Main Menu
User Menu

Military history website

1. legionářská pěší divize [1939-1939]

1st Legions Infantry Division

1 Dywizja Piechoty Legionów

     
Název:
Name:
1. legionářská pěší divize
Originální název:
Original Name:
1 Dywizja Piechoty Legionów
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. legionářská pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939
Nástupce:
Successor:
1. legionářská pěší divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 Operační skupina "Vyškov"
06.09.1939-14.09.1939 Operační skupina Kowalski
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.08.1939 (?) Vilno, ? /
28.08.1939-04.09.1939 (?) Poręba, ? /
04.09.1939-05.09.1939 (?) Długosiodło, ? /
06.09.1939-08.09.1939 Pniewo, ? /
08.09.1939-09.09.1939 Mostówka, letovisko /
09.09.1939-10.09.1939 Gać, hájenka /
10.09.1939-10.09.1939 Kąty Czernickie, fara /
11.09.1939-11.09.1939 Jakubów, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Kuflew, dvůr /
13.09.1939-13.09.1939 Szostek, dvůr /
14.09.1939-14.09.1939 ?, ? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-14.09.1939 Kowalski, Wincenty (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff
24.08.1939-14.09.1939 Parczyński, Czesław (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Pěchota:
24.08.1939-14.09.1939 1. legionářský pěší pluk
24.08.1939-14.09.1939 5. legionářský pěší pluk
24.08.1939-14.09.1939 6. legionářský pěší pluk
24.09.1939-DD.09.1939 Cyklistická rota č. 31
24.08.1939-DD.09.1939 Samostatná rota kulometů a doprovodných zbraní č. 31
Dělostřelectvo:
24.08.1939-14.09.1939 1. legionářský lehký dělostřelecký pluk
24.08.1939-14.09.1939 1. těžký dělostřelecký oddíl typ II
06.09.1939-14.09.1939 Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie 40 mm typ A č. 1 1)
Jezdectvo:
24.08.1939-14.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona č. 1
11.09.1939-14.09.1939 4. eskadrona 11. hulánského pluku
Ženijní vojsko:
24.08.1939-DD.09.1939 Ženijní prapor typ IIb č. 1
Spojovací vojsko:
24.08.1939-DD.09.1939 Radiová četa 1. legionářské pěší divize
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací četa velitelství 1. legionářské pěší divize
24.08.1939-DD.09.1939 Spojovací parkové družstvo 1. legionářské pěší divize
24.08.1939-DD.09.1939 Telefonní rota 1. legionářské pěší divize
Služby:
24.08.1939-DD.09.1939 Asistenční rota č. 31
24.08.1939-DD.09.1939 Intendanční park typ I č. 301
24.08.1939-DD.09.1939 Pěší četa polního četnictva č. 1
24.08.1939-DD.09.1939 Pomocná rota 1. legionářské pěší divize
31.08.1939-DD.09.1939 Polní bakteriologicko-chemická pracovna č. 301
31.08.1939-DD.09.1939 Polní dentistická pracovna č. 301
31.08.1939-DD.09.1939 Polní dezinfekčně-koupelová kolona č. 301
31.08.1939-DD.09.1939 Polní nemocnice č. 301
24.08.1939-DD.09.1939 Polní soud č. 1
24.08.1939-DD.09.1939 Štábní rota 1. legionářské pěší divize
24.08.1939-DD.09.1939 Zbrojní parková četa č. 301
24.08.1939-DD.09.1939 Zdravotnická rota č. 301
Vozatajstvo:
DD.MM.1939-DD.09.1939 Velitelství pochodové skupiny služeb č. 301, 302
24.08.1939-DD.09.1939 Jednospřežná vozatajská kolona č. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská četa č. 1
24.08.1939-DD.09.1939 Vozatajská dílna č. 301 (jednospřežná)
Čestný název:
Honorary Name:
18.02.1938-14.09.1939 Józefa Piłsudskiego
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Baterie byla do 06.09.1939 zařazena do systému protiletecké obrany státu
Zdroje:
Sources:
wapedia.mobi
Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969 Jurga,Tadeusz, Władysław Karbowski,: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Truszkowski, Stanisław: Mój wrzesień, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1969
URL : https://www.valka.cz/1-legionarska-pesi-divize-1939-1939-t65103#415733Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1 Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego - znak divize.
URL : https://www.valka.cz/1-legionarska-pesi-divize-1939-1939-t65103#192464Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1 Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego – 1. legionářská pěší divize Józefa Piłsudského


