Main Menu
User Menu

Military history website

4. pěší pluk Simancas [1943-1960]

4th Infantry Regiment of the Simancas

Regimiento de Infantería Simancas nº4


     
Název:
Name:
4. pěší pluk Simancas
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería Simancas nº4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1943
Předchůdce:
Predecessor:
40. horský pěší pluk Simancas
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1960
Nástupce:
Successor:
4. seskupení pěchoty "Simancas"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1960 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1943-DD.MM.1960 Gijón, kasárny "El Coto" /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vznešený (El Distinguido)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1936 Stuha Rádu San Fernando
DD.MM.1936 Stuha Vojenskej kolektívnej medale
DD.MM.1936 Medalja mesta Oviedo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com

URL : https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#381719Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.Krátka história

Pôvod predchodcu dnes už neexistujúceho 4. pluku Simancas (Regimiento Simancas nº 4) je možné v 16. storočí, kedy vyvstanula potreba postaviť dostatčoné sily ktoré by boli schopné čeliť Tureckej expanzii v Europe a boli by schopné chrániť kresťanskú európu. Jednotka by sa mala následne zúčastniť slávnej bitvy Lepanto v 1751.

Kráľ Felipe II si bol vedomý potreby vytvorenia jednotky, ktorá by sa bola schopná vylodenia a následných operácií na pevnine. V 1571 sa vytvára jednotka ktorá je pomenovaná Starý neapolský pěší pluk námořní pěchoty (Tercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitana) a jej prvým veliteľom (Maestre de Campo) sa stáva Lelio Grissoni, pričom jej prvou bojovou akciou sa stáva slávna bitva Lepanto 07.10.1571. Toto tercio je možné považovať za jedných z predchodcov dnešnej námornej pechoty.

Tercio sa počas svojej existencie zúčastňuje celého radu operácii a bojov Vojny v stredomorí (1571-1638), okrem slávnej bitvy Lepanto sa podieľa na obrane Malty, bitvy Navariono, obsadení Bizerta, Durazzo, Larache, útokov na La Goleta, Kerkeni konečného dobitia Oneglie.

Taktiež sa zúčastňuje bojov v Amerike v rokoch 1625-1638, priičom sa podieľa na znovudobití Brazílie, San Salvadoru a podieľa sa na námornom výťazstve u Argentazzo.

V 1648 sa podieľa na znovudobití Neapolských domínii a roku 1689 sa presúva do Afriky, kde sa zdržiava do roku 1694 a bojuje v bojoch Larache a v Ceute.

Roku 1707 jednotka dostáva označenie 12. neapolský pluk (Regimiento de Nápoles nº 12), slúžiac v Taliansku a podliehajúc tamojšiemu veleniu. Tu sa zúčastňuje vojny na Sicílii počas ktorej obsadzuje Messinu. Pluk sa roku 1721 vracia na poloostrov. Tu sa rozpúšťa do Sicilských plukov Toscana a
Valdenotto a do praporu Messina.

Roku 1731 sa vracia do Talianska, kde znovu bojuje a podieľa sa na dobití Orbitello a výťazí v bitve Bitonto. 1792 sa do neho integrujú sily z rozpusteného Pluku Valon de Flandes (Regimiento Valón de Flandes).

V čase 1873-1795 sa zúčastňuje Rosellonskej kampane, operuje v oblasti Trompeta, bráni mesto Figueras a bojuje v Pontós.

Roku 1805 na palube plavidla "Santa Ana" sa zúčastňuje bitvy u Trafalgaru, pričom sa musí spolu s loďou vzdať Angličanom. Avšak časti pluku sa podarí í útek a následne sa zmocňujú fregaty "Themis" a vracajú sa šťastne do Cádizu.

Počiatkom 18. stor sa pluk stáva riadnou súčasťou pechoty a roku 1815 dostáva meno 47. neapolský pluk (Regimiento de Nápoles nº 47).

Na základe reforiem uskutočnených roku 1818 sa pluk rozpadá na 3 prápory, až kým po roku 1829 je znovu zostavený ako pluk s určením pre Kubu a dostáva označenie ako 2. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Nápoles nº2) a čoskoro na to je zmenené jeho číselné označenie na 4. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Nápoles nº2).

