Main Menu
User Menu

Military history website

30. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

30. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

30.Feldartillerie-Brigade
30. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Štrasburg

Podriadené jednotky:




2. Ober-Elsässisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.51
Pluk poľného delostrelectva (2. hornoalsaský) č. 51


Straßburger Feld-Artillerie-Regiment Nr.84
Pluk poľného delostrelectva(štrasburský) č. 84


Nadradené stupne:


1914
. Armee - . armáda
. Armee-Korps - . armádny zbor
30.Division - 30. divízia



Veliteľ:



Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/30-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65247#232363Version : 0
MOD