Main Menu
User Menu

Military history website

Alexios V. Murtzuflos

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Alexios V. Dukas, zvaný Murtzuflos (Zachmúrený) – Byzanský cisár


Vládol od januára do apríla 1204.


Alexios V. bol pravnukom cisára Alexia I. Komnéna a zaťom cisára Alexia III.


V januári 1204 žiadal konštantínopolský ľud zmenu na cisárskom tróne. V chráme Božej Múdrosti si ľud za nového cisára zvolil Nikolaa Kanabosa. Cisár Alexios IV. požiadal o pomoc križiakov IV. krížovej výpravy, ktorí táborili pod hradbami Konštantínopolu. Tým však Alexios IV. stratil dôveru byzanských veľmožov a tí za nového cisára zvolili Alexia V.


Alexios V. dal uväzniť a uškrtiť Alexia IV., za to že do Byzancie pozval Latinov – „západných rytierov“. 13. apríla 1204 vpadli križiaci do Konštantínopolu a tri dni ho drancovali. Alexios V. ušiel k svojmu svokrovi Alexiovi III., no ten ho dal uväzniť a oslepiť. Byzanská ríša sa rozpadla na štyri časti Latinské cisárstvo, Epirský despotát, Trapezuntské cisárstvo a Nikájske cisárstvo, ktoré sa stalo akýmsi pokračovateľom byzanskej tradície a štátnosti.


Oslepeného cisára sa zmocnili Latinovia a odsúdili ho na smrť, za vraždu cisára Alexia IV. Popravili ho tak, že ho zhodili z triumfálneho stĺpa v Konštantínopole.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Alexios-V-Murtzuflos-t66706#236260Version : 0