128. československá samostatná stíhací letecká peruť [1944-1944]

128th Czechoslovak Independent Fighter Aviation Squadron
128-я чехословацкая отдельнaя истребительная эскадрилья
     
Název:
Name:
128. československá samostatná stíhací letecká peruť 128th Czechoslovak Independent Fighter Aviation Squadron
Originální název:
Original Name:
128. československá samostatná stíhací letecká peruť v SSSR / 128-я чехословацкая отдельнaя истребительная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1944
Nástupce:
Successor:
1. československý samostatný stíhací letecký pluk 1st Czechoslovak Independent Fighter Air Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.05.1944-01.06.1944 1. československý armádní sbor
03.05.1944-01.06.1944 6. náhradní letecká brigáda
05.05.1944-01.06.1944 1st Czechoslovak Army Corps
03.05.1944-01.06.1944 6th Replacement Air Brigade
Dislokace:
Deployed:
03.05.1944-17.05.1944 Ivanovo /
17.05.1944-01.06.1944 Kubinka /

Velitel:
Commander:
03.05.1944-01.06.1944 Fajtl, František (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
03.05.1944-01.06.1944 1. letka
03.05.1944-01.06.1944 2. letka
03.05.1944-01.06.1944 1st Flight
03.05.1944-01.06.1944 2nd Flight
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
URL : https://www.valka.cz/128-ceskoslovenska-samostatna-stihaci-letecka-perut-1944-1944-t67958#239153 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

historie


První československá letecká jednotka v Sovětském svazu vznikla 3. května 1944 v den, kdy českoslovenští letci přesunutí z Velké Británie provedli první lety na sovětské půdě. Oznámeno rozkazem velitele 6. náhradní brigády ze dne 22. května 1944.
Číslo 128 v názvu jednotky vycházelo ze sovětské organizační struktury.
9. května se k jednotce připojili dva slovenští piloti (šrtm. Matušek a rtm. Dobrovodský), kteří po dezerci z řad 13. slovenské stíhací letky absolvovali výcvik v leteckém učilišti ve Vjaznikách.
17. května s jednotka přesouvá na základnu Kubinka, kde dokončuje svůj výcvik nácvikem střeleb, vzdušných soubojů apod.
V červnu reorganizována na 1. československý samostatný stíhací letecký pluk.

štáb perutě


funkce jméno
velitel Fajtl, František (štábní kapitán)
zástupce velitele Klán, Jan (štábní kapitán)
náčelník štábu Rejthar, Stanislav (kapitán)
velitel 1. letky Stehlík, Josef (poručík)
1. důstojník 1. letky Štička, František (podporučík)
velitel 2. letky Chábera, František (poručík)
1. důstojník 2. letky Motyčka, Tomáš (podporučík)

zdroje
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
URL : https://www.valka.cz/128-ceskoslovenska-samostatna-stihaci-letecka-perut-1944-1944-t67958#239154 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more