Pluk sa podieľa na bojoch v Santo Domingo 1861 až kým nie je preložený na Kubu. Tu sa podieľa na akciách až kým není vyhlásený 12.2.178 mier Zanjón.

Roku 1884 sa pluk mení na 3. neapolský pěší pluk (Regimiento de Infantería Napoles nº3) a roku 1889 dostáva meno 64 pluk pechoty Simancas (Regimiento de Infantería Simancas nº64) a s týmto menom existuje do roku 1899, kedy po vojne na Cube je znovu rozpustený.

Roku 1925 je vytvorený 14. africký myslivecký prapor (Batallón de Cazadores de Africa nº14), pre potreby operácií na Africkom kontinente. Prapor sa podieľa na bojových operáciách v oblasti Melilly a roku 1928 je zmenený na 8. myslivecký prapor Simancas (Batallón de Cazadores de Simancas nº 8).

Roku 1931 je znovu rozpustený, aby bol znovu vzkriesený roku 1935 ako 40. horský pěší pluk Simancas (Regimiento de Infantería de Montaña Simancas nº 40). V čase občianskej vojny jednotka povstane a drží hrdinsky najprv svoju posádku Simancas v Gijón, kde sa bráni proti presile baníckych ozbrojených bánd a republikánskych poriadkových sil. Posádka (v tom čase iba 350 mužov) sa bráni iba za podpory krížniku Almirante Cervera. Keď je obrana posádky prelomená a nepriateľ vnikol do objektu vlitel plk. Antonio Pinilla diktuje rozkaz krížniku ktorý sa dostáva aj do erbu jednotky "El enemigo está dentro, tirad sobre nosotros" (Nepriatel je vnútry - strieľajte na nás). Krížnik odpovedá aby mu bola zaslaná šifrovaná odpoveď, avšak zo Simancas príde strohá odpoveď "Ya no tenemos tiempo. Fuego" (Nemáme čas. Pál!). Následne pluk bojuje v Oviede až do príchodu národných síl.
Roku 1943 sa stáva 4. pěší pluk Simancas (Regimiento de Infantería Simancas nº 4) a s týmto menom existuje až do roku 1960. Medzitým sa v roku 1959 sa podieľa na kampani v Ifni, pričom sa jeden z práporov pluku podieľa na obrane afrického teritória a toto je aj poslednou bojovou akciou tejto jednotky.

Roku 1960 sa stáva 4. seskupení pěchoty "Simancas" (Agrupación de Infantería "Simancas" n°4) a posledné jeho zložky sú rozpustené roku 1965 na základe IG 165/142. Jeho históriu a tradície preberá 3. lehký pěší pluk "Milán" roku 1965.

Erb pluku:

