1. pluk dálkových spojů [1993-1994]

1st Long Distance Communications Regiment
     
Název:
Name:
1. pluk dálkových spojů 1st Long Distance Communications Regiment
Originální název:
Original Name:
1. pluk dálkových spojů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
1. pluk dálkových spojů 1st Long Distance Communications Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
30.01.1994
Nástupce:
Successor:
61. spojovací brigáda 61st Signal Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenské velitelství Západ (?)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Command West
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.01.1994 Beroun

Velitel:
Commander:
01.01.1993-DD.MM.1994 Sitár, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.01.1993-30.01.1994 1. prapor
01.01.1993-30.01.1994 2. prapor
01.01.1993-30.01.1994 3. prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
01.01.1993-30.01.1994 1st Battalion
01.01.1993-30.01.1994 2nd Battalion
01.01.1993-30.01.1994 3rd Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
krycí číslo VÚ 9967 cover number VU 9967
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.vu9967.cz
URL : https://www.valka.cz/1-pluk-dalkovych-spoju-1993-1994-t65883#392355 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. pluk dálkových spojůVznik: 1. 1. 1993 převeden ze složení ČSLA (1. pluk dálkových spojů)


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace: Beroun


Nadřízený stupeň: Vojenské velitelství Západ


Velitelé:
1993 - 1994 pplk. Ján Sitár


Podřízené jednotky:
1. prapor
2. prapor
3. prapor


Zrušení: 30. 1. 1994 transformace na 61. spojovací brigáda

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-pluk-dalkovych-spoju-1993-1994-t65883#233571 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more