivers: The 17th Aero Squadron in World War I, autor Otis Lowell Reed, Schiffer Publishing, ISBN: 9780764300714
URL : https://www.valka.cz/17-letecka-perut-1917-1919-t69910#246090Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

História letky v roku 1917


Zárodok 17. leteckej perute vznikol 13.05.1917 na letisku Kelly Field v Texase, keď bola z dobrovoľníkov pochádzajúcich z juhozápadu a juhovýchodu USA sformovaná Rota "M" (Company "M") v zostave 3. dočasnej leteckej perute (3rd Provisional Aero Squadron) Spojovacieho zboru (Signal Corps) pod vedením majora Geffrey Bonnela.
16.06.1917 sa rota "M" premenovala na 29. dočasnú leteckú peruť (29th Provisional Aero Squadron ) a nakoniec 30.07.1917 premenovaním vzniká 17. letecká peruť (17th Aero Squadron).


Veliteľom perute sa stal major Geoffrey Bonnell a jeho zástupcom kapitán Robert M. Oldys. Jednotka sa po železnici začala presúvať do Kanady, na základňu Leaside pri Toronte, kde sa ako vôbec prvá americká letecká jednotka má podrobiť výcviku pod vedením Britských špecialistov na základe medzinárodnej dohody medzi USA a Veľkou Britániou. Na základňu dorazila 04.08.1917. Jednotka sa podrobuje náročnému výcviku, počas ktorého dňa 31.08.1917 vykonal inšpekciu aj generálny guvernér Kanadského domínia.


24.09.1917 prvá časť jednotky opúšťa Leaside a začína sa presúvať do Hicks v Texase.
10.10.1917 je pripravený k odchodu aj zvyšok jednotky. Presun pod vedením majora Geoffrey Bonnella, ktorý prevzal velenie jednotky, sa začal 12.10.1917 a 15.10.1917 dorazila peruť do Fort Worth v Texase. Bola ubytovaná v kasárňach na Hicks Field.


01.11.1917 má jednotka prvú stratu - Flying Cadet Walter A. Jones zahynul pri nehode svojho stroja blízko Talliferro Field.


V decembri sa jednotka začala presúvať do New Yorku z dôvodu prípravy na nasadenie v Európe. 23.12.1917 letka dorazila do New Yorku a bola zaradená do Aviation Concentration Center, kde čakala na ďalšie rozkazy.
URL : https://www.valka.cz/17-letecka-perut-1917-1919-t69910#246092Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Činnosť perute v roku 1918:


09.01.1918 sa peruť naloďuje v New Yorku na SS Carmania a začína sa presúvať do Európy. Konvoj okrem Carmanie tvorí ďalších 13 lodí. Po nudnej plavbe sa letka 24.01.1918 vylodila v Liverpoole. Po vylodení sa okamžite presunula do Romsey Rest Camp. 09.02.1918 sa peruť presunula do Soupthamptonu, kde sa nalodila na presun do Le Havre vo Francúzsku. Príslušníci letky neboli jediní pasažieri na lodi, ktorej cieľom bola Palestína - na palube boli aj muly, mulice a ďalšie vybavenie pre Jewish Regiment (38th Battalion Royal Fusiliers) v Palestíne. V Le Havre sa letka vylodila 10.02.1918 a okamžite bola rozdelená na skupiny - veliteľstvo bolo pridelené k 27th Squadron RAF v Martigny, letka "A" (flight "A") 84th Squadron RAF v Quizancourt (Francúzsko), letka "B" k 60th Squadron RAF v St. Marie Cappell (Flámsky front) a letka "C" k 56th Squadron, RAF v Baizieux (Francúzsko).


21.03.1918 došlo k násilnej redislokácii jednotlivých letiek z dôvodu nemeckého postupu. Niekoľko hodín pred tým, ako Nemci dosiahli Martigny zabezpečovala veliteľská letka perute prelet 24. perute RAF na letisko Moreuil. Následne príslušníci letky zapálili budovy a zničili všetko využiteľné vybavenie na letisku a odlietali pod paľbou guľometov prvých nemeckých útočiacich jednotiek prichádzajúcich k letisku. Následne sa veliteľská letka presunula do Bertangles, kam ju nasledovala aj 24. peruť RAF. Letka "A" podobne nasledovala 84. peruť RAF z Quizancourt do Roye, letka "B" zapálila budovy a zásoby, ktoré zanechala 60.letka RAF v St. Marie Cappelle a nasledovala túto peruť do Belluvue.
24.03.1918 letka "A" ustúpila z Roye do Vert-Galland Farm, ako následok pokračujúcich útokov nemeckých jednotiek. Podobne 26.03.1918 ustúpila letka "C" spolu so 60. peruťou RAF z letiska Baizieux na letisko Vaheureaux Farm. Pred odletom ešte zničili letiskové zariadenia a ďalšie vybavenie aby nepadlo do rúk postupujúcim Nemcom. 28.03.1918 ich nasledovala letka "B", spolu so 60. peruťou RAF opustili letisko Belluvue, pričom zničili všetko, čo mohli Nemci využiť a presunuli sa na letisko vo Fienvillers. Nasledujúci deň, 29.03.1918 letka "A" zničila opustené zásoby na letisku Vert-Galland Farm a ustúpila do Maison-Pontheiu, spolu s 84. peruťou RAF.


01.04.1918 bola veliteľská letka vyňatá z podriadenosti 24. perute RAF a daná do podriadenosti 22. krídla RAF, ako Independent Salvage Section.


to be continued....
URL : https://www.valka.cz/17-letecka-perut-1917-1919-t69910#246742Version : 0
MOD