Main Menu
User Menu

Military history website

24. pěší divize [1914-1919]

24. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24. Infanterie-Division (2. kgl.sächs.)
24. pešia divízia ( 2. kráľovská saská)

Sídlo jednotky:1914 - LipskoPodriadené jednotky:


3. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.47 / Döbeln
47. pešia brigáda (3.kráľovská saská) / sídlo: Döbeln


4. (kgl.sächs.) Infanterie-Brigade Nr.48 / Leipzig
48. pešia brigáda (4.kráľovská saská) /sídlo: Lipsko


2.(kgl.sächs.) Kavallerie-Brigade Nr.24 / Leipzig
24. jazdecká brigáda (2. kráľovská saská) / sídlo. Lipsko


2.(kgl.sächs.) Feldartillerie-Brigade Nr. 24 / Leipzig
24. brigáda poľného delostrelectva (2. kráľovská saská) / sídlo: Lipsko


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


2. Königlich Sachisches Ulanen-Regiment 18
Hulánsky pluk (2. kráľovský saský) č. 18


Königlich Sachisches Division-Brückentrain-Abteilung 24
Divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský saský) č. 24


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XIX. Armeekorps – 19. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/24-pesi-divize-1914-1919-t66440#235211Version : 0
MOD