Celkový prehľad generálov Slovenskej republiky

Abecedný zoznam generálov, ktorí slúžili in the Army, alebo neskôr the Armed forces of the Slovak republic, or boli to generálskej rank vymenovaní prezidentom of the Slovak republic.

Notes to farbám year menovania:
čierna farba YYYY - vymenovaný during aktívnej services
green farba YYYY - vymenovaný outside aktívnej service to the rank of "in the zálohe", or "vo výslužbe"
blue farba YYYY - vymenovaný to the rank before the vznikom of the Slovak republic (before 1.1.1993)
red farba YYYY - vymenovaný to the rank of "in memoriam"

Notes on the menu, priezvisku and titulom:
Priezvisko Name, Title (gross písmom) - the general aktuálne in aktívnej service
Priezvisko Name, Title (obyčajným písmom) - general aktuálne outside aktívnej services

Source:
Ján Štaigl et al. - General - Slovak military brass 1918 - 2012, 2. ed, Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.mosr.sk
www.mil.sk
www.rimavskasobota.sk
.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543346 Version : 0

And[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Andrejčák Imrich, Ing.
* 1941
1961-1992
1983
of maj -.
1990
lt-gen.
1993
genplk.

Cause Marián, Ing., PhD.
* 1957
1978-2015
2008
briggen.
2010
of maj -.
2012
lt-gen.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559913 Version : 0

B[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank


Babiak Martin Ing.
* 1959
1981-
2004
briggen.
2008
of maj -.

Babinec Jan
* 1917
+ 2005
1943-1948
1995
of maj -.

Balciar Ján Ing.
* 1963
2003-
2013
briggen.
2016
of maj -.

Baránek Juraj, Ing.
* 1957
1980-2013
2005
briggen.
2007
of maj -.

Bartko Francis, doc., Ing., Csc.
* 1954
1977-2010
2004
briggen.

Benko-Fisherman Andrew, Ing.
* 1941
+ 2002
1939-1961
1994
of maj -.

Bielik Ernest
* 1917
+ 1995
1940-1946 period
1995
of maj -.

Bilčík Leopold, Ing.
* 1949
+ 2010
1972-2006(?)
1994
of maj -.
1998
lt-gen.
2002
the purging stupňa

Blanárik Francis, Ing.
* 1952
1977 to 2000,
2005-2006
1997
of maj -.
2005
the purging stupňa

Blizman Joseph, Ing.
* 1953
1976-2003
1999
of maj -.
2002
the purging stupňa

Bučka, Peter, Ing.
* 1954
1976-2002
1999
of maj -.
2002
the purging stupňa

Bulik Ľubomír, Ing., Csc.
* 1957
1977-2011
2000
of maj -.
2002
the purging stupňa
2005
lt-gen.
2007
gen
Butko Francis, Ing.
* 1953
1976-2009
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559914 Version : 0

C[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Cerovský Milan, Ing.
* 1949
1971-2004
1997
of maj -.
1998
lt-gen.
2002
the purging stupňa
2003
gen
Čelko Milan, Ing., MSc.
* 1959
from 1982 to 2011
2008
briggen.

Čmilanský Ján, Ing.
* 1949
1971-2002
1997
of maj -.
2002
the purging stupňa

Čombor Igor, Mudr., PhD.,
h. doc.
* 1945
1965-2004
1999
of maj -.
2002
the purging stupňa
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559915 Version : 0

D[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Thrush Julius, Ing.
* 1917
+ 2007
1941-1976
1995
of maj -.

Danube Jozef, Ing.
* 1954
1977-2009
2000
of maj -.
2002
the purging stupňa

Ďurkech Boris, doc., Ing., Csc.
* 1963
1982-
2012
briggen.

Ďurove Ján, Ing.
* 1948
1968-2002
1993
of maj -.
2002
the purging stupňa
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559916 Version : 0

E[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Egg George, Ing.
* 1941
1960-1996
1985
of maj -.

Ešmír Jaroslav, Ing.
* 1945
1966-1999
1992
of maj -.
1998
lt-gen.
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559917 Version : 0

G[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Gabčík Joseph
* 1912
+ 1942
1932-1937
1939-1942
2015
briggen.

