Main Menu
User Menu

Military history website

Letecký pluk 1 [1945-1946]

1st Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.01.1946
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 10
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-22.01.1946 1. letecká divise
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-22.01.1946 Praha, Kbely

Velitel:
Commander:
28.10.1945-22.01.1946 Foit, Emil (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

28.10.1945-22.01.1946
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-22.01.1946 VÚ 0000 Praha
Zdroje:
Sources:
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950, Svět křídel, Cheb 2006, ISBN 80-86808-33-5
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Letecký pluk 1)
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-1-1945-1946-t123602#420956Version : 0
MOD