ZB-500 (zápalná nádrž)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zápalné nádrže ZB-500 slúžia k ničeniu drevených stavieb, skladov horľavín a munície, železničných staníc s vozovým parkom, bojovej techniky a iných ľahkozápalných objektov, a tiež živej sily v miestach jej sústredenia , ohňom a tepelným účinkom. Zápalné nádrže sú najúčinnejšie, keď sa používajú z malých výšok, za suchého počasia a pri teplotách na 0° C.


Zápalné nádrže sa plnia viskóznou ľahkozápalnou zmesou SKS, ktorá má teplotu horenia 1100° až 1300° C.


Zápalnou zmesou je naplnené tenkostenné kovové teleso a stabilizátor zápalnej nádrže.


ZB-500 má zápalné púzdro na boku ( v ťažisku).


Zápalné púzdra sa plnia trhavými náložkami, fosforovými nábojmi a skrutkujú sa do nich zapalovače.


ZB-500 sa skladá z tritolových náložiek alebo z náložiek A-IX-1.


Hlavné technické údaje :


Počet ohnisiek s dobou horenia nad 5 min. : 470


Zasiahnutá plocha (m²) : 2750 až 16250Rozmery v mm:


Dĺžka nádrže : 2825 až 2860
Rozpätie stabilizátoru : 500


Hmotnosť v kg :


- naplnenej nádrže : 354
- zápalnej zmesi : 215


Charakteristická doba pádu v s : 22,1


Typ zapaľovača : AVU-E
Počet zapaľovačov : 1
Počet trhavých náplní : 1
Počet fosforových nábojov : 1
Hmotnosť fosforu v náboji : 6,7

Zdroj : Let-2-3 Bojové použitie zápalných nádrží letectvom - predpis ČSĽA, Praha, 1979
URL : https://www.valka.cz/ZB-500-zapalna-nadrz-t92998#348172 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more