Gacko Ľubomír Ing.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Gajdoš, Jozef, Ing.
* 1945
1971-1944
1998
of maj -.

Gajdoš Pavol
* 1914
+ 1994
1941-1969
1998
of maj -.

Gajdoš, Peter, Ing.
* 1959
1981-2016
2003
briggen.
2005
of maj -.
2007
lt-gen.

Gál Ľudovít, Ing.
* 1947
1969-2001
1997
of maj -.

Gerinec Bohumír, Ing.
* 1941
+ 1994
1962-1994
1994
of maj -.

Gibala Imrich, Mgr.
* 1920
+ 2012
1942-1976
2006
briggen.

Gombík Stefan, Ing.
* 1951
1973-2000
1992
of maj -.
1998
lt-gen.

Grofčík Nicholas
* 1917
+ 2009
1940,
1942-1947
1995
of maj -.
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559918 Version : 0

H[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Háberl Ľubomír, Ing.
* 1955
1985-2007
2003
briggen.

Hergovič Mojmír, Ing.
* 1942
+ 2007
1962-2004
1986
of maj -.
1993
lt-gen.
2002
the purging stupňa

Hirka Ivan Ing.
* 1960
1984-
2008
briggen.

Deaf Jakub
* 1894
+ 1958
1918-1949
1995
of maj -.

Honzek Paul, Ing.
* 1947
1968-1999
1990
of maj -.
1998
lt-gen.

Mountain Marián, Ing.
* 1945
1966-2002
1990
of maj -.
2002
the purging stupňa

Hozman Gašpar, Ing.
* 1946
1967-2002
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa

Humaj Julius, Ing.
* 1949
1971-1999
1992
of maj -.
1993
lt-gen.
2002
the purging stupňa

Humený Dušan, Ing.
* 1953
1973-2003
2000
of maj -.
2002
the purging stupňa

Husák, Ján, Ing.
* 1923
+ 2016
1944-1986
1971
of maj -.
1994
lt-gen.

Husár Rudolf
* 1919
+ 2001
1940-1946 period
1994
of maj -.
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559919 Version : 0

I[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Iľanovský Ján
* 1924
1942-1978
2014
briggen.

Institoris Ivan, Ing.
* 1914
+ 2012
1940-1960
2004
briggen.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559920 Version : 0

J[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Joch Henry Ing.
* 1963
1983-
2010
briggen.
2016
of maj -.

Jurica Rudolf, Ing.
* 1940
1959-2001
1985
of maj -.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559921 Version : 0

To[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Kačmár Ján, Ing.
* 1951
+ 2012
1973-2007
2002
briggen.
2005
of maj -.

Kelemen, Miroslav, doc., Ing., PhD.
* 1966
1986-2011
2008
briggen.

Kocian, Miroslav Ing.
* 1962
1982-
2005
briggen.
2011
of maj -.

Hull, Miroslav Ing.
* 1963
1983-
2013
briggen.
2016
of maj -.

Kovac, Miroslav, Ing.
* 1958
1981-2010
2003
briggen.
2007
of maj -.

Kováčik, Jozef, doc., Ing., Csc.
* 1940
1960-1998
1998
of maj -.

Krakow Jozef, Ing.
* 1952
1974-2004
2003
briggen.

Krištofovič Juraj Ing.
* 1963
1984-
2008
briggen.

Kuban Vladimir Ing.
* 1967
1986-
2015
briggen.

Kubík Ján
* 1920
?-1976
2015
briggen.

Kubizniak Ondrej, Ing.
* 1944
1967-2003
1987
of maj -.
2002
the purging stupňa

Kuća Jaroslav, Ing.
* 1961
1981-2010
2003
briggen.
2008
of maj -.

Kučera Martin
* 1914
+ 1986
1936-1950,
1968-1973
1994
of maj -.

Kuchár Frederick, Md.
* 1920
+ 1991
1944-1945,
1951-1971
1994
of maj -.

