Main Menu
User Menu

Military history website

32. jezdecká brigáda [1914-1919]

32. Kavallerie-Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

32.Kavallerie-Brigade (3. kgl.sächs.)
32. jazdecká brigáda ( 3. kráľovská saská)


Sídlo brigády:


1914 – Dresden ( Drážďany)Podriadené jednotky:


Kgl. Sächs. 1. Husaren-Regiment "König Albert" Nr.18
Husársky pluk kráľa Alberta( 1. kráľovský saský) č. 18


Kgl. Sächs. 3. Husaren-Regiment Nr.20
Husársky pluk ( 3. kráľovský saský) č. 20
Nadradené stupne:


1914


3. Armee – 3. armáda
XII. Armeekorps –12. armádny zbor
32. Division(3. kgl.sächs.) – 32. divízia (3. kráľovská saská)


Velitel:Zdroje:
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/aok1.htm
users.hunterlink.net.au
wiki.genealogy.net
URL : https://www.valka.cz/32-jezdecka-brigada-1914-1919-t67222#237713Version : 0
MOD