Main Menu
User Menu

Military history website

19. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

19. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19.Feldartillerie-Brigade
19. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Oldenburg


Podriadené jednotky:2. Hannoversches Feld-Artillerie-Regiment Nr.26
Pluk poľného delostrelectva (2. hanoverský) č. 26


Ostfriesisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.62
Pluk poľného delostrelectva (východofrísky) č. 62


Nadradené stupne:


1914


2. Armee - 2. armáda
X. Armee-Korps - X. armádny zbor
19.Division - 19. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/19-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65222#232290Version : 0
MOD