Kunic Daniel
* 1911
+ 1991
1940-1957
1994
of maj -.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559922 Version : 0

L[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Leitner Alceste, Ing.
* 1963
1982-2007
2005
briggen.

Lorinc Miroslav Ing.
* 1963
1983-
2016
briggen.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559923 Version : 0

M[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Macko Paul, Ing., Csc., MSc.
* 1964
1984-
2004
briggen.
2011
of maj -.
2016
lt-gen.

Maslík Pavol, Mudr., PhD.
* 1953
1994-2013
2007
briggen.

Maxim Milan Ing.
* 1956
1976-
2002
briggen.
2005
of maj -.
2014
lt-gen.
2015
gen
Mečár Stefan, Ing.
* 1959
1982-2007
2007
briggen.

Mikluš Marián, Ing.
* 1953
+ 2015
1975-2004
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa

Muríň Jaroslav, Ing.
* 1952
+ 2010
1976-2000,
2004-2007
2007
briggen.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559924 Version : 0

N[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Naďovič Svetozár, Ing.
* 1939
1959-1997
1982
of maj -.

Nahálka Jaroslav
* 1933
+ 2013
1954-1994
1988
of maj -.

Sticker Ján
* 1912
+ 1943
1939-1943
2004
briggen.

Nečas Oto, Ing.
* 1952
1975-2004
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa

Big Ladislav
* 1916
+ 1950
1944-1945
1994
of maj -.

Novosad Andrei Ing.
* 1962
1982-
2008
briggen.
2016
of maj -.

Novotňák Peter, Ing.
* 1953
1972-2005
2000
of maj -.
2002
the purging stupňa

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559925 Version : 0

P[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

the Smell of Ivan Ing.
* 1965
1984-
2016
briggen.

Pančík Ján, Ing.
* 1948
1971-2002
1991
of maj -.
2002
the purging stupňa

Petrenec Stanislav, Ing.
* 1957
1978-2010
2005
briggen.

Petro, Michal
* 1916
+ 1945
1939-1945
2016
briggen.

Pike Milan, Ing., Judr.
* 1922
1940-1948
2014
briggen.

Pittner, Ladislav
* 1924
+ 2004
1944-1945,
1951-1971,
1990-1991
1995
of maj -.

Pivarči Joseph, Ing.
* 1950
1974-2004
1997
of maj -.
2002
the purging stupňa

Podhora Ján, Ing.
* 1948
1970-2002
2000
of maj -.
2002
the purging stupňa

Podhoráni Milan, Ing.
* 1945
1967-2003
1997
of maj -.
2002
the purging stupňa

Pokorny, Josef, Ing., MSS, PhD.
* 1960
1981-
2011
briggen.

button to click, Michal, Ing.
* 1916
+ 1993
1940-1958
1994
of maj -.

Púčik Vladimír, Ing.
* 1952
1971-2007
2002
briggen.
2007
of maj -.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559926 Version : 0

R[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Regula Nicholas, Ing., MSS
* 1958
1982-2007
2003
briggen.

Repaský Ján, Ing.
* 1937
+ 1998
1958-1992
1997
of maj -.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559927 Version : 0

, [/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Sabol Andrei, Ing.
* 1941
1965-1995
1984
of maj -.
1994
lt-gen.

Salaganič Ján Ing.
* 1958
1979-
2007
briggen.
2008
of maj -.

Samaš Ondrej, Judr.
* 1955
1979-2009
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa

Schwarz Ivan Oto
* 1923
1941-1946
1995
of maj -.

Schwarz Karol
* 1920
+ 2014
1940-1953
1995
of maj -.

Siro Alojz, Judr.
* 1940
1964-1999
1998
of maj -.

Skalina Koloman
* 1908
+ 2009
1935-1950
2006
briggen.

Slug Anton, Ing.
* 1941
1962-1995
1986
of maj -.
1990
lt-gen.

Smik Otto
* 1922
+ 1944
1940-1944
1994
of maj -.

Snopko Ján, Ing.
* 1903
+ 1994
1939-1951
1998
of maj -.

Sozansky Ľudevít
* 1908
+ 1977
1932-?
1994
briggen.