Sestava 1. legionářské pěší divize k 1. září 1939:


Velitelství divize
Velitel divize – brigádní generál Wincenty Kowalski
Velitel divizní pěchoty – plukovník Władysław Filipkowski
Velitel divizního dělostřelectva – diplomovaný podplukovník Stefan Czerwiński
Náčelník justiční služby – major aud. Julius Rogalski
Náčelník duchovní služby – starší kaplan, kněz Franciszek Tyczkowski
Velitel meteorologické hlídky – neznámý


Štáb
Náčelník štábu – diplomovaný podplukovník Czesław Parczyński
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Henryk Pohoski
Zpravodajský důstojník – kpt. Edward Mazurkiewicz
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Henryk Orłowski
Velitel ženijního vojska – kapitán Tadeusz Wejtko
Velitel spojovacího vojska – major Zygmunt Gordon
Velitel hlavního stanu divize – major ?
Náčelník vojenského četnictva - ?
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Eugeniusz Burakowski
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán intendanční služby Felicjan Wiśniewski
Náčelník vozatajské služby – kapitán Michał Rusach (Rusacz)
Náčelník zdravotnické služby – major Dr. Czesław Raczkowski
Náčelník veterinární služby – major dr wet. Józef Lange


Pěší jednotky
1. legionářský pěší pluk Józefa Piłsudskiego – diplomovaný plukovník Kazimierz Burczak
5. legionářský pěší pluk Józefa Piłsudskiego – podplukovník Kazimierz Bąbiński
6. legionářský pěší pluk Józefa Piłsudskiego – plukovník Stanisław Engel


Dělostřelectvo
1. legionářský lehký dělostřelecký pluk Józefa Piłsudského – podplukovník Mieczysław Podlewski
1. těžký dělostřelecký oddíl – major Władysław Świderski
1. mobilní protiletadlová baterie typu „A“ – poručík Stefan Osostowicz


Průzkumné jednotky
1. divizní jezdecká eskadrona – major Bronisław Kulik
31. cyklistická rota – poručík Jerzy Niemcewicz


Dispoziční a technické jednotky
31.(35.?) rota těžkých kulometů na vozech – poručík Stanisław Michał Kasprzyk
1. telegrafní rota – kapitán Mika
1. spojovací četa hlavního stanu - ?
1. radiotelegrafická četa – poručík Czernik
1. staniční četa – poručík Umiastowski
1. družstvo spojovacího parku – ?
1. ženijní prapor – kapitán Tadeusz Wejtko


Služby
Štábní rota – poručík Eugeniusz Fijałkowski
Hospodářská rota - ?
1. četa vojenského četnictva - ?
301. intendanční park - ?
301. zdravotnická rota - ?
301. polní nemocnice - ?
301. polní dezinfekčně – koupelová kolona
301. polní bakteriologicko-chemická pracovna
301. polní dentistická pracovna
301. výzbrojní park
1. polní soud


Vozatajstvo
301. pochodová skupina
302. pochodová skupina
301. – 308. vozatajská kolona
301. vozatajská dílna
1. vozatajská četa


Literatura: Cereniewicz, Bogusław: Wrześniowe drogi, PAX, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia "Modlin" 1939, MON, Warszawa 1987, ISBN 83-11-07274-4
URL : https://www.valka.cz/1-legionarska-pesi-divize-1939-1939-t65103#231999Version : 0
MOD