Main Menu
User Menu

Military history website

26. pěší divize [1914-1919]

26. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

26. Infanterie-Division (1.kgl.württemb. )
26. pešia divízia (1.kráľovstva wirtemberského)


Sídlo jednotky:


1914 - Stuttgart


Podriadené jednotky:


51. Infanterie-Brigade (1.kgl württemb.) / Stuttgart
51. pešia brigáda (1. kráľovstva wirtemberského) / sídlo: Stuttgart


52. Infanterie-Brigade (2.kgl.württemb.) / Ludwigsburg
52. pešia brigáda (2. kráľovstva wirtemberského) /sídlo: Ludwigsburg


26.Kavallerie-Brigade (1.kgl.württemb.) / Stuttgart
26. jazdecká brigáda (1. kráľovstva wirtemberského) / sídlo:Stuttgart


26. Feldartillerie-Brigade (1.kgl.württemb.) / Ludwigsburg
26. brigáda poľného delostrelectva (1. kráľovstva wirtemberského)/ sídlo: Ludwigsburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


2 Württembergisches Ulanen-Regiment König Wihelm I. Nr. 20
Hulánsky pluk kráľa Wilhelma I. (2. wirtemberský) č. 20


Division-Brückentrain-Abteilung 26
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 26

Nadradené stupne:5. Armee - 5. armáda
XIII. Armeekorps – 13. armádny zbor

Velitelia:1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/26-pesi-divize-1914-1919-t66442#235213Version : 0
MOD