Stoklasa Martin, Ing., MSc.
* 1968
1987-
2015
briggen.

Stráňava Milan, Ing.
* 1947
1968-2001
1997
of maj -.

Freedom Ľubomír Ing.
* 1961
1984-
2008
briggen.

Gray Ondrej
* 1921
1942-1971
1994
of maj -.

Sestak Ľudovít, Phdr.
* 1921
1941-1974
2016
briggen.

šimko introduced Stefan, Mudr., Csc.
* 1916
+ 2002
1944-1945,
1948-1968
1994
of maj -.

šimko introduced Vladimir Ing.
* 1962
1981-
2016
briggen.

Šlajchart Teodor
* 1916
+ 2011
1937-1976
1994
of maj -.

Štefánik Milan Rastislav, Phdr.
* 1880
+ 1919
1915-1919
1918
briggen.
1918
lt-gen.

2004
gen
.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559928 Version : 0

T[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Tale Jozef
* 1896
+ 1964
1915-1948
1994
of maj -.

Tóth, Jozef
* 1910
+ 1994
1930-1958(?)
1995
of maj -.

Tuchyňa Joseph, Ing.
* 1941
1963-1992,
1994-1998
1988
of maj -.
1990
lt-gen.
1993
genplk.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559929 Version : 0

In[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Vaľo Michal, Judr., Csc.
* 1948
1975-1994
1998
of maj -.

Vanya Ján, Ing.
* 1940
+ 2016
1961-1998
1983
of maj -.
1998
lt-gen.

Oars Milan
* 1903
+ 1984
1923-1949
1994
of maj -.

Vestenický Emil, Ing.
* 1948
1969-2002
1994
of maj -.
2002
the purging stupňa

Vido Ján, Judr.
* 1941
1964-2001
1997
of maj -.

Rufus Joseph, RSDr.
* 1961
1981-2011,
2013(?)-
2008
briggen.

Vlčko Peter Emílius
* 1912
+ 2004
1934-1948
1994
of maj -.

Vojtek Peter, Ing.
* 1958
1982-2014
2007
briggen.
2008
of maj -.
2012
lt-gen.

Vývlek Jaroslav, Ing.
* 1955
1974-2012
2003
briggen.
2007
of maj -.
2011
lt-gen.

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#559930 Version : 0

Of[/heading]
priezvisko
and meno, titles

date of narodenia
and úmrtia

obdobie aktívnej military service
vymenovanie
to 1. gen rank

vymenovanie
to 2. gen rank

vymenovanie
to 3. gen rank

vymenovanie
to 4. gen rank

Zadžora Joseph, Ing., Csc.
* 1954
1976-2004
1998
of maj -.
2002
the purging stupňa

Zmeko Daniel Ing.
* 1967
1987-
2014
briggen.

Zidek, Rudolf, Ing.
* 1948
1968-2004
1994
of maj -.
2002
the purging stupňa

.

URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#543347 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

chýba mi tam napr brig gen Laco Dovhun, od 1.1.2023 šéf VK prezidenta SR
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714022 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ale mnoho iných - pozri napr. tu sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714023 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - ujeto :

chýba mi tam napr brig gen Laco Dovhun, od 1.1.2023 šéf VK prezidenta SRLacko, prehľady tu boli zadávané ručne Kobom a sám vidíš, ako dávno to bolo. Najhoršie je, že na novú generalitu pomaly nezoženieš ich verejný vojenský životopis, z mne neznámeho dôvodu sa to utajuje, pred poslednými voľbami na SK bol prístup o čosi lepší, teraz u funkcionárov máš dostupnosť informácií veľmi obmedzenú - len napríklad GŠ, VzS, Pozemné sily, SOV, Špeciálne sily. Ale nižšie úrovne je to bieda.


Zaujímavé je, že ešte stále na stránke VK figuruje pôvodný gen. Šimko. Správcovia stránok či už na mil.sk, či stránky VK si dávajú načas... Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714072 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

koba tu uz tri roky nebyl, takze asi tak
URL : https://www.valka.cz/Celkovy-prehlad-generalov-Slovenskej-republiky-t186221#714076 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more