Main Menu
User Menu

Military history website

Pomocná rota pluku útočné vozby 1 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pomocná rota pluku útočné vozby 1 [1938-1939]


Rota vznikla . října 1938 v rámci demobilizace
Nacházela se v Milovicích a podléhala velitelství Pluku útočné vozby 1 [1935-1938].
Součástí roty bylo velitelství roty, velitelská četa, dílenská četa, četa pro zásobování a odsun, spojovací četa.
Rota byla 16. května 1939 zrušena.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-1-1938-1939-t68823#241641Version : 0
MOD
The company commanders were:
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-1-1938-1939-t68823#241642Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Pluk útočné vozby 4


Literatura:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-1-1938-1939-t68823#241645Version : 0
MOD