Jermak

Diskuse

JERMAK GROUP


Commander - N. I. Dmitrijev (fell 26.2.45 in Šerkovic)
Chief of Staff - Maxim Fedorovich Petrovsky (later commander)
Political Commissioner - Leonid J. Železňak (captured at Šerkovice, executed on April 16, 1945 in Brno)
Nurse - N. V. Ivanovova
Radio operators - A. J. Paršinova
- Dina M. Šapovalova
Members - Zdislaw "Zich" Nowacki
- G. M. Zhukov
- A. J. Fursenko
- K. M. Nikolskij (fell 11.1.45 in Nýrov)
- N. Iljin (fell 11.1.45 in Nýrov)
- Roman Vasiljevič Chlud (severely wounded on January 21, 1945 in Vír)
- G. S. Litviško
- F. A. Mitin (fell 7.12.44 in Žďárná)
- Jakov K. Kolomijec


The fifteen-member group JERMAK belonging to the command of the staff of the 1st Ukrainian Front was planted on September 30, 1944 between Ruprechtov and Račice in the Vyškov region. The aim of the landing was to organize a guerrilla movement in the area of western Moravia. The group's staff gradually moved, JERMAK was based in Žďárná, Benešov, Prosetín, Horní Čepí, in a ditch near Nyklovice and near Odrance.


Additional information is welcome, especially the full first names of members.
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#238666 Version : 0
At the first moment, I would like to ask to supplement the sources from which it was drawn.
Since it is not about MS. unit so the topic of moving somewhere where it fits more ( I just have to find there).


Otherwise, at least according to my information, Jermak was divided into several mutually independent groups, so the number of 15 corresponds only to the original airdrop.


Something about one of the groups of this airdrop can be found in the article - ... and the last was Javoříčko
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#238677 Version : 0
Thanks for the warning, I drew from an unmarked document from the archives of the Municipal Museum in Bystřice nad Pernštejnem.


This is a list of fifteen members of the original airborne unit, it is not humanly possible to find a name list of all members and associates who joined the unit during the Protectorate. I focus on the group's activities in the former Žďár nad Sázavou district, I have only sketchy information about activities in other adjacent areas.


If the post needs to be moved due to diversion from the topic, I suggest USSR units, or directly Russian paratroopers, if such a topic is established in the discussion.
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#239082 Version : 0
Completed first names. Drawn from Partisan Portraits of Vojtěch Žampach:


Commander - Nikolay Ivanovich Dmitrijev (fell 26.2.45 at Sherkovitz)
Chief of Staff - Maxim Fedorovich Petrovsky (later Commander)
Political Commissar - Leonid Yefremovich Zheleznyak (captured at Sherkovitz, executed in Brno on 16.4.45)
Nurse - Nadezhda Vasilyevna Ivanovova
Advisers - Ariadny J. Parshinova
- Dina M. Shapovalova
Members - Zdislaw "Zich" Nowacki
- Grigory M. Zhukov
- Andrei Yegorovich Fursenko
- Konstantin M. Nikolsky (died 11.1.45 in Nýrovo)
- Nikolai Ilyin (fallen 11.1.45 in Nýrovo)
- Roman Vasilyevich Chlud (seriously wounded 21.1.45 in Vir)
- Grigory Semenovich Litvishko
- Fedor A. Mitin (killed 7.12.44 in Zdarna)
- Yakov K. Kolomijec
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327383 Version : 0
Several books have been published about the activities of the Jermak partisan group, the complete history of the detachment is described (of course, with respect to the time of publication) in the book:


Jermak in Moravia - Afrikan Alexeyevich Stenin, published by Nasha Vojsko 1983


Another book describing the activities of the detachment is the memoirs of one of the members of Jermak:


Bojovala jsem ( Vzpomínky partzanki ) - Milena Bláhová, Prague 1946 ( Milena Bláhová - Honzíková was a medical officer of the detachment )
Source.A.Stěnin
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327469 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Dav :

Já bych v první chvíli poprosil o doplnění zdrojů ze kterých bylo čerpáno.
Jelikož nejde o čs. jednotku tak téma přesunu někam kde se hodí víc (jen musím najít tam).


Jinak Jermak se aspoň dle mých informací rozdělil na víc na sobě vzájemně nezávislých skupin, takže počet 15 odpovídá jen původnímu výsadku.


Něco o jedné se skupin tohoto výsadku lze najít v článku - ...a poslední bylo JavoříčkoJednou z těch "odnoží" byla skupina JERMAK - POROŠIN. Operovala v lesích západně od Prostějova a její "aktivity" sahaly na př. na letiště Stichovice. (Odtud byly dokonce i některé jejich zbraně). Po válce vyšla kniha "Prostějovsko za války" a tam je zmíněna. Jeden z jejich příslušníků - dokonce jeden z velitelů "sekce" - Rudolf Černý z Určic po válce zahynul v Prostějově za "divných" okolností střelou jednoho z Rusů... (Pár těch našich kluků z Určic jsem znal, ale o jejich válečných aktivitách jsem se dověděl až po válce)
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327490 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dle hlášení které podali velitel a komisař oddílu v Praze v polovině května 1945 oddíl Jermak od 1.10.1944 do 9.5.1945 vykázal tuto činnost :


- 23 vlaků vyhozených do povětří,
- 21 železničních a silnčních mostů,
- několik set z boje vyřazených německých vojáků a důstojníků,
- významný podíl na organizaci odboje,
- na konci války přes 500 členů oddílu
Zdroj: Jermak na Moravě - A.A. Stěnin
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#327554 Version : 0
I'll add a few links:


http://www.kostelecnh.cz/mesto/kostelec006.html
The Kostelec raid:


At the Minx station, the illegal magazine V BOJ was distributed, and a fearless railwayman sabotaged freight trains. There was a Green Cadre resistance at the Hvozdecky, and a teachers' resistance among the teachers. Ferdinand Srostlík formed a resistance at the Losiky, where Petr Bezruč also attended. Many members of the dissolved Sokol were also involved in the Sokol resistance. There was a shortage of food, clothing and all the necessities of life in the country. Partisans used to go to the mill in Kostelc to get flour. One of them was Pavel Volkov - the commander of the partisan detachment Jermak - Poroshin, who was active in our region.


*****
is.muni.cz
The Anti-Fascist Resistance in Konicek
(on the background of historical-documentary work of Leopold Färber)
Diploma thesis
...I am taking out some more info from it:


The Yermak - Volkov Detachment


Pavel Maximovich Volkov, born in 1921 in the Chelyabinsk region, a medic by profession and a captain in the Red Army, escaped from German captivity and from 1943 was already in the area of the Drahan Highlands. A group of partisans led by P. Volkov raided the police office in Plumlov on the night of 8 December 1944. They captured the head constable of the German police, Alois Steiner, his wife and constable Kramtula. A raid by the Nazi security forces followed. The same night, a second group of partisans raided the gendarmerie station in Přemyslovce, the following night in Ptení and on 11 December 1944 in Bukova. At the gendarmerie stations, the partisans mainly obtained weapons and ammunition. The actual number and course of supply and armament actions is difficult to check, as they are mostly greatly exaggerated and at least inaccurate post-war accounts.
***
The Jermak-Poroshin Detachment


Jevgeny Nikolaev Poroshin took command of the Jermak detachment only at the very end of the war, after Volkov's death.
***
Fursenko's Group


Another three-man group from among the original members of Jermak, led by intelligence commander Andrei Fursenko (as well as Grigory Litvisko and Nadezhda Ivanova), left for Konitsa in early December 1944 and found a foothold in the area north of Konitsa in the villages of Kladky, Vrazhne and Hartikov. At the end of April 1945, a headquarters headed by Fursenko was formed in the so-called Himmler's hut in the forest near Ospělov, with two companies under him, one of which, under the command of Lt. Ivan N. Chesnakov were mainly former Soviet prisoners of war and in the other, led by Vladimir Blechta, were mostly Czech partisans.


And finally ARCHIVE:
State District Archive Prostějov
vade.archives.cz


http://vade.archives.cz
Fond Partisan Detachment Jermak-Porošin Prostějov
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#329302 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

O partyzánském oddíle Jermak - Porošin se lze dočíst v několika dalších knihách. Na prvním místě bych zmínil knihu od Josefa Bartoše - Prostějovsko v období nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945, která vyšla v roce 1998. Autor knihy (zemřel roku 2005) je předním odborníkem na protinacistický odboj v oblasti severních oblastí Moravy. Ve zmíněné knize mj. ostře kritizuje Vámi uváděnou knihu "Jermak na Moravě" od A. A. Stěnina, která je plná mylných a bombastických informací, navíc tam prý není v podstatě nic o skupině Jermak-Porošin.
Bakalářská práce Moniky Faltýnkové je založena především na Bartošově knize a soukromém archivu Leopolda Färbera z Konice (ročník 1928).
O skupině Jermak-Porošin se zmiňují též knihy:
Josef Marek: Partyzánské hnutí na Prostějovku. Prostějov 1976
KSČ v čele protifašistického boje na Prostějovsku. Prostějov 1985
Portrét velitele skupiny Pavla M. Volkova je obsažen v knize:
Vojtěch Žampach: Partyzánské portréty. Brno 1981


Partyzánský oddíl Jermak-Porošin si zřídil jeden z bunkrů v obci Výšovice, které leží sotva 5-6 km od Prostějova. Na jaře 1945 provedl oddíl několik bojových akcí: nejslavnější ale zároveň nejtragičtější byl přepad menší německé kolony provedené přímo v obci Vícov v dubnu 1945. Pár dní před tím partyzáni zlikvidovali několik Němců u Malého Hradiska. V dubnu 1945 se spolu s partyzánskou skupinou Juraj podíleli na přepadu vlaku s Němci u osady Maleny na Prostějovsku. Husarským kouskem Jermaku-Porošin byl lup zbraní provedený v centru Prostějova (18. 4. 1945). Velmi často skupina prováděla sabotáže železniční dopravy v okolí Prostějova (Olomouc - Nezamyslice, Prostějov - Chornice).
Jermak-Porošin byl nejvýznamnějším partyzánským oddílem, který kdy na Prostějovsku působil. Poválečné zveličování partyzánů způsobilo, že se k příslušnosti ke skupině přihlásilo několikanásobně více osob, než jich tam za války působilo.


informace čerpány z J. Bartoš: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939-1945. Olomouc, nakl. Danal, 1998
URL : https://www.valka.cz/Jermak-t67681#370471 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more