Erb je tvoejný na azúrovom podklade strieborný tehlový hrad s troma vežami. Nad nim sa nachádza srieborná 8 cípa hviezda. Toto je lemované červeným okrejom na ktorom sa nachádza 7 strieborných ľavých dlaní.
Nad týmto sa nachádza koruna markíza a na spodu modrá stuha s nápisom "El enemigo está dentro, disparad sobre nosotros" (Nepriatel je vnútry - strieľajte na nás).
www.reocities.com
foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#381728Version : 0
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment1571-1707 Old neapolitan infantry regiment of the marine corpsOld Marine Infantry Regiment of the NaplesTercio Viejo de la Armada del Mar Océano de Infantería Napolitano
1707-1721 12. the neapolitan regiment 1)12th Regiment of the Naples 1)Regimiento de Nápoles nº12 1)
1815-1818 47. the neapolitan regiment 2)47th Regiment of Naples, 2)Regimiento de Nápoles nº47 2)
1829-18RR 2. the neapolitan regiment2nd Regiment of Naples Regimiento de Nápoles nº2
18RR-1884 4. the neapolitan regiment4th Regiment of Naples Regimiento de Nápoles nº4
1884-1889 3. the neapolitan regiment3rd Regiment Naples Regimiento de Nápoles nº3
of 1889-1899 64. infantry regiment Simancas 3)64th Infantry Regiment of the Simancas 3) Regimiento de Infantería Simancas nº64 3)
1925-1928 14. african hunting battalion14th Jaeger Battalion of the Africa Batallón de Cazadores de Africa nº14
1928-1931 8. jaeger's battalion Simancas 4)8th Jaeger Battalion of the Simancas 4) Batallón de Cazadores Simancas nº8 4)
1935-1943 40. mountain infantry regiment of Simancas40th Mountain Infantry Regiment of the SimancasRegimiento de Infantería de Montana Simancas nº40
1943-1960 4. infantry regiment Simancas4th Infantry Regiment of the SimancasRegimiento de Infantería Simancas nº4
1960 to 1965 4. the grouping of the infantry "Simancas" 5)4th Infantry Group "Simancas" 5) Agrupación de Infantería "Simancas" n°4 5)
1)In 1721 regiment is rozpustený to plukov Toscana and Valdenotto and the battalion of Messina. Znovuvytvorený in 18151)In 1721 the regiment have been disbanded and the personel drafted it regiments Toscana and Valdenotto as well that Messina Battalion. Re raised in 1815 1)En 1721 is refunde con los Regimientos sicilianos (Toscana y Valdenotto) y el batallón de Messina. Reconstruido en 1815.
2)the Regiment is reformed into 3 battalions.2)The regiment have been broked up three band 2)Regimeinto disuelto en
tres batallones
3)rozspustený to 19253)disbanded till 1925 2)Regimiento disuelto hasta 1925
4)rozspustený to 19354)disbanded till 1935 4)Batallón disuelto hasta 1935
5)rozspustený and his historial preberá 3. light infantry regiment "Milan"5)disbanded and historial took over 3rd Light Infantry Regiment "Milan" 5)Regimiento disuelto y su historial y tradiciones paso and Regimiento de Infanteria Ligera "Milan" n°3
.
URL : https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#626483Version : 0
MOD
Slávne feats of arms of the regiment and his predchodcov


1571-1638 war in the Mediterraneanslávna the battle of Lepanto which was also the first combat akciou units, the defense of Malta, the battle of Navarino and dobitie Bizerta, Durazzo, Larache, attacks on La Goleta and Kerkeni and dobitie Oneglia
1625-1638 war in the Americasznovudobite Brazil and San Salvador, námorné víťazstvo in Argentazzo
1648 war in Italyznovudobytie of the Neapolitan territory
1689-1694 war in Afrikefight in Larache and in Ceute
1706-1709 war of následníctvoŠpanielska campaign - shares vedúce to dobitiu Alcántara and the battle of La Gudiña
1718-1720 war in Sicilyshares vedúce to obsadeniu Messina
1731-1735 war in Italyshares during the dobívania Orbitello and víťazná the battle of Bitonto
1793-1795 Rosellonska campaign fighting in the area of Trompeta, the defense Figueras and the fight for Pontós
1805 battle of Trafalgarnalodený on the vessel "Santa Ana" and the regiment is prinítený vzdať sa Anglčanom, but sa vezňom manage uniknúť and zmocniť sa frigate "Themis" and doplaviť sa in Cádiz
1808-1809 war for nezávislosťthe battle of Medina de Rioseco and Espinosa de los Monteros, in ktorej's regiment almost completely destroyed and is rozpustený in 1809
1861 war at the Santo Domingoregiment fighting on the island ž who's prevelý to Cuba
1868-1878 Kubánska campaignpodiela sa on bojoh up to nadobudnutia platnisti mieru Zanjón
1885-1899 Kubánska campaignafter it ukonění's regiment rozpustený
1925 the African campaignfighting in the area of Melilla
1936-1939 občianska warregiment heroically taken kasárne Simancas. Subsequently heroically taken Oviedo and I have počína on Teruelskom the front
1959 defense Ifnipodiela sa on defending the African territory Španielska to who's rozpustený in 1865


foroparalapazenelmediterraneo.es
www.oocities.org
.
URL : https://www.armedconflicts.com/4th-Infantry-Regiment-of-the-Simancas-t107064#626495Version : 0
MOD