Breithaup, William Ranson

     
Příjmení:
Surname:
Breithaup Breithaup
Jméno:
Given Name:
William Ranson William Ranson
Jméno v originále:
Original Name:
William Ranson Breithaup
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Flying Officer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.08.1920 Toronto /
07.08.1920 Toronto /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12/13.09.1944 Ranschhack /
12/13.09.1944 Ranschhack /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské noční letecké eso 2. sv. v. s 5 samostatnými sestřely a 1 poškozeným
- jeho navigátorem byl Flying Officer J. A. Kennedy
- oba zahynuli při nočním útoku na Bf 110, který sestřelili, ale byli zasaženi jeho troskami a sami zahynuli, jejich hroby byly nalezeny 15. ledna 1947 a němci jim potvrdili též i jejich 5. sestřel
- canadian night flying ace of WW2 with 5 solo claims and 1 probable
- his navigator was Flying Officer J. A. Kennedy
- both died during night attack on Bf 110, which they shot down, but were hit its wreckage and died, their graves were founded on 15th January 1947 and germans confirmed their 5th claim
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.cieldegloire.com
www.veterans.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Breithaup-William-Ranson-t65606#656041 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Breithaup Breithaup
Jméno:
Given Name:
William Ranson William Ranson
Jméno v originále:
Original Name:
William Ranson Breithaup
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
03.03.1943 poručík
09.04.1943 nadporučík
03.03.1943 Pilot Officer
09.04.1943 Flying Officer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.08.1941-DD.MM.RRRR Královské kanadské letectvo
DD.04.1942-DD.11.1942 57. operačně výcviková jednotka
DD.11.1942-DD.03.1943 488. peruť RAF (pilot)
DD.03.1943-DD.10.1943 409. peruť RCAF (pilot)
DD.10.1943-12.13.09.1944 239. peruť RAF (pilot)
DD.08.1941-DD.MM.RRRR Royal Canadian Air Force
DD.04.1942-DD.11.1942 No. 57 Operational Training Unit
DD.11.1942-DD.03.1943 No. 488 Squadron RAF (pilot)
DD.03.1943-DD.10.1943 No. 409 Squadron RCAF (pilot)
DD.10.1943-12.13.09.1944 No. 239 Squadron RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.cieldegloire.com
www.veterans.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Breithaup-William-Ranson-t65606#656043 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Flying Officer William Ranson Breithaup

RCAF No.R123142 (poddůstojník)
RCAF No.J17271 (důstojník)

* 7. srpen 1920, Toronto
+ 12./13. září 1944 - jeho Mosquito Mk.II DZ254 bylo zasaženo troskami letounu Bf 110, který předtím sestřelil v prostoru Ranschhack (Německo), hrob nalezen až 15. ledna 1947

Noční stíhací pilot
Jeho radarovým operátorem u 239. perutě byl F/O J. A. Kennedy (+12./13. 9. 1944)

Jednotky: 409., 239. peruť
Použité typy: Mosquito Mk.II
Bojiště: Z Evropa (mise Night Intruder a doprovody bombardérů)
Vítězství: 5-0-1
V období: duben - září 1944
Nárokované typy: Bf 110 (3x), Ju 88 (2x)
Vyznamenání: DFC (7.7.1944)

Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
https://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Breithaup-William-Ranson-t65606#233071 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more