Main Menu
User Menu

Military history website

6. pěší divize [1914-1919]

6. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

6. Infanterie-Division
6. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - BrandenburgPodriadené jednotky:11. Infanterie–Brigade / Brandenburg
11. pešia brigáda / sídlo: Brandenburg


12. Infanterie–Brigade / Brandenburg
12. pešia brigáda /sídlo: Brandenburg


6.Kavallerie–Brigade / Brandenburg
6. jazdecká brigáda / sídlo: Brandenburg


6. Feldartillerie–Brigade / Brandenburg
6. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Brandenburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Brandenburgisches Husaren-Regiment von Zieten Nr. 3
½ Husársky pluk (brandenburský) von Zieten č. 3


Division-Brückentrain-Abteilung 6
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 6

Nadradené stupne:1. Armee - 1. armáda
III. Armeekorps – 3. armádny zbor

Velitelia:1914 – generálporučík von FörsterZdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1914-1919-t66387#234954Version : 